Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test PPL - Plánování a provedení letu - správné odpovedi

Jaké síly působí v těžišti letadla?

a) Aerodynamické síly

b) Hmotové síly, tj. tíha a setrvačné síly

c) Aerodynamické a hmotové síly

Kde jsou uvedena omezení maximální hmotnosti letadla?

a) V letové příručce daného letadla

b) V příručce pro údržbu daného letadla

c) V osvědčení letové způsobilosti daného letadla

Kdo má odpovědnost za to, že při zahájení letu nebude překročena maximální povolená hmotnost letadla?

a) Velitel letadla

b) Vlastník letadla, případně nájemce letadla

c) Výrobce letadla

Čeho se týkají omezení polohy těžiště letadla důležitá pro letové výkony a vlastnosti letadla?

a) Pouze přední polohy těžiště

b) Pouze zadní polohy těžiště

c) Přední i zadní polohy těžiště

Jaké nebezpečí by hrozilo, kdyby za letu letounu byla poloha těžiště před přední povolenou mezí?

a) Letoun bude podélně nestabilní, tj. bude samovolně měnit úhel náběhu.

b) Maximální výchylka výškového kormidla nebude stačit pro některé režimy letu, např. pro přechodový oblouk před přistáním

c) Maximální výchylky všech řídících ploch nebudou stačit pro některé režimy letu, např. pro vybírání ostrých zatáček

Jaké nebezpečí by hrozilo, kdyby za letu letounu byla poloha těžiště za zadní povolenou mezí?

a) Letoun bude podélně nestabilní, tj. bude samovolně měnit úhel náběhu.

b) Maximální výchylka výškového kormidla nebude stačit pro některé režimy letu, např. pro přechodový oblouk při přistání

c) Maximální výchylky všech řídících ploch nebudou stačit pro některé režimy letu, např. pro vybírání ostrých zatáček

Co je střední aerodynamická tětiva?

a) Vzdálenost od přídě letounu k těžišti letounu

b) Vzdálenost mezi těžištěm letounu a neutrálním bodem letounu

c) Odpovídá hloubce obdélníkového křídla

Jaký vliv na výkonnost malého sportovního letounu má poloha jeho těžiště?

a) Při přední centráži je stoupavost výrazně menší a pádové rychlosti výrazně vyšší než při zadní centráži a je třeba to brát v úvahu

b) Při zadní centráži je stoupavost výrazně menší a pádové rychlosti výrazně vyšší než při přední centráži a je to třeba brát v úvahu

c) Při přední centráži je stoupavost o něco málo menší a pádové rychlosti o něco málo vyšší než při zadní centráži, ale obvykle se to zanedbává

Jaký vliv na spotřebu paliva malého sportovního letounu za letu má poloha jeho těžiště?

a) Při přední centráži je spotřeba paliva výrazně vyšší než při zadní centráži a je to třeba brát v úvahu při dlouhých letech

b) Při zadní centráži je spotřeba paliva výrazně vyšší než při předdní centráži a je to třeba brát v úvahu při dlouhých letech

c) Při přední centráži je spotřeba paliva o něco málo větší než při zadní centráži, ale u malých letounů se to obvykle zanedbává

Co bude dělat letoun při letu v turbulenci, je-li za letu centráž běžného sportovního letounu v povolených mezích, ale blízko maximální přední hodnoty?

a) Bude poměrně stabilní

b) Bude poměrně málo stabilní

c) Podélná stabilita nezávisí na centráži

Co bude dělat letoun při letu v turbulenci, je-li za letu centráž běžného sportovního letounu v povolených mezích, ale blízko maximální zadní hodnoty?

a) Bude poměrně stabilní

b) Bude poměrně málo stabilní

c) Podélná stabilita nezávisí na centráži

Jak se obvykle udává centráž letadla?

