Dnes je sobota 4. července 2020
7:58 16:01

Všeobecný i Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) - Elektrotechnika a radiotechnika - správné odpovedi

Vodivost pevných látek je způsobena

a) volnými protony v atomech látek

b) volnými elektrony v atomech látek

c) volným působením látek

Paralelně řazené akumulátory

a) snižují dodávku proudu

b) umožňují dodávat větší proud

c) znemožňují dodávku proudu

Olověný akumulátor nabíjíme

a) proudem (v A) o velikosti desetiny kapacity akumulátoru (v Ah)

b) proudem (v A) o velikosti poloviny kapacity akumulátoru (v Ah)

c) nenabíjíme

K ochraně proti nadměrnému proudu slouží

a) jiskřiště

b) jistič

c) dobrá izolace

Antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na

a) směrové a výškové

b) levé a pravé

c) směrové a všesměrové

Všesměrová anténa má vyzařovací charakteristiku

a) kruhovou

b) všesměrovou

c) vertikální

Všesměrová anténa musí přijímat nebo vysílat stejně všemi směry

a) ve vertikále

b) v horizontální rovině

c) ze všech směrů

Půlvlnný dipól

a) může být rámová anténa

b) může být směrová i všesměrová anténa

c) může být směrová i všesměrová anténa, záleží na jeho orientaci k zemskému povrchu

Půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem

a) Má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku

b) Má ve vertikální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku

c) Má v horizontální rovině kruhovou vyzařovací charakteristiku

Vztah mezi délkou vlny lambda a kmitočtem f, když c je rychlost světla, je

a) f = c/lambda

b) f = c x lambda

c) f = c - lambda

Znakem F3E je označováno vysílání

a) radiotelefonie s amplitudovou modulací s jedním postranním pásmem

b) radiotelefonie s amplitudovou modulací s dvojím postranním pásmem

c) radiotelefonie s kmitočtovou modulací

Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí

a) amplitudová modulace

b) modulace SSB

c) kmitočtová modulace

Rozsah ampérmetru se zvětšuje

a) výkonem ampérmetru

b) odporem paralelně zařazeným k ampérmetru (bočník)

c) připojením přídavného zařízení pro zvětšení rozsahu

Ampérmetr a voltmetr se při měření zařazují

a) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr do série se spotřebičem

b) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr se nepřipojuje

c) ampérmetr do série se spotřebičem, voltmetr paralelně ke spotřebiči

V suchém, bezprašném prostředí považujeme za bezpečné napětí

a) stejnoměrné do 48 V a střídavé do 12 V

b) stejnoměrné do 60 V a střídavé do 25 V

c) stejnoměrné do 12 V a střídavé do 6 V

Při úrazu elektrickým proudem

a) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a zavoláme lékaře

b) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a dbáme na pitný režim

c) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a nedýchá-li, zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce

Funkce „SQUELCH“ VKV radiostanice je určena

a) k automatickému vyhledávání vysílání

b) k umlčení nízkofrekvenčního výstupu přijímače stanice, když není na komunikačním kanále žádný signál

c) k rychlému příjmu informace ATIS na nejbližším letišti, které službu ATIS vysílá

Údaj elektrické napětí 2V lze také zapsat

a) 20 mV

b) 200 mV

c) 2000 mV

Kmitočet 406 MHz lze také zapsat

a) 0,406 GHz

b) 0,406 kHZ

c) 0,406 cHz

Vztah mezi napětím (U), proudem (I) a odporem (R) je:

a) U = R x I

b) U = I / R

c) U = R / I

Vztah mezi výkonem (příkonem) (P), napětím (U) a proudem (I) je:

a) P = U / I

b) P = U x I

c) P = I x U / 2

Radiostanice odebírající z baterie 12V proud 500 mA má příkon

a) 6 W

b) 0,6 W

c) 600 W

Tři dobré vodiče elektřiny jsou

a) zlato, stříbro, bronz

b) měď, zlato, stříbro

c) bronz, železo, kobalt

Čtyři dobré izolanty jsou

a) sklo, vzduch, plast, porcelán

b) molitan, sklo, voda, vzduch

c) plast, rtuť, měď, sklo

Ke zdroji 10 V jsou připojeny dva odpory 10 ? zapojené do série. Odebíraný příkon činí:

a) 10 W

b) 1 W

c) 5 W

Provoz alternátoru bez připojení na akumulátor může způsobit

a) Vybití akumulátoru

b) Poruchu alternátoru

c) Zničení připojených zařízení

Jmenovité napětí článku olověného akumulátoru je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Jmenovité napětí článku alkalického akumulátoru je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Jmenovité napětí článku suchého galvanického článku je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Suché galvanické články

a) Lze dobíjet kdykoliv

b) Lze dobíjet pouze před úplným vybitím

c) Nelze dobíjet

Délka rádiové vlny v pásmu 160 MHz (VHF) je

a) Cca 0,2 m

b) Cca 2 m

c) Cca 20 m

Výstupním výkonem stanice se rozumí

a) Výkon koncového stupně vysílače dodávaný do napaječe anténního systému

b) Výkon na anténním konektoru přijímače

c) Výkon na výstupu z antény

Sériově řazené ukumulátory

a) se zapojují pro zvýšení dodávaného proudu

b) se zapojují pro zvýšení dodávaného napětí

c) se zapojují pro zvýšení celkového odporu obvodu

Radiotechnická součástka je identifikována jako kondenzátor, pokud se její hodnota měří v

a) pF

b) mV

c) Ah