Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) - Radiokomunikační provoz - správné odpovedi

Letecká pohyblivá služba je

a) Pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi navzájem

b) Pohyblivá služba mezi jednotlivými leteckými stanicemi

c) Pohyblivá služba mezi letadlovými stanicemi navzájem

Služba rádiového určování pro účely radionavigace je

a) Navigační služba

b) Služba rádiového určování

c) Radionavigační služba

Letecká pevná služba (AFS dle L 10) je

a) Telekomunikační služba

b) Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body

c) Pozemní telekomunikační služba

Letecká rozhlasová služba (dle L 10) je

a) Telekomunikační služba mezi letadlovými stanicemi

b) Služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu

c) Letecká informační služba

Vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než

a) 60 vteřin

b) 30 vteřin

c) 10 vteřin

Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm

a) 1 (perfectly readable)

b) 5 (perfectly readable)

c) "Výborně"

Radiotelefonní spojení letadlo - země by se mělo provádět

a) V anglickém jazyce

b) V českém jazyce

c) Všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice

Zprávy musí být vysílány

a) V otevřené řeči a ve schválených frázích

b) Ve schválených frázích

c) Dle individuálních schopností pilota

Při vysílání

a) Je možné měnit výši hlasu, vyžaduje-li to situace

b) Můžeme měnit výši hlasu v různých fázích hovoru

c) Zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru

Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je

a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

3x opakovaný tísňový signál MAYDAY musí být použit

a) Na začátku první zprávy tísňové korespondence

b) Na konci první zprávy tísňové korespondence

c) Kdykoliv v průběhu korespondence

PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy

a) Tísňové

b) Informační

c) Pilnostní

Tísňová korespondence

a) Nemá přednost před ostatními druhy spojení

b) Nemá předřednost před radiotelefonním signálem PAN PAN

c) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení

Pilnostní zpráva

a) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení

b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu

c) Není upřednostňován

Tísňový a pilnostní provoz musí být zahájen na kmitočtu

a) 121,5

b) 122,5

c) Který je v dané chvíli používán

Každá stanice, která ví o tísňovém provozu, má povinnost

a) Přeladit na jiný kmitočet

b) Na tomto kmitočtu nevysílat, ale tento provoz sledovat

c) Na stanice se nevztahují žádné povinnosti

Po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna

a) Vyčkat nejméně 30 sekund, než provede další volání

b) Vyčkat nejméně 10 sekund, než provede další volání

c) Okamžitě provést další volání

Jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiotelefonním provozu musí

a) Dbát na správnou výslovnost

b) Opakovat

c) Hláskovat pomocí mezinárodní hláskovací abecedy

Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí

a) Jejich hláskováním

b) Jejich opakováním

c) Jejich opakováním a připojením vlastní volací značky

Letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý

a) Dle uvážení pilota

b) Kdykoliv, pilot má však povinnost tuto informaci sdělit letecké stanici

c) Z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy

Letadlo za letu

a) Zkracuje svou volací značku

b) Smí ve vyjímečných případech měnit svou poznávací značku

c) Nesmí měnit svou poznávací značku

Za letu musí letadlová stanice

a) Udržovat pořádek v kabině

b) Ddržovat stálou poslechovou hlídku

c) Udržovat poslechovou hlídku při avizovaném leteckém provozu

Poznávací značka civilního letadla je složena

a) Ze značky státní příslušnosti a restříkové značky

b) Ze značky státní příslušnosti a značky výrobce letounu

c) Z číselného kódu

Volací značku letadla lze v některých případech tvořit

a) Radiotelefonním označením provozovatele letadla

b) Číselným označením

c) Radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu v souladu s předpisem ICAO

Zkrácenou volací značku použije letadlová stanice

a) Při komunikaci s leteckou stanicí, kde je letadlo provozováno

b) Pouze v případě, že byla tímto oslovena leteckou stanicí

c) Zkrácení volací značky je plně zakázáno

Správné zkrácení volací značky OKABC je

a) OKC

b) ABC

c) OBC

Jakmile je spojení navázáno

a) Lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání

b) Nelze korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání

c) Letadlová stanice smí korespondovat bez použití volacích značek nebo volání

Všechna čísla se vyslovují

a) Jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednost

b) Vždy jednotlivě

c) Dle požadavku provozovatele letecké stanice

Odchylky od spisovné češtiny při vysílání čísel jsou

a) U číslic 5, 7, 8

b) U číslic 2, 4, 5, 7, 8

c) U číslic 2, 4, 7, 8

Potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat

a) frázi "Rozumím"

b) Volací značku letadla

c) Volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice

Rádiové spojení může být ukončeno

a) Dle uvážení pilota, který již obdržel požadované informace

b) Na pokyn letecké stanice

c) Na pokyn letadlové stanice

Volací značka letecké stanice je tvořena

a) Zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici

b) Názvem letiště

c) Názvem služby, která je k dipozici

Stanice letecké pohyblivé služby používají

a) Čas dle své zeměpisné polohy

b) SEČ

c) Koordinovaný světový čas

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India

b) A - Alena/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India

c) A - Adam/Alpha, E - Emil/Europe, I - Ivan/India

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) B - Božena/Bravo, F - František/Foto, J - Josef/Juliett