a) V procentech statické zásoby

b) V procentech střední aerodynamické tětivy

c) V procentech zatížení podvozkových kol, stojí-li letadlo na zemi

Některé malé sportovní letouny jsou dvoumístné se sedadly vedle sebe a konstruovány tak, že mají obdélníkové křídlo a sedadla jsou zhruba na úrovni náběžné hrany křídla. Jak se změní centráž, když do tohoto letounu přistoupí k pilotovi cestující?

a) Centráž se nezmění

b) Centráž se posune mírně dopředu

c) Centráž se posune mírně dozadu

Jakou značkou se označuje použitelná délka vzletu?

a) TORA (také-off run available)

b) TODA (také-off distance available)

c) LDA (landing distance available)

Jakou značkou se označuje použitelná délka rozjezdu při vzletu?

a) TORA (také-off run available)

b) TODA (také-off distance available)

c) LDA (landing distance available)

Na které fyzikální veličině závisí poloha těžiště letounu?

a) Na statickém momentu

b) Na momentu setrvačnosti

c) Pouze ne hmotnosti

Některé malé sportovní letouny jsou konstruovány tak, že jsou to hornoplošníky s kabinou pod křídlem a zavazadlovým prostorem v trupu za křídlem. Jak bývá obvykle omezena hmotnost nákladu v tomto zavazadlovém prostoru?

a) Přední povolenou centráží

b) Zadní povolenou centráží

c) Pevností konstrukce letounu

Většina malých sportovních letadel je konstruována tak, že mají obdélníkové křídlo a palivové nádrže v křídlech. Jaký vliv má v tomto případě množství paliva na centráž letounu?

a) S tím, jak ubývá palivo v nádrži, se centráž posouvá výrazně dopředu

b) S tím, jak ubývá palivo v nádrži, se centráž posouvá výrazně dozadu

c) Množství paliva má na centráž malý vliv

Některé malé sportovní letouny jsou konstruovány tak, že mají zavazadlový prostor za kabinou cestujících zhruba na úrovni odtokové hrany křídla, které je obdélníkové. Jak se změní centráž, je-li v tomto případě do zavazadlového prostoru uložen náklad?

a) Posune se dopředu

b) Posune se dozadu

c) Nezmění se

Součin jakých veličin je statický moment?

a) Hmotnosti a ramene

b) Hmotnosti a ramene na druhou

c) Hmotnosti na druhou a ramene na druhou

Jaké jsou fáze vzletu?

a) Rozjezd, nadzvihnutí, přechodový oblouk, rozlet, stoupání

b) Rozjezd, nadzvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání

c) Rozjezd, nadzvihnutí, stoupání, přechodový oblouk, rozlet

Jaký vliv má vítr do zad na stoupavost?

a) Zvětšuje stoupavost

b) Zmenšuje stoupavost

c) Nemá na stoupavost vliv

Jaký vliv má protivítr na stoupavost při vzletu?

a) Zvětšuje stoupavost

b) Zmenšuje stoupavost

c) Na stoupavost nemá vliv

Co má za následek zvýšení hmotnosti letounu?

a) Menší úhel stoupání po vzletu

b) Větší úhel stoupání po vzletu

c) Nemá na úhel stoupání vliv

Co má za následek zvýšení hmotnosti letounu?

a) Prodloužení délky rozjezdu při vzletu

b) Zkrácení délky rozjezdu při vzletu

c) Nemá vliv na délku rozjezdu při vzletu

Jaký vliv má vítr do zad na vzdálenost potřebnou pro nastoupání do výšky 15 m po vzletu?

a) Zkracuje tuto vzdálenost

b) Prodlužuje tuto vzdálenost

c) Nemá na tuto vzdálenost vliv

Jaký vliv má protivítr na vzdálenost potřebnou pro nastoupání do výšky 15 m po vzletu?

a) Zkracuje tuto vzdálenost

b) Prodlužuje tuto vzdálenost

c) Nemá na tuto vzdálenost vliv

Jaká je správná rychlost při nadzvihnutí letounu při vzletu?

