Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro spojovací postupy a předpisy - správné odpovedi

Vyberte správný Q kód pro ,,tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře"

a) QNH

b) QDM

c) QFE

Vyberte správný Q kód pro ,,tlak indikující výšku nad úrovní letiště"

a) QNH

b) QDM

c) QFE

Slovo ,,čekejte" znamená

a) čekejte, zavolám vás

b) čekejte a zavolejte později

Slovo ,,přejděte" znamená

a) navažte radiové spojení s…

b) volejte znovu na pracovním kmitočtu

Slovo ,,konec" znamená

a) moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď

b) rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď

Slovo ,,provedu" znamená

a) rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat

b) ano

c) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

Slovo ,,proveďte" znamená

a) potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl ji

b) ověřte a odsouhlaste zprávu

Slovo ,,povoleno" znamená

a) povolení pro požadovaný úkon je schváleno

b) oprávněn pokračovat za určitých podmínek

Fráze ,,jak slyšíte" znamená

a) jaká je čitelnost mého vysílání

b) rozuměl jste mi správně

c) zdvořilostní dotaz na zdraví

Slovo ,,žádám" znamená

a) žádám objasnění

b) rád bych věděl nebo přeji si obdržet

Tísňový kmitočet je

a) 121,5 MHz

b) 120,5 Hz

c) 122,5 MHz

Slovo ,,příjem" znamená

a) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

b) moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď

c) indikaci oznámení o výši odměny vysílajícího

Fráze ,,Tuřany věž" znamená

a) stanoviště letištní řídící služby umístěné na věži

b) letové informační středisko

c) volací znak služby řízení letového provozu v letištním okrsku řízeného letiště (CTR)

