AIR TEAM - avionika a přístroje pro létání
Facebook Twitter Google+ YouTube RSS E-mail

Pro seznamovací lety (IF) lze nakupovat palivo bez spotřební daně

10. července 2017
Autor: Tomáš Doležal, 1 příspěvků, celkové hodnocení článku: 3,8
Klíčová slova: Rubrika: Krátké zprávy


S nedávnou zásadní změnou v leteckých předpisech u nás byla zavedena nově definovaná kategorie leteckého provozu, tzv. seznamovací let (Introductory flight). Začátkem července na základě dotazu naší redakce Generální ředitelství cel (GŘC) zaslalo svoje stanovisko, podle kterého je pro tento druh provozu možné využívat letecké pohonné hmoty osvobozené od spotřební daně.

Definice seznamovacího letu (IF) je dána příslušnými nařízeními a na Aerowebu jsme o ní detailněji psali v březnovém článku Konec leteckých prací? Nová pravidla přicházejí. Jedná se o jiný druh provozu, než je seznamovací let ve smyslu výcvikové lekce s instruktorem. Velitel letadla nemusí být ani instruktor, ani držitel oprávnění pro obchodní lety, ovšem let může vytvářet zisk, byť tento musí zůstat uvnitř organizace, která IF provádí. Na GŘC se redakce Aerowebu obrátila s dotazem, zda je pro tento druh provozu možné nakupovat palivo bez spotřební daně.

Dle výkladu odboru 23 GŘC Daní to možné je, přičemž seznamovací let (IF) musí splňovat podmínky stanovené nařízením (EU) č. 965/2012 a probíhat podle předpisů vydávaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), zejména pak směrnice CAA-SL-102-1-16.

Ve svém stanovisku GŘC vychází z toho, že seznamovací let (IF) lze považovat za činnost zahrnutou pod pojem letecké práce dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a lze tedy aplikovat § 49 odst. 6 tohoto zákona. Zároveň je třeba splňovat podmínky pro přijímání leteckých pohonných hmot dle § 12 odst. 1, § 52a odst. 1 písm. b) a § 53 odst. 1.

GŘC dále uvádí, že není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a v komplikovanějších případech doporučuje se obrátit na certifikovaného daňového poradce. Taktéž upozorňuje na to, že do jeho působnosti nespadá závazné posuzování, zda určitý postup je, nebo není v souladu se zákonem. Posouzení aplikace daňových předpisů v konkrétním případě je pak v kompetenci místně příslušného správce daně.Jak oznámkujete tento článek?

Aktuální skóre: 3,8

Jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší.

+
1
2
3
4
5
-


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů
Celkem 1 příspěvků. Dodržujte prosím tato jednoduchá pravidla.

NejasnostRadek 11. 7. 2017 8:03:00Odpovědět
Čili podle výkladu odboru 23 GŘC to možné je, ale GŘC zároveň dodává, že není oprávněno k závaznému vykládání právních předpisů ani k závaznému posuzování, zdali je něco podle předpisů. To je jako Cimrman a jeho teorie poznání, kde na konci poznávacího procesu nevíme nic, ale zase to víme přesně.

Přidat vlastní zkušenost

Přečtěte si prosím pravidla pro příspěvky

Jméno: Předmět příspěvku:

Ochrana proti spamu - připočtěte k číslu 25 pětku a výsledek zapište do tohoto políčka:

   Adresa autora: 54.224.102. xxx
Dobrý pilot, je takový pilot, který dokáže říct... Dnes neletím.

Přehled leteckých simulátorů v ČR

 

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.