Provoz na letišti v Ruzyni se přesune na vedlejší ranvej, na hlavní dráze dojde k údržbě

NEZNÁMÝ Platí od 25.03.2024 (0:00) do 05.04.2024 (23:59)

Hlavní vzletová a přistávací ranvej ruzyňského letiště se na přelomu března a dubna (od 25. března do 5. dubna) dočká pravidelné údržby, která proběhne kvůli nadcházejícímu startu hlavní letové sezony.

Provoz bude v sekvencích odkloněn na vedlejší ranvej. Bude k němu docházet v závislosti na počasí a jen v časových intervalech mezi osmou hodinou ranní a pátou hodinou odpolední. Výjimkou jsou noční hodiny, kdy bude hlavní dráha k dispozici.

Podle Jiřího Pose, předsedy představenstva Letiště Praha, využívání vedlejší dráhy opět zvýší provoz letadel nad hustě osídlenými částmi Prahy. „Jsme si toho vědomi a rádi bychom zopakovali, že jediným systémovým řešením do budoucna, je realizace projektu paralelní dráhy."

Preferovaný směr je přistání od Prahy a vzlet na Kladno. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Práce byly naplánovany takovým způsobem, aby byly co nejrychlejší a nejefektivnější. V jejich průběhu dojde třeba k odgumování nebo lokálním opravám povrchu.

„Kromě odgumování a běžné údržby dráhy a přilehlých ploch je v plánu i kontrola světelného zabezpečovacího zařízení, pravidelné geodetické ověřovací měření, obnova značení, údržba zařízení včasného varování před námrazou a další drobné práce,“ vyjmenoval základní úkony údržby ředitel provozu letištních ploch Václav Válek.

Pravidelná údržba hlavní dráhy probíhá dvakrát ročně. Kvůli minimalizaci hlukové zátěže k ní nikdy nedochází v letních měsících.