Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro vrtule - správné odpovedi

Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože

a) je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů

b) všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu

c) se tak sníží hlučnost vrtule

Účinnost pevné vrtule navržené pro cestovní let je nejhorší

a) ve stoupání

b) v cestovním režimu

c) při rozjezdu

Úhel nastavení automaticky stavitelné vrtule při vzletu je

a) větší než při cestovním letu

b) menší než při cestovním letu

c) stejný jako při cestovním letu

Správně nastavená za letu stavitelná vrtule má na rozdíl od pevné

a) větší účinnost při vzletu, ale dosáhne se s ní menší rychlost v horizontálním letu

b) větší účinnost v horizontálním letu, ale horší účinnost při vzletu

c) větší účinnost ve všech režimech letu

S jakou vrtulí dosáhne letadlo největší zrychlení při vzletu?

a) zrychlení při rozjezdu nezávisí na úhlu nastavení vrtule ani na jejích otáčkách

b) s vrtulí s malým úhlem nastavení

c) s vrtulí s velkým úhlem nastavení

Přejde-li letadlo s pevnou vrtulí do klesání beze změny přípusti motoru, potom

a) se zvyšuje rychlost letu, ale ne otáčky

b) mohou být velmi snadno překročeny max. přípustné otáčky vrtule

c) může zamrznout karburátor

Přejde-li letadlo s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti motoru, potom

a) se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou

b) se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění

c) se rychlost nezmění, ale otáčky náhle vzrostou

Úhel nastavení za letu stavitelné vrtule v cestovním režimu letu je

a) větší než při vzletu

b) menší než při vzletu

c) stejný jako při vzletu

Při otáčení listu pracující vrtule vznikají na každém jeho profilu dvě síly, které jsou příčinou vzniku tahu a kroutícího momentu vrtule. Jak se tyto dvě síly nazývají?

a) odstředivá a dostředivá síla

b) odstředivá síla a vztlak

c) vztlak a odpor

Vliv reakčního momentu vrtule se bude nejvýrazněji projevovat

a) v zatáčkách při přechodu do stoupání nebo klesání

b) když letadlo poletí malou rychlostí a pilot náhle zvýší výkon motoru

c) když letadlo poletí malou rychlostí při stažené přípusti

Překročením maximálních přípustných provozních otáček vrtule

a) se sníží aerodynamický hluk

b) se zvýší její účinnost

c) dojde ke zvýšenému namáhání vrtule s následným možným poškozením

Námraza na vrtuli letounu může mít následující následky

a) jen velmi obtížně rozeznatelné při provozu

b) nevyváženost vrtule, nebezpečí vibrací, odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru, snížení účinnosti vrtule

c) odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru

Může při výrazném překročení maximálních přípustných provozních otáček vrtule dojít k její destrukci?

a) ano

b) ne

c) pouze u vícelistých kompozitových vrtulí

Zahrnuje předletová prohlídka ULLa i kontrolu vrtule?

a) ano

b) pouze je-li to stanoveno výrobcem

c) ne

Znečištění vrtule hmyzem

a) je nežádoucí z důvodu snížení účinnosti vrtule

b) nemá žádný významný vliv

c) je žádoucí z hlediska nižšího opotřebení vrtulových listů

Jaké jsou výhody vícelisté vrtule?

a) klidnější chod a může mít menší průměr

b) větší účinnost

c) větší životnost

Dotažení vrtule instalované na ULLa je provedeno

a) na maximální dosažitelný utahovací moment

b) podle citu

c) předepsaným utahovacím momentem daným výrobcem vrtule

Výraz lehká vrtule znamená

a) nízkou hmotnost vrtule (pod 1 kg)

b) malý úhel nastavení vrtule

c) velký úhel nastavení vrtule

Vyšší účinnost má vrtule

a) s vyššími otáčkami

b) s nižšími otáčkami

c) otáčky nemají na účinnost vrtule vliv

Vyšší účinnost má vrtule

a) čtyřlistá

b) trojlistá

c) dvojlistá

Na ULLa je instalována dřevěná vrtule. Tato je připevněna pomocí vrtulových šroubů, které jsou

a) dotaženy přes samostatné podložky

b) dotaženy přes jednu centrální podložku

c) dotaženy bez podložek

Dotažení dřevěné vrtule instalované na ULLa se v dalším provozu

a) již nekontroluje

b) kontroluje při pravidelné roční prohlídce

c) pravidelně kontroluje při výrobcem předepsaných prohlídkách