b) B - Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Jan/Juliett

c) B - Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Kamil/Kilo

b) C - Cyril/Channel, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo

c) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima

b) D - David/Delta, H - Hugo/Hotel, L - Ludvík/Lima

c) D - David/Daniel, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) M - Martin/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform

b) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform

c) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Uršula/Uniform

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) N - Norbert/November, R - Rudolf/Rock, V - Václav/Victor

b) N - Nora/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor

c) N - Norbert/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky

b) O - Ota/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky

c) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Single, W - dvojité V/Whisky

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) P - Pavel/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray

b) P - Petr/Paper, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray

c) P - Petr/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray

Hláskovací abeceda (česká/anglická)

a) Y -Ypsilon/Yankee, Z - Zuzana/Zulu

b) Y -Ypsilon/Yankee, Z - Zdeněk/Zulu

c) Y -Yamaha/Yankee, Z - Zuzana/Zulu

Správný Q-kód pro "magnetický kurs pro směr k zaměřovači"

a) QGM

b) QDM

c) QCB

Správný Q-kód pro "magnetické zaměření od zaměřovače"

a) QDM

b) QDR

c) QDV

Správná zkratka pro "kmitočet"

a) FQ

b) FREQENCE

c) FREQ

Správná zkratka pro "vzletová a přistávací dráha"

a) RWY

b) L-R

c) RW

Správná zkratka pro "automatická informační služba koncové řízené oblasti"

a) AFIS

b) AIS

c) ATIS

Správná zkratka pro "letová informační oblast"

a) IFR

b) FIR

c) LIO

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 119,500 MHz vyjadřuje

a) ONE ONE NINE DECIMAL FIVE

b) ONE ONE NINE FIVE ZERO ZERO

c) ONE HUNDRED NINETEEN DECIMAL FIVE

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,500 MHz vyjadřuje

a) ONE HUNDRED TWENTY ONE DECIMAL FIVE

b) ONE TWO ONE FIVE ZERO ZERO

c) ONE TWO ONE DECIMAL FIVE

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,050 MHz vyjadřuje

a) ONE TWO ONE DECIMAL ZERO FIVE

b) ONE TWO ONE ZERO FIVE ZERO

c) ONE TWO ONE DECIMAL ZERO FIVE ZERO

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet vyjadřuje

a) Šesti číslicemi

b) Čtyřmi nebo šesti číslicemi

c) Čtyřmi, pěti nebo šesti číslicemi

V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 118,055 MHz vyjadřuje

a) ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE FIVE

b) ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE

c) ONE ONE EIGHT ZERO FIVE FIVE

Zkratka AFIS znamená

a) Automatická informační služba koncové řízení oblasti

b) Stanoviště letištní letové informační služby

c) Řízený okrsek

Kód QFE se vztahuje k

a) Tlaku vzduchu přepočtenému na střední hladinu moře

b) Tlaku vzduchu v místech, kde se k vyjádření výšky letu užívají metry

c) Tlaku vzduchu vztaženému k nadmořské výšce letiště

V případě, že letadlo stojí na ploše letiště a hodnota tlaku je nastavena na QFE, bude výškoměr ukazovat

a) Nadmořskou výšku letiště

b) Nulu

c) Výšku letiště nad střední hladinou moře

Zkratka AIP znamená

a) Pojezdová dráha

b) Letecká informační příručka

c) Řízení letového provozu

Zkratka ATC znamená

a) Řízení letového provozu

b) Letová informační oblast

c) Dráhová dohlednost

Zkratka ATIS znamená

a) Stanoviště letištní letové informační služby

b) Řízený okrsek

c) Automatická informační služba koncové řízení oblasti

Zkratka CAVOK znamená

a) Dohlednost, oblačnost a současné počasí lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky

b) Pravidla pro let za viditelnosti

c) Pravidla pro let podle přístrojů

Zkratka CTR znamená

a) Letová informační oblast

b) Pojezdová dráha

c) Řízený okrsek

Zkratka DME znamená

a) Měřič vzdálenosti

b) Dráhová dohlednost

c) Letecká informační příručka

Zkratka FIR znamená

a) Pravidla pro let podle přístrojů

b) Letová informační oblast

c) Měřič vzdálenosti

Zkratka IFR znamená

a) Pravidla pro let za viditelnosti

b) Letová informační oblast

c) Pravidla pro let podle přístrojů

Zkratka RVR znamená

a) Dráhová dohlednost

b) Vzletová a přistávací dráha

c) Řízení letového provozu

Zkratka TWR znamená

a) Pojezdová dráha

b) Letištní řídící věž

c) Pravidla pro let za viditelnosti

Zkratka VFR znamená

a) Pravidla pro transantlantický let

b) Pravidla pro let za viditelnosti

c) Pravidla pro let podle přístrojů

Zkratka UTC znamená

a) Univerzální provozní koordinační předpis

b) Světový koordinovaný čas

c) Řízený okrsek

Odchylky od spisovné angličtiny při vysílání čísel jsou

a) U číslic 3, 5

b) U číslic 3, 4, 9

c) U číslic 3, 9

Zkratka FZRA znamená

a) Zákaz používání francouzského jazyka při komunikaci

b) Namrzající déšť

c) Slábnoucí déšť

Zkratka BKN znamená

a) Rozbitý

b) Zataženo

c) Oblačno

Zkratka NOSIG znamená

a) Bez význačné změny

b) Nulová dohlednost

c) Zpráva o stavu letiště

Fráze STAND BY znamená

a) Čekejte, zavolám Vás

b) Vyčkávejte v blízkosti dráhy

c) Zaparkujte na stojánce vedle ...

Fráze AFFIRM znamená

a) To je správně

b) Ano

c) Provedu

Fráze WILCO znamená

a) Ano

b) Rozumím

c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat

Fráze ACKNOWLEDGE znamená

a) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat

b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí

c) Požaduji ověření: (povolení, instrukce, opatření, informace)

Fráze CONFIRM znamená

a) Požaduji ověření: (povolení, instrukce, opatření, informace)

b) Ano

c) Rozumím

Fráze ROGER znamená

a) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

b) Ano

c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat

Fráze APPROVED znamená

a) To je správně

b) Přečteno správně

c) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno

Fráze NEGATIV znamená

a) Postupujte obráceně, než Vám bylo povoleno

b) Povolení není potvrzeno - to není správně - ne

c) Neberte v úvahu (předchozí povolení, pokyn)

Fráze SAY AGAIN znamená

a) Opkauji, ...

b) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání

c) Uveďte zisk (GAIN) antény, kterou používáte ke komunikačnímu příjmu

Slovo SPRÁVNĚ znamená

a) To je správně

b) Ano

c) Přečteno správně

Fráze TAKE-OFF APPROVED

a) Znamená VZLET POVOLEN

b) Není přípustná

c) Znamená VZLET NENÍ POVOLEN

Fráze LINE UP RUNWAY znamená

a) Vstupte na dráhu

b) Pojíždějte na pojezdové rovnoběžně s aktivní dráhou

c) Vyčkávejte na vyčkávacím místě dráhy

Fráze REQUEST START UP

a) Žádam pojíždění

b) Spouštím

c) Žádám spouštění

Fráze HOLD POSITION znamená

a) Vyčkávejte na místě

b) Vstupte na dráhu a čekejte

c) Zaparkujte na stojánce ...

Nastavení výškoměru na hodnotu 1000 hPa se vysílá takto:

a) QNH one thousand

b) QNH one zero zero zero

c) QNH one zero hundred

Letová hladina FL 300 se vysílá takto:

a) Flight level three zero zero

b) Flight level three hundred

c) Flight level thirty zero

Zkušební vysílání musí obsahovat

a) volací značku volané stanice, volací značku letadla, slova "RADIO CHECK", používaný kmitočet

b) volací značku volané stanice, volací značku letadla, slova "RADIO TEST"

c) slova "RADIO CHECK", používaný kmitočet

Při zkoušce rádia se použije fráze

a) RADIO TEST

b) CAN YOU HEAR ME?

c) RADIO CHECK nebo HOW DO YOU READ?

Zkratka INTSF znamená

a) intertropická studená fronta

b) sílení nebo zvyšování uvedené hodnoty

c) uvnitř bouřky a mlhy

Volací znak INFO je přiřazen

a) letištím, poskytujícím službu AFIS

b) letovým informačním střediskům, např. FIC Praha

c) letištím, poskytujícím jen službu poskytování informací známému provozu

Volací znak INFORMATION je přiřazen

a) letištím, poskytujícím službu AFIS

b) letovým informačním střediskům, např. FIC Praha

c) letištím, poskytujícím jen službu poskytování informací známému provozu

Při frázi BREAK BREAK pro dvě letadlové stanice, pořadí pro odpovědi volaných stanic je následující:

a) odpovídá první oslovená stanice

b) odpovídá druhá oslovená stanice

c) vysílání všech stanic se přerušuje, vysílat může pouze provoz v tísni

Rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat

a) 50 slov za minutu

b) 100 slov za minutu

c) 500 slov za minutu

Správný Q-kód pro "tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře"

a) QNH

b) QFE

c) QDM

Nastavení výškoměru na hodnutu 1009 hPa se vysílá takto

a) QNH ONE ZERO ZERO NINE

b) QNH ONE ZERO HUNDRED AND NINE

c) QNH ONE THOUSAND NINE

Letová hladina FL 180 se vysílá takto:

a) FLIGHT LEVEL one hundred eighty

b) FLIGHT LEVEL eighteen zero

c) FLIGHT LEVEL one eight zero