Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Test PPL - Meteorologie - správné odpovedi

Jakou oblastí je anticyklona?

a) Nízkého tlaku s nejnižší hodnotou tlaku ve svém středu

b) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu

c) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti

Postupujeme-li ve vertikálním směru od země, pak směr větru se liší od směru, který byl naměřen u země. Kterým směrem se stáčí?

a) Vlevo od směru isobar

b) Nestáčí se

c) Vpravo od směru isobar

Co je Coriolisova síla, která působí při vzniku anticylkon?

a) Uchylující se síla zemské rotace

b) Odstředivá síla

c) Třecí síla

Jakého charakteru jsou srážky z oblačnosti typu Cb?

a) Trvalých srážek

b) Mrholení

c) Přeháněk

Co tvoří nízkou oblačnost?

a) Ac - altocumulus

b) St - stratus

c) Ci - cirrus

Jakým směrem vane vítr při zemi v oblasti tlakové výše?

a) Ve směru pohybu hodinových ručiček

b) Proti směru pohybu hodinových ručiček

c) Směr větru nesouvisí se směrem pohybu hodinových ručiček

Jakým směrem vane vítr při zemi v oblasti tlakové níže?

a) Ve směru pohybu hodinových ručiček

b) Proti směru pohybu hodinových ručiče

c) Směr větru nesouvisí se směrem pohybu hodinových ručiček

Hlavně při přechodu kterých front se tvoří frontální mlhy?

a) Teplých

b) Studených II typu

c) Stacionárních

Kdy se tvoří frontální mlhy při přechodu studené fronty I druhu?

a) Vždy

b) Výjimečně

c) Nikdy

Které druhy oblaků jsou typické pro oblačný systém teplé fronty?

a) Cu, Ac, Cb

b) St, Ns, As

c) Sc, Ac, Cc

V jaký typ vrstvy oblačnosti se velmi často přetváří během svého trvání advekční mlha?

a) Sc

b) St

c) Ns

Co se převážně děje z vrstvy oblačnosti typu St?

a) Prší

b) Mrholí

c) Vypadávají kroupy

Jak vznikne fronta, kterou nazýváme podružná fronta?

a) Mezi stabilní a instabilní vzduchovou hmotou

b) Mezi kontinentální a mořskou vzduchovou hmotou

c) Uvnítř jedné vzduchové hmoty

Kde bývá vždy nejvyšší koncentrace kondenzačních jader?

a) Těsně pod vrstvou isotermie

b) Pod vrstvou inverse

c) V blízkosti isobarické standardní hladiny 500 hPa

Co rozumíme intenzitou námrazy?

a) Tloušťku vrstvy ledu v desetinách mm vytvořenou za 10 sekund

b) Tloušťku vrstvy ledu v nasobkách mm vytvořenou za 1 minutu

c) Tloušťku vrstvy ledu v mm vytvořenou za 1 minutu

Jak nazýváme nejspodnější vrstvu atmosféry?

a) Stratosféra

b) Mezosféra

c) Troposféra

Jak často se vydává letištní předpověď - TAF vydaná s platností na 30 hodin?

a) Každých 6 hodin

b) Každé 3 hodiny

c) Každých 9 hodin

Který z druhů oblačnosti je vzhledem k vytvoření námrazy nejnebezpečnější?

a) St

b) Cu

c) Cb

Jak nazýváme část cyklony vymezenou teplou a studenou frontou?

a) Přední strana cyklony

b) Teplý sektor

c) Zadní strana cyklony

Kde je nejmenší vertikální mohutnost troposféry?

a) Nad póly

b) Nad oblastmi rovníku

c) V mírném pásmu

Co rozumíme inverzí?

a) Pokles teploty s výškou

b) Vzrůst teploty s výškou

c) Teplota se svýškou nemění

Kde je srážkové pásmo při pozorování přechodu studené fronty I druhu?

a) Před čárou fronty

b) Za čárou fronty

c) Na čáře fronty

Bouřky advekční patří mezi bouřky vznikající uvnitř vzduchových. Kdy tedy vznikají?

a) Když studený vlhký vzduch se přesouvá nad teplý zemský povrch nebo nad teplý vodní povrch

b) Když studený vlhký vzduch se ohřívá během dne

c) Když postupujícímu studenému vzduchu stojí v cestě mechanická překážka

Je-li vydána výstraha na namrzající srážky, je vydána jako:

a) SIGMET

b) Výstraha pro FIR (letovou oblast)

c) Výstraha pro letiště

Co je sestavováno na základě pravidelných leteckých meteorologických pozorování?

a) Pouze zprávy "ATIS"

b) Zprávy "METAR", hlášení MET-REPORT

c) Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy

Jaké je zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze?

a) Instabilní

b) Indiferentní

c) Stabilní

V jaké výšce přibližně dosahuje barometrický tlak poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře?

a) 3000 m MSL

b) 7000 m MSL

c) 5500 m MSL

Jakou oblastí je cyklona?

a) Nízkého tlaku s nejnižší hodnotou tlaku ve svém středu

b) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu

c) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti

Jaké jsou hodnoty tlaku a teploty na střední hladině moře v definici standardní atmosféry?

a) 1015,25 hPa, +15 °C

b) 1013,25 hPa, +21 °C

c) 1013,25 hPa, +15 °C

Jaké je hmotnost vzduchu na střední hladině moře v definici standardní atmosféry při teplotě 15 °C?

a) 1,025 kg/m3

b) 1,525 kg/m3

c) 1,225 kg/m3

Jaká je výška vrstvy tropopauzy a teplota v ní ve standardní atmosféře?

a) 11 km, -56,5 °C

b) 10 km, -56,6 °C

c) 11 km, -50,6 °C

Ve kterém případě jsou si tlaky QFE, QNH a QFF rovny?

a) V případě, že letiště leží ve výšce, která odpovídá střední hladině moře

b) V případě naměřené teploty +15 °C

c) Leží-li letiště v malé nadmořské výšce

Jak se nazývá rozdíl mezi teplotou a teplotou rosného bodu?

a) Suchá teplota

b) Deficit rosného bodu

c) Poměr nasycení

Jakou hodnotu má vertikální teplotní gradient - úbytek teploty s výškou v definici standardní atmosféry?

a) 0,6 °C / 100 m

b) 1,0 °C / 100 m

c) 0,65 °C / 100 m

Co je stejné v každém bodě plochy isobarické hladiny?

a) Výška

b) Tlak

c) Hustota