Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) - Radiokomunikační provoz - správné odpovedi

Letecká pohyblivá služba je

a) Pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem

b) Pohyblivá služba mezi jednotlivými leteckými stanicemi

c) Pohyblivá služba mezi letadlovými stanicemi navzájem

Letecká pevná služba (AFS dle L10) je

a) Telekomunikační služba

b) Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body

c) Pozemní telekomunikační služba

Letecká rozhlasová služba (dle L10) je

a) Služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu

b) Služba AFIS

c) Služba určená k vysílání meterologických informací

Pozemní stanice letecké pohyblivé služby je

a) Pozemní a letadlová stanice

b) Letadlová stanice

c) Letecká stanice

Vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než

a) 10 vteřin

b) 60 vteřin

c) 30 vteřin

Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm

a) 5

b) 1

c) Výtečně

Rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat

a) 60 slov za minutu

b) 100 slov za minutu

c) 50 slov za minutu

Radiotelefonní spojení letadlo - země by se mělo provádět

a) V anglickém jazyce

b) V českém jazyce

c) Všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice

Zprávy musí být vysílány

a) V otevřené řeči a ve schválených frázích

b) Ve schválených frázích

c) Dle individuálních schopností pilota

Při vysílání

a) Zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru

b) Můžeme měnit výši hlasu v různých fázích hovoru

c) Je možné změnit výši hlasu, vyžaduje-li to situace

MAYDAY je radiofonní signál

a) Pilnostní zprávy

b) Tísňové zprávy

c) Informační zprávy

PANPAN je radiotelefonní signál

a) Pilnostní zprávy

b) Zprávy při ztrátě orientace za letu

c) Tísňové zprávy

Tísňová korespondence

a) Nemá přednost před ostatními druhy spojení

b) Nemá přednost před radiofonním signálem PANPAN

c) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení

Pilnostní zpráva

a) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení

b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu

c) Není upřednostňován

Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu

a) 121,5

b) 122,5

c) Který je v dané chvíli používán

Po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna

a) Vyčkat nejméně 10 sekund než provede další volání

b) Vyčkat nejméně 60 sekund než provede další volání

c) Ihned se pokusit navázat jiné spojení s pozemní stanicí

Jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiofonním provozu musí

a) Vyslovovat zřetelně

b) Hláskovat

c) Uvádět v anglickém jazyce

Letadlová stanice udržuje rádiové spojení s řídící stanicí

a) Dle uvážení velitele letadlové stanice

b) Pouze při vzletu a přistání

c) Vždy, je-li je to možné

Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí

a) Slovem ROZUMÍM

b) Jejich opakováním a připojením vlastní volací značky

c) Jejich opakováním

Za letu musí letadlová stanice

a) Udržovat stálou poslechovou hlídku

b) Udržovat bdění při avizovaném leteckém provozu

c) Udržovat pořádek v kabině

Letadlo za letu

a) Smí zkracovat svou volací značku dle uvážení pilota

b) Smí měnit svou volací značku

c) Nesmí měnit svou volací značku

Poznávací značka civilního letadla je složena

a) Ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky

b) Ze značky státní příslušnosti a značky výrobce letounu

c) Z číselného kódu

Volací značku letadla lze v některých případech tvořit

a) Radiotelefonním označením provozovatele letadla

b) Číselným kódem

c) Radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu v souladu s předpisem ICAO

