AIR TEAM - avionika a přístroje pro létání
Facebook Twitter Google+ YouTube RSS E-mail

Jak se vytváří „Černá listina leteckých dopravců

1. června 2007
Autor: Ing. Vlastimil Jiráček, celkové hodnocení článku: 3,7
Klíčová slova: Rubrika: Letadla

Jistě každý z Vás slyšel o Černé listině leteckých dopravců tzv. EU BLACK listu, který vydává Evropská komise. Je to v podstatě seznam leteckých dopravců, kteří zásadním způsobem nesplňují požadavky na bezpečnost, které jsou dány ICAO Annexy. Tento článek Vám přiblíží , jak takový EU BLACK list vlastně v praxi vzniká.

SAFA kontrola
V rámci prostoru Evropské unie se na letištích členských států dělají tzv. SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircraft) kontroly přistávajících letadel. V podstatě je jedno, zdali se jedná o dopravce z EU nebo mimo EU. Namátkově mohou být kontrolovány všechny přistávající letadla. Tyto kontroly jsou zaměřeny na zhodnocení plnění ICAO Annex 1, 6 a 8.

Součástí kontrol  je v praxi zhodnocení, zdali má posádka na palubě povinnou dokumentaci, která je potřebná k provedení letu tj. Provozní příručku, Letovou příručku, MEL, Checklisty, Navigační mapy, Provozní letový plán (OFP), Loadsheet. Dále zdali má platnou dokumentaci, která se týká dopravce a letadla tj. Osvědčení leteckého dopravce (AOC) a Provozní specifikaci, Osvědčení o letové způsobilosti, Zápis letadla do rejstříku, Hlukové osvědčení, Povolení radiostanice, Pojištění, Uvolnění letadla do provozu (Maintenance release) apod.

Z technického hlediska se kontroluje vybavení letadla z pohledu přístrojového tj. zdali je vybaveno systémem EGPWS, ACAS, případně zdali má vybavení pro RVSM ( Reduced Vertical Separation Minimum) nebo MNPS ( Minimum Navigation Performance Specification). Z pohledu nouzového vybavení se kontrolují kyslíkové a hasící přístroje, vesty, pásy, lékárny, nouzové skluzy a nouzové východy, svítilny, megafony, lékárny. Venkovní prohlídka se zaměřuje na zjištění možných úniků paliva nebo oleje, stav podvozku a pneumatik, stav vstupů do motorů a celkový stav letadla.

Kategorie nálezů je rozdělena dle závažnosti do 3.kategorií. Nejzávažnější jsou nálezy kategorie č.3, při kterých jsou požadovány nápravná opatření před letem nebo může být omezen provoz letadla ( např. prázdný přelet). Při těchto závažných nálezech je vzápětí dotčený dopravce  a letecký úřad státu provozovatele písemně vyzván ke stanovisku k těmto nálezům a k provedení systémových nápravných opatření.

Údaje z každé takové SAFA kontroly jsou vkládány do Centrální evropské databáze, která obsahuje záznamy ze všech provedených SAFA kontrol v rámci EU. Info o SAFA, lze nalézt na  http://www.jaa.nl/safa/safa.html

EU BLACK list
V případě, že některý dopravce neustále porušuje ICAO standardy a zároveň spolu s leteckým úřadem, který nad ním vykonává dohled nespolupracuje na odstranění závažných neshod ze SAFA kontrol, tak je členskými státy EU navržen k zařazení na EU BLACK list.

V rámci Evropské komise pracuje letecká poradní skupina tzv. Air Safety Committee, v které je zastoupen každý členský stát EU. Právě prostřednictvím této poradní skupiny státy EU navrhují určitého dopravce na EU BLACK list. Dotčený dopravce je písemně seznámen  s úmyslem Evropské komise k zařazení na listinu a automaticky má  možnost slyšení před členy Air Safety Committee. V rámci tohoto slyšení dopravci prezentují nápravná opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků a snaží se obhájit zajištěnost bezpečnosti svého provozu.

Na podkladě tohoto slyšení a výsledného doporučení Air Safety Committee, vydá Evropská komise EU BLACK list  leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozu v prostoru EU. Za zmínku ještě stojí, že EU BLACK list má přílohu A, kde jsou uvedeni dopravci, kteří mají úplný zákaz provozu do EU a přílohu B, kde jsou uvedeni dopravci a seznam jejich určitých  letadel, které mají zakázaný vstup. EU BLACK list je aktualizován každý měsíc a můžete ho nalézt na http://ec.europa.eu/transport/air-ban/

Doufejme, že na této listině bude co nejméně leteckých společností a letecká doprava bude stále bezpečnější. Jak oznámkujete tento článek?

Aktuální skóre: 3,7

Jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší.

+
1
2
3
4
5
-


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů
Celkem 0 příspěvků. Dodržujte prosím tato jednoduchá pravidla.


Přidat vlastní zkušenost

Přečtěte si prosím pravidla pro příspěvky

Jméno: Předmět příspěvku:

Ochrana proti spamu - připočtěte k číslu 1 pětku a výsledek zapište do tohoto políčka:

   Adresa autora: 54.224.50.2 xxx
Když je vše v pořádku, asi jste něco přehlédli.
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients

Přehled leteckých simulátorů v ČR

 

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.