a) Přibližně o 10 až 15% větší než minimální rychlost

b) Přibližně o 2 až 3% větší než minimální rychlost

c) Stejně velká jako rychlost, kdy je dosaženo maximální klouzavosti

Jaký vliv má vyšší nadmořská výška na délku vzletu?

a) Zkrátí délku vzletu

b) Prodlouží délku vzletu

c) Nemá vliv na délku vzletu

Jaký vliv má vyšší teplota vzduchu na délku vzletu?

a) Zkrátí délku vzletu

b) Prodlouží délku vzletu

c) Nezmění délku vzletu

Odhadněte velikost čelní složky větru, je-li směr vzletové dráhy 270° a vítr 8 m/s z 210°.

a) 2 m/s

b) 4 m/s

c) 6 m/s

Odhadněte velikost boční složky větru, je-li směr vzletové dráhy 270° a vítr 12 m/s z 240°.

a) 4 m/s

b) 6 m/s

c) 8 m/s

Co by se stalo, kdyby pilot zapomněl na vzlet vztlakové klapky v poloze pro přistání?

a) Letoun by měl velmi krátký rozběh a odpoutal by se při malé rychlosti, kdy ještě nejsou dostatečné účinné řídící plochy

b) Letoun by měl velmi krátký rozběh, ale po vzletu by pilot musel vztlakové klapky zasouvat postupně a rozptylovyl by se tím

c) Letoun by při rozjezdu pomalu zrychloval a po odpoutání by letěl blízko pádové rychlosti a téměř by nezrychloval

Platí vždy, že větší nadmořská výška letiště má za následek pokles výkonů letadla při vzletu?

a) Ano

b) Ne zcela přesně. Výkony letadla závisí na tlakové výšce. Ta zahrnuje i vliv změn tlaku vzduchu způsobených počasím.

c) Ne zcela přesně. Výkony letadla závísí na hustotní výšce. Ta zahrnuje i vliv změn tlaku a teploty vzduchu způsobených počasím.

Proč se před vzletem obvykle vysouvají vztlakové klapky do polohy na vzlet?

a) Zkrátí se tím délka rozjezdu

b) Zvětší se tím úhel stoupání po vzletu

c) Zvětší se tím stoupavost po vzletu

Proč se při stanovování výkonů letadel při vletu zavádí pojem hustotní výška?

a) Umožňuje vzít v úvahu změny teploty vzduchu

b) Umožňuje vzít v úvahu změny teploty i tlaku vzduchu

c) Umožňuje vzít v úvahu současně změny teploty i tlaku vzduchu i nadmořskou výšku letiště

Letová příručka některých typů letounů připouští provádění vzletu se zasunutými vztlakovými klapkami. V jakém případě se nechají vztlakové klapky na vzlet zasunuty?

a) Když je třeba zkrátit rozjezd i za cenu toho, že bude menší stoupavost

b) Když je třeba zkrátit délku vzletu do výšky 15 m

c) Když je třeba po vzletu dosáhnout co největší stoupavost i za cenu toho, že se prodlouží délka rozjezdu

Co je hustotní výška?

a) Je to nadmořská výška v dané atmosféře, která odpovídá dané hustotě vzduchu

b) Je to výška ve standardní atmosféře, která odpovídá dané hustotě vzduchu

c) Ja to výška nad zemí v dané atmosféře, která odpovídá dané hustotě vzduchu

Co je tlaková výška?

a) Je to výška v dané atmosféře, která odpovídá danému tlaku

b) Je to výška ve standardní atmosféře, která odpovídá danému tlaku

c) Je to výška v dané atmosféře, která odpovídá danému tlaku při teplotě +15°C

Jaké jsou fáze přistání?

a) Klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd

b) Klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), vaplavání, dosednutí, dojezd

c) Klouzání z předepsané výšky, vyplavání, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd

Jaký vliv má na přistání protivítr?