Zkrácenou volací značku použije letadlová stanice

a) Při komunikaci s leteckou stanicí, kde je letadlo provozováno

b) Pouze v případě, že byla tímto oslovena leteckou stanicí

c) Zkrácení volací značky je plně zakázáno

Správné zkrácení volací značky OKABC je

a) OBC

b) ABC

c) OKA

Všechna čísla se vyslovují

a) Jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednosti

b) Vždy jednotlivě

c) Dle požadavku provozovatele letecké stanice

Volací značka letecké stanice je tvořena

a) Zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici

b) Názvem letiště

c) Názvem služby, která je k dispozici

Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název

a) APPROACH

b) DEPARTURE

c) DELIVERY

Fráze "vysílám naslepo" se použije

a) Vždy při běžném navazování spojení s leteckou stanicí

b) Při neúspěšném navázání spojení

c) Při úspěšném navázání spojení

Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném kmitočtu

a) Pokusí se navázat spojení později za vhodnějších podmínek

b) Hlášení provede pilot dodatečně v cíli trati

c) Pokusí se o navázání spojení na jiném kmitočtu pro danou trať

Rádiové spojení může být ukončeno

a) Dle uvážení pilota, který obdržel požadované informace

b) Na pokyn letecké stanice

c) Na pokyn letadlové stanice

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India

b) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/Industry

c) A - Adam/Alpha, E - Eva/Echo, I - Ivan/India

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) B -Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/John

b) B -Boris/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett

c) B -Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo

b) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Kamil/Kilo

c) C - Cyril/Charles, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lemon

b) D - Dana/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima

c) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform

b) M - Michal/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform

c) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Uršula/Uniform

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) N - Norbert/November, R - Rudolf/Rock, V - Václav/Victor

b) N - Norbert/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor

c) N - Nina/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky

b) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Single, W - dvojité V/Whisky

c) O - Otakar/Okay, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) P - Petr/Paper, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray

b) P - Petr/Papa, T - Tibor/Tango, X - Xaver/X-ray

c) P - Petr/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) Y - Ypsilon/Yamaha, Z - Zuzana/Zulu

b) Y - Ypsilon/Yankee, Z - Zdeněk/Zulu

c) Y - Ypsilon/Yankee, Z - Zuzana/Zulu

Správný Q-kód pro "tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře

a) QNH

b) QNE

c) QRH

Správný Q-kód pro "magnetický kurs pro směr k zaměřovači"

a) QDA

b) QDM

c) QNH

Správný Q-kód pro "žádost o zaměření"

a) QDL

b) QPL

c) QGO

Správná zkratka pro "vzletová a přistávací dráha"

a) RWY

b) L-R

c) RW

Správná zkratka pro "automatická informační služba koncové řízené oblasti"

a) AFIS

b) ATIS

c) AIS

Správná zkratka pro "letová informační oblast"

a) IFR

b) FIR

c) LIO

Správná zkratka pro "kmitočet"

a) FQ

b) FREQENCE

c) FREQ

Slovo "čekejte" znamená

a) čekejte či zavolejte později

b) čekejte, zavolám Vás

c) opakujte volání

Slovo "konec" znamená

a) Rozhovor je ukončen a čeká se odpověď

b) Konec hlášení

c) Rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď

Slovo "provedu" znamená

a) Beru na vědomí

b) Rozumím přijaté zprávě

c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat

Slovo "potvrďte" znamená

a) Potvrďte mi, že jste zprávě rozuměl

b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí

c) Opakujte

Slovo "příjem" znamená

a) Ukončení vysílání

b) Očekávám Vaši odpověď

c) Moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď

Slovo "rozumím" znamená

a) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

b) Informaci rozumím

c) Spojení je dobré

Slovo "schváleno" znamená

a) Vyžaduje povolení

b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno

c) Požadovaný výkon podléhá schválení

Slovo "negativ" znamená

a) Meteorologická zpráva

b) Špatná zpráva

c) Povolení není potvrzeno - to není správné - ne

Slovo "opakujte" znamená

a) Opakujte část Vašeho posledního vysílání

b) Hláskujte požadovanou část zprávy

c) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysilání

Slovo "správně" znamená

a) To je správně

b) Dobře

c) Rozumím

Letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý

a) Dle své vůle

b) Z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy

c) Z příkazu výše postavené letadlové stanice

Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném a jiném kmitočtu pro danou trať

