Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Testy PPL - Komunikace - správné odpovedi

Vyberte správnou zkratku pro "uzavřeno"

a) COND

b) CONC

c) CLSD

Zkratka "vzletová a přistávací dráha" je

a) RV

b) RTE

c) RWY

ATIS znamená

a) Služba řízení letového provozu

b) Automatická informační služba koncové řízené oblasti

c) Letištní letová informační služba

Vyberte správnou zkratku pro měřič vzdálenosti

a) DME

b) DLA

c) DIF

Zkratka FIR znamená

a) Letová informační oblast

b) Referenční bod letiště

c) Předpokládaná doba příletu

Zkratka ETA znamená

a) Letový plán

b) Předpokládaný čas vzletu

c) Předpokládaný čas příletu

Zkratka FPL znamená

a) Letový plán

b) Letová cesta

c) Letové omezení

Zkratka CTR znamená

a) Letová informační oblast

b) Řízený okrsek

c) Letištní okrsek

Zkratka ETD znamená

a) Předpokládaná délka vzletu

b) Předpokádaný čas odletu

c) Předpokládaný čas příletu

Zkratka AGL znamená

a) Předpokládaný čas vzletu

b) Nad úrovní země

c) Rychlost klesání

Indikovaná vzdušná rychlost se značí

a) ISB

b) ICO

c) IAS

Tlak přepočtený na střední hladinu moře podle barometrické formule, se značí

a) QAB

b) QFE

c) QFF

Tlak indikující výšku nad úrovní letiště se značí

a) QNH

b) QFF

c) QFE

Magnetický kurs, který máte za bezvětří sledovat, abyste směřoval ke mně, se značí

a) QDR

b) QNE

c) QDM

Tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře se značí

a) QNH

b) QNE

c) QFE

Vaše magnetické zaměření ode mě se značí

a) QDP

b) QDR

c) QDM

Kód QGO znamená

a) Přistání zakázáno

b) Přistání povoleno

c) Opakujte přistání

Slovo "čekejte" znamená

a) Čekejte, zavolám vás

b) Čekejte a zavolejte později

c) Proveďte zatáčku o 360° proti větru

Slovo "přejděte" znamená

a) Urychleně přejděte nebo přejeďte dráhu

b) Přejděte na cizojazyčnou korespondenci

c) Navažte radiové spojení s….

Slovo "potvrďte" znamená

a) Opakujte mou poslední zprávu

b) Potvrťe mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí

c) Ověřte a odsouhlaste zprávu

Slovo "rozumím" znamená

a) Ano

b) Ano, provedu

c) Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání

Slovo "provedu" znamená

a) Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat

b) Ano

c) Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání

Slovo opakujte znamená

a) Opakujte vše přesně tak, jak jste přijal

b) Opakujte pouze čísla

c) Opakujte vše nebo následující část vašeho vysílání

Slovo "povoleno" znamená

a) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno

b) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek

c) Oprávněm pokračovat

Slovo "schváleno" znamená

a) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek

b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno

c) Povoleno

Slovo "správně" znamená

a) To je správné

b) Oprávněn pokračovat

c) Povolení je schváleno

Slovo "APPROACH" znamená

a) Přibližovací stanoviště řízení

b) Stanoviště oblastního střediska řízení

c) Stanoviště řízení pozemního pohybu na letišti

Slovo "negativ" znamená

a) Čekejte na povolení

b) Povolení je zrušeno

c) Povolení není potvrzeno, to není spravné, ne

Slovo "oznamte" znamená

a) Předejte mi následující informaci

b) Rád bych věděl

c) Přeji si obdržet následující informaci

Ve volací značce oblastního střediska řízení může být název

a) APPROACH

b) TOWER

c) CONTROL

Vysílání z jedné stanice do druhé v případech, kdy spojení nemůže být navázáno, avšak předpokládá se, že volaná stanice může vysílání přijmout, je

a) Spojení na kanále INTERPILOT

b) Vysílání naslepo

c) Spojení SELCAL

Ve volací značce letecké stanice letištního stanoviště je název

a) CONTROL

b) APPROACH

c) VĚŽ

Stanice letecké telekomunikační služby musí používat

a) Středoevropský čas

b) Greenwichský čas

c) Světový koordinovaný čas

Jestliže D označuje číslici dne, M číslici měsíce, H číslici hodiny, m číslici minuty, pak formát skupiny času vypadá následovně

a) DDMMHH

b) HHmmDDMM

c) DDHHmm

V mezinárodní telekomunikační službě se musí používat zkratky a kódy kdykoliv je to možné

a) Ano

b) Ne

c) Pouze po předchozí domluvě

Které pořadí důležitosti zpráv je správné?

a) Tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, pilnostní

b) Pro zajištění bezpečnosti letů, tísňové, pilnostní

c) Tísňové, pilnostní, pro zajištění bezpečnosti letů

Ve volací značce letecké stanice řízení pohybu na zemi je název

a) APRON

b) GROUND

c) RADIO

Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název

a) CONTROL

b) APPROACH

c) INFOMATION

Číslo 200,5 se vysílá

a) Dva nula nula čárka pět

b) Dvěstě čárka pět

c) Dvěstě pět

Číslo 47 se vysílá slovy

a) Čtyři sedum

b) Čtyřicet sedum

c) Čtyry sedum

Číslo 15000 se vysílá slovy

a) Patnáct tisíc

b) Jedna pět tisíc

c) Jedna pět nula nula nula

Při navazování spojení lze použít zkrácenou značku

a) Pouze po předchozí domluvě

b) Nelze

c) Bez omezení

Správné zkrácení volací značky OK SNY je následovné

a) ONY

b) SNY

c) OSY

Správné zkrácení volací značky OK ALR je následovné

a) ALR

b) OAR

c) OLR

Dokonalá čitelnostje při zkušebním vysílání uváděna stupněm

a) 1

b) 10

c) 5

Pro klasifikaci čitelnosti vysílání se používá stupnice

a) 1 - 5

b) 1 - 10

c) 1 - 3

Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je

a) Čitelná

b) Čitelná, ale s obtížemi

c) Chvílemi nečitelná

Při zkušebním vysílání fráze "chvílemi nečitelné" označuje stupeň čitelnosti

a) 4

b) 1

c) 2

Zpráva rušící provoz a uložení ticha obsahuje frázi

a) Uložení ticha ukončeno

b) Tísňový provoz ukončen

c) MAY Day ukončeno

Tísňová zpráva se uvádí

a) Volací značkou letadla a slovy "letadlo v nouzi, žádám klid na frekvenci"

b) Volací značkou letadla a třikrát opakovanými slovy MAY DAY

c) Třikrát opakovanými slovy MAY DAY

Tísňový a pilotní provoz musí být veden na kmitočtu

a) 121,5 MHz

b) který je v dané době používán

c) 121,5 kHz

Právo uložit ticho má

a) Pouze stanice řídící

b) Kterákoliv jiná stanice

c) Stanice v tísni a stanice řídící

Tísňová korespondence

a) Je na stejné úrovni jako pilnostní

b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení

c) Nemá přednost před zprávami pro zajištění bezpečnosti letu

PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy

a) Pilnostní

b) Medicínského charakteru

c) Pro zajištění bezpečnosti letu

Součástí pilnostní zprávy kromě jiného je

a) Používaná frekvence radiostanice

b) Pilnostní signál "JULY DAY"

c) Úmysl velitela letadla

Součástí tísňové zprávy kromě jiného je

a) Úmysl velitela letadla

b) Tísňový signál "SOS"

c) Hlášení o zabudovaných letových zapisovačích

Fráze "vysílám naslepo" se použije

a) Při neznalosti frekvence volané stanice

b) Při neúspěšném navázání spojení

c) Na pokyn letecké stanice

Nemůže-li letadlová stanice navázat spojení z důvodu selhání přijímače

a) Musí se vrátit na letiště vzletu

b) Musí trvale vysílat svoji polohu

c) Musí vysílat hlášení va stanovených časech a místech

Jestliže letadlová stanice "vysílající naslepo" přechází na jíný kmitočet

a) Musí nejprve vyslat zprávu oznamující změnu kmitočtu a nový kmitočet

b) Musí nejprve vyslat zprávu oznamující změnu kmitočtu

c) Nemusí oznamovat změny kmitočtu

Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na daném kmitočtu

a) Musí se vrátit na letiště vzletu

b) Musí se pokusit navázat spojení na jiném kmitočtu příslušnému pro danou trať

c) Musí pokračovat v letu mimo danou trať