Aerologický diagram

Aerologický diagram je graf s řadou meteorologických výstupů vytvořený na základě měření stavu atmosféry v různých výškách. Typicky v něm nalezneme vertikální rozložení teploty vzduchu, rosného bodu, směru a rychlosti větru a další, pro letectví mnohdy užitečné, údaje, jakými jsou např. míra instability nebo výška základen termickou konvekcí vznikající kupovité oblačnosti.

Články na téma Aerologický diagram:

Jak to vlastně je s tím aerologickým diagramem

RNDr. Petr Dvořák 17.05.2006

Aerologie je meteorologickou disciplínou, která se zabývá zejména vertikálním průběhem teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, případně ještě i prouděním větru v různých výškových hladinách. Číst dál