a) Pokusí se navázat spojení s jiným letadlem nebo jinými leteckými stanicemi

b) Musí se vrátit do místa posledního navázaného spojení

c) Musí provést nouzové přistání

Služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem je

a) Letecká služba

b) Letová pohyblivá služba

c) Letecká pohyblivá služba

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 119,000 MHz vyjadřuje

a) STO DEVATENÁCT CELÝCH

b) JEDNA JEDNA DEVĚT ČÁRKA NULA

c) JEDNA JEDNA DEVĚT ČÁRKA NULA NULA NULA

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 118,055 MHz vyjadřuje

a) JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA NULA PĚT PĚT

b) JEDNA JEDNA OSUM NULA PĚT PĚT

c) STO OSUMNÁCT ČÁRKA NULA PĚT PĚT

Zkušební vysílání musí obsahovat

a) Signál předem dohodnutý mezi operátory letecké a letadlové stanice

b) Nejméně 10 slov, aby bylo možné vyloučit technickou chybu v přenosu

c) Volací znak volané stanice, volací znak letadla, slova „ZKOUŠKA RÁDIA“, používaný kmitočet

Kód QFE se vztahuje k

a) K nadmořské výšce letadla

b) Tlaku vzduchu vztaženému k nadmořské výšce letiště

c) Tlaku vzduchu na střední hladině moře

V případě, že letadlo stojí na ploše letiště a hodnota tlaku je nastavena na QFE, bude výškoměr ukazovat

a) Chybu

b) Nulu

c) Nulu, tj. chybu

Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je

a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

Ve volací značce letecké stanice pro neřízená letiště je název

a) INFO nebo RADIO

b) TOWER

c) APPROACH

Odchylky od spisovné češtiny při vysílání číslic jsou

a) U číslic: 1, 2, 8

b) U číslic: 2, 4, 5, 7

c) U číslic: 2, 4, 7, 8

Potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat

a) frázi "Rozumím"

b) Volací značku letadla

c) Volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice

Rádiové spojení může být ukončeno

a) Na pokyn letecké stanice

b) Na pokyn letadlové stanice

c) Bez jakéhokoliv pokynu

Fráze "vzlet schválen"

a) Je povolením ke vzletu

b) Není přípustná

c) Je odpovědí na žádost o vzlet, ale pouze v případě vrtulníku

Simplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který

a) Umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů

b) Umožňuje současný přenost zpráv oběma směry, ale nevyžaduje současné použití dvou kmitočtů

c) Využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv

Duplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který

a) Umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů

b) Umožňuje současný přenost zpráv oběma směry, ale nevyžaduje současné použití dvou kmitočtů

c) Využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv

Číslice ve zprávě QNH 1000 jsou správně vyslovovány takto:

a) jeden tisíc

b) jedna nula nula nula

c) jednu nula set

Číslice ve zprávě FL 300 jsou správně vyslovovány takto:

a) tři nula nula

b) tři sta

c) třicet nula

Volací znak INFO je přiřazen

a) letištím, poskytujícím službu AFIS

b) letovým informačním střediskům, např. FIC Praha

c) letištím, poskytujícím jen službu poskytování informací známému provozu

Volací znak INFORMATION je přiřazen

a) letištím, poskytujícím službu AFIS

b) letovým informačním střediskům, např. FIC Praha

c) letištím, poskytujícím jen službu poskytování informací známému provozu

Při frázi MEZERA MEZERA pro dvě letadlové stanice, pořadí pro odpovědi volaných stanic je následující:

a) odpovídá první oslovená stanice

b) odpovídá druhá oslovená stanice

c) vysílání všech stanic se přerušuje, vysílat může pouze provoz v tísni

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,500 MHz vyjadřuje

a) JEDNA DVA JEDNA ČÁRKA PĚT

b) JEDNA DVACET JEDNA PĚT

c) JEDNA DVA JEDNA ČÁRKA PĚT NULA

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,050 MHz vyjadřuje

a) JEDNA DVA JEDNA ČÁRKA NULA PĚT

b) JEDNA DVA JEDNA ČÁRKA NULA PĚT NULA

c) STO DVACET JEDNA ČÁRKA NULA PĚT