Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro letecké přístroje - správné odpovedi

Do variometru je zapojen

a) celkový tlak

b) celkový tlak a statický tlak

c) statický tlak

Letíme kurzem 030°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kurzu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kurzem 180°?

a) na 180°

b) na 150°

c) na 210°

Letíme kurzem 150°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kurzu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kurzem ,,W"?

a) 280°

b) 270°

c) 260°

Do variometru s tlakoměrnými krabicemi je zapojen statický tlak. Je tento tlak zaveden i do tlakoměrných krabic?

a) ne

b) ano

c) ano, přes kapiláru

V pouzdru přístroje barometrického výškoměru je tlakoměrná krabice

a) která je vzduchotěsně uzavřená

b) do které je přiveden statický tlak

c) do které je přiveden celkový tlak

Pitot-statická sonda (Pitotova trubice) snímá

a) statický tlak

b) dynamický tlak

c) celkový tlak a statický tlak

Venturiho trubice se používá pro zapojení rychloměru

a) pro malé rychlosti

b) pro velké rychlosti

c) pro nadzvukovou rychlost

Klapkový variometr je zapojen

a) na dynamický tlak

b) na statický tlak

c) na celkový tlak

Do výškoměru je zapojen

a) celkový tlak

b) statický tlak

c) kladný pól baterie

Provádíme levou zatáčku o náklonu 30° a kulička příčného sklonoměru je vpravo od vodících rysek, jedná se o zatáčku

a) skluzovou

b) správnou zatáčku

c) výkluzovou zatáčku

Rychloměr nám udává

a) celkový tlak a statický tlak

b) celkový tlak

c) statický tlak

Variometr nám udává

a) stoupání letadla

b) klesání letadla

c) stoupání a klesání letadla

Barometrický výškoměr pracuje na základě

a) změny vlhkosti s výškou

b) změny statického tlaku s výškou

c) změny celkového tlaku s výškou