Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test PPL - Radionavigace - správné odpovedi

Vaše poloha je severozápadně od zařízení VOR a letíte kurzem 160°. Na kterém radiálu se nacházíte?

a) 270° - 360°

b) 360° - 090°

c) 090° - 180°

Vaše poloha je jihovýchodně od zařízení VOR a letíte kurzem 150°. Na kterém radiálu se nacházíte?

a) 360° - 090°

b) 090° - 180°

c) 270° - 360°

Vaše poloha je jihozápadně od zařízení VOR a letíte kurzem 030°. Na kterém radiálu se nacházíte?

a) 180° - 270°

b) 360° - 090°

c) 090° - 180°

Letíte k zařízení VOR kurzem 320°. Jste na radiálu 135°a máte být na radiálu 150°. Kde je vaše poloha?

a) Na trati

b) Vlevo od trati

c) Vpravo od trati

Letíte od zařízení VOR kurzem 245°. Jste na radiálu 230° a vaše poloha má být na radiálu 220°. Kde se nacházíte?

a) Vlevo od trati

b) Vpravo od trati

c) Na trati

Letíte od zařízení VOR kurzem 030°. Jste na radiálu 050° a vaše poloha má být na radiálu 060°. Kde od trati se nacházíte?

a) Vlevo

b) Vpravo

c) Jste na trati

Letíte k zařízení VOR kurzem 235°. Jste na radiálu 025°a máte být na radiálu 015°. Kde je vaše poloha?

a) Vpravo od trati

b) Vlevo od trati

c) Na trati

Co využívá pro svoji činnost AKR?

a) Majáky VOR

b) Majáky NDB

c) Majáky DME

Z kolika minimálně družic je potřeba signál pro správnou funkci přijímače GPS?

a) 3

b) 4

c) 5

Co potřebujeme pro určení polohy?

a) 2 majáky NDB

b) 1 maják NDB

c) 3 majáky NDB

Dosah zařízení DME závisí na výšce letu a terénu. Je stejný jako u kterého zařízení?

a) VOR

b) ARK

c) OMEGA

Dosah zařízení VOR závisí na výšce letu a terénu. Jaký je jeho dosah v malých výškách do 300m?

a) do 20 km

b) do 80 km

c) do 300 km

Které tvrzení můžeme říci o zařízení GPS?

a) Patří mezí hlavní navigační systémy, je-li jím letadlo vybaveno, může pilot provést let VFR za podmínek IMC

b) Patří mezí hlavní navigační systémy, je-li jím letadlo vybaveno, může pilot bez platné kvalifikace IR provést let IFR, ale pouze za podmínek VMC

c) Je doplňkovým navigačním zařízením, jeho přítomnost na palubě neovlivňuje schopnost pilota ani letadla pro lety IFR/VFR

Jaké je obecné nastavení odpovídače sekundárního radaru pro let VFR?

a) 7000

b) 7500

c) 7600

Jaké je nastavení odpovídače sekundárního radaru v případě tísně?

a) 7500

b) 7700

c) 7600

Na co se nastavuje odpovídač sekundárního radaru v případě ztráty spojení?

a) 7700

b) 7500

c) 7600

Jaké je nastavení odpovídače sekundárního radaru pro připad únosu?

a) 7700

b) 7000

c) 7500