Slovo ,,vysílejte" znamená

a) oznamte, zda jste zprávu přijal a rozuměl ji

b) vysílejte nebo pokračujte ve vysílání

c) přejděte na jinou (udanou) frekvenci

Slovo ,,rozumím" znamená

a) ano

b) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

Slovo ,,negativ" znamená

a) čekejte na povolení

b) povolení není potvrzeno - to není správné - ne

c) výraz se v letecké frazeologii nesmí použít

Slovo ,,schváleno" znamená

a) jste oprávněn pokračovat za určitých podmínek

b) povolení pro požadovaný úkon je schváleno

Slovo ,,oznamte" ve spojení s popisem činnosti či úkonu znamená

a) rád bych věděl nebo si přeji obdržet

b) předejte mi informaci o činnosti, úkonu

Slovo ,,opakujte" znamená

a) opakujte vše přesně tak, jak jste přijal

b) opakujte Vaše poslední vysílání

Fráze ,,mluvte pomaleji" znamená

a) snižte rychlost Vaší řeči

b) čitelnost Vašeho vysílání je nevyhovující

c) v letecké frazeologii se nepoužívá

Slovo ,,správně" znamená

a) to je správné

b) povolení pro požadovaný úkon je schváleno

c) v letecké frazeologii se nepoužívá

Letadlová stanice může přejít na jiný kmitočet

a) podle vlastního uvážení

b) po oznámení svého úmyslu letecké stanici

c) nesmí bez příkazu stanoviště letových provozních služeb

Stanice letecké pohyblivé služby používají

a) středoevropský čas

b) greenwichský čas

c) světový koordinovaný čas

Radiové spojení může být ukončeno

a) na pokyn letecké stanice

b) podle uvážení letadlové stanice

c) v případech, kdy není oboustranné nepřetržité radiové spojení vyžadováno

UTC je zkratka

a) greenwichského času

b) světového koordinovaného času

c) středoevropského času

Volací značka letecké stanice je tvořena

a) zeměpisným názvem její polohy a službou (stanovištěm), která je k dispozici

b) pouze zeměpisným názvem

c) pouze názvem služby

Fráze ,,vysílám naslepo" se použije

a) při neznalosti frekvence volané stanice

b) při neúspěšném navázání spojení

c) na pokyn letecké stanice

Číslo 47 se vysílá

a) čtyři sedum

b) čtyřicet sedum

c) čtyřicetsedm

Číslo 383 se slovy vysílá

a) třista osm tři

b) tři osm tři

c) třistaosmdesáttři

Číslo 200,5 se slovy vysílá

a) dvě stě čárka pět

b) dva nula nula čárka pět

c) dvacet nula čárka pět

Číslo (ne frekvence) 100,125 se slovy vysílá

a) jedno sto čárka jedna dva pět

b) jedna nula nula čárka jedna dva pět

c) sto čárka sto dvacet pět

Číslo 20 se slovy vysílá

a) dvacet

b) dva nula

c) dva deset

Číslo 200 se slovy vysílá

a) dva nula nula

b) dvě stě

c) dva a nula nula

Frekvence 118,725 se slovy vysílá

a) jedna jedna osm čárka sedum dva pět

b) jedna jedna osm čárka sedum dva

c) sto osmnáct čárka sedum set dvacet pět

Číslo 4000 se slovy vysílá

a) čtyři tisíce

b) čtyři nula nula nula

c) čtyři a nula nula nula

Poznávací značka civilního letadla je složena ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky

a) ano

b) ne

c) podle předpisů státu, ve kterém je letoun registrován

Při navazování spojení lze použít

a) zkrácenou volací značku

b) pouze nezkrácenou volací značku

c) podle provozní situace zkrácenou nebo nezkrácenou značku

Správné zkrácení volací značky ,,OK DLS" je následující

a) DLS

b) OLS

c) KLS

Zkušební vysílání obsahuje: volací značku volané stanice, volací značku letadla

a) ano

b) ne

c) frázi: ,,zkušební vysílání podle povolení číslo…"

Musí zkušební vysílání obsahovat frázi ,,zkouška radia"?

a) ano

b) ne

Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm

a) 1

b) 5

c) výtečně

Čitelnost zkušebního vysílání se udává

a) pěti stupni

b) třemi stupni

c) čtyřmi stupni

Součástí zkušebního vysílání je fráze

a) zkouška zařízení

b) zkouška radia

c) zkouška vysílání

Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je

a) čitelná

b) čitelná, ale s obtížemi

c) dokonale čitelná

Při uložení ticha se použije fráze

a) zastavte vysílání

b) MAY DAY

c) zastavte vysílání - MAY DAY 3x

Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu

a) 121,5 MHz

b) který je v dané době používán

c) na kterémkoliv jiném

MAY DAY je radiotelefonní signál zprávy

a) pilnostní

b) tísňové

c) pro zajištění bezpečnosti letu

PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy

a) pilnostní

b) tísňové

c) pro zajištění bezpečnosti letu

Tísňová korespondence

a) má přednost před všemi ostatními druhy spojení

b) z hlediska přednosti následuje za pilnostní korespondencí

c) nemá přednost před ostatním spojením

Stanice, která ví o tísňovém provozu a není řídící

a) nesmí vysílat na daném kmitočtu

b) může vysílat za účelem poskytnutí pomoci

c) může vysílat, dá-li tísňové korespondenci přednost

PAN PAN je radiotelefonní signál zprávy

a) tísňové

b) pilnostní

c) zprávy o radiovém zaměření

Kmitočet 121,5 MHz je vyhrazen

a) pro tísňový provoz

b) pro spojení při pátrání a záchraně

c) kmitočet služby Tower na mezinárodních letištích

Právo uložit ticho má

a) pouze stanice řídící

b) kterákoliv jiná stanice

c) stanice v tísni a stanice řídící

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu svého vstupu do zóny AFIS

a) pouze v provozní době AFIS

b) dle potřeby provozu

c) vždy

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu

a) pouze v provozní době AFIS

b) vždy

c) dle potřeby provozu

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,po větru"

a) vždy

b) dle potřeby provozu

c) nehlásí

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,před poslední zatáčkou" (base leg)

a) vždy

b) jsou-li na okruhu další letadla

c) provedení hlášení záleží na veliteli letadla

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,FINAL" na konečném přiblížení

a) provedení hlášení záleží na veliteli letadla

b) jsou-li na okruhu další letadla

c) vždy

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí připravenost k pojíždění

a) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše

b) vždy

c) nehlásí

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí připravenost ke vzletu na vyčkávacím místě pro dráhu

a) vždy

b) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše

c) je-li jiné letadlo v poloze konečného přiblížení na přistání

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí vstup na dráhu

a) je-li letadlo v poloze konečného přiblížení na přistání

b) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše

c) vždy

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí vzlet

a) pojíždí-li další letadlo přes dráhu vzletu

b) vždy

c) pouze v provozní době AFIS

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí opuštění okruhu

a) nehlásí

b) vždy

c) pouze v provozní době AFIS

Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí opuštění zóny AFIS

a) pouze v provozní době AFIS

b) nehlásí

c) vždy