a) Úhel klouzání vůči zemi se zvětší

b) Úhel klouzání vůči zemi se zmenší

c) Úhel klouzání vůči zemi se nezmění

Proč se u většiny letounů vysouvají na přistání vztlakové klapky na větší úhel vysunutí než na vzlet?

a) Aby letoun měl při případném průletu větší stoupavost

b) Zejména proto, aby letoun mohl mít menší rychlost při přistání a tudíž menší potřebnou délku přistání

c) Aby letoun měl menší rychlost při přistání a hlavně, aby měl větší odpor a "neplaval"

Co to znaméná, pokud v grafu požadovaného a využitelného výkonu je pro danou rychlost letu křivka použitelného výkonu a křivka požadovaného výkonu v jednom bodě (průsečíku)?

a) Letoun nemůže touto rychlostí letět

b) Letoun může touto rychlostí pouze klesat

c) Letoun při této rychlosti už nemá zálohu využitelného výkonu

Jak lze v grafu potřebného a využitelného výkonu nalézt rychlost pro největší stoupavost? Je to rychlost, která odpovídá:

a) Největšímu rozdílu mezi potřebným a využitelným výkonem

b) Průsečíku křivek potřebného a využitelného výkonu

c) Tečně vedené z počátku ke křivce potřebného výkonu

Jaký vliv má protivítr na optimální rychlost pro maximální dolet?

a) Zmenšuje tuto rychlost

b) Zvětšuje tuto rychlost

c) Nemá na tuto rychlost vliv

Jaký vliv má vítr do zad na optimální rychlost pro maximální dolet?

a) Zmenšuje tuto rychlost

b) Zvětšuje tuto rychlost

c) Nemá na tuto rychlost vliv

Jaká je souvislost mezi optimální rychlostí pro maximální dolet a rychlostí pro nejmenší úhel klesání s motorem na volnoběhu?

a) Rychlost pro maximální dolet je větší

b) Rychlost pro maximální dolet je menší

c) Obě rychlosti jsou stejné

Jak závisí optimální rychlost pro maximální dolet na hmotnosti letounu?

a) S rostoucí hmotností se zvětšuje

b) S rostoucí hmotností klesá

c) S rostoucí hmotností se nemění

Jak závísí při bezvětří dolet na cestovní výšce letu letounu s pístovým motorem?

a) Dolet je vždy největší, je-li cestovní výška letu co nejmenší, t.j. minimální povolená výška nad zemí

b) Dolet je vždy největší, je-li cestovní výška letu co největší, t.j. blízko praktického dostupu

c) Nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na tom, zda je motor vybaven kompresorem či nikoliv

Jaký je vztah mezi rychlostí pro maximální dolet a maximální vytrvalost?

a) Rychlost pro maximální dolet je větší

b) Rychlost pro maximální vytrvalost je větší

c) Obě rychlosti jsou stejné

Jaký je vztah mezi rychlostí pro maximální stoupavost a pro maximální úhel stoupání?

a) Rychlost pro maximální stoupavost je větší

b) Rychlost pro maximální stoupavost je menší

c) Obě rychlosti jsou stejné

Jak se projeví počátek námrazy v karburátoru u letounu se stavitelnou vrtulí?

a) Poklesem teplot hlav válců

b) Poklesem plnícího tlaku

c) Poklesem otáček vrtule

Jak se projeví počátek námrazy v karburátoru u letounu s pevnou vrtulí?

a) Poklesem teplot hlav válců

b) Poklesem plnícího tlaku

c) Poklesem otáček vrtule

Jaká bude cestovní výšky letu, má-li býl letounem s pístovým motorem za bezvětří proveden let z místa A do vzdáleného místa B tak, aby spotřeba paliva za celý let byla co nejmenší?

a) Minimální povolená výška letu nad zemí

b) Co největší, blízko praktického dostupu

c) Záleží na tom, zda je motor vybaven kompresorem