Mám na to být pilotem?
Facebook Twitter Google+ YouTube RSS E-mail

Kolik je nás pilotů v roce 2017

7. dubna 2017
Autor: Tomáš Doležal, celkové hodnocení článku: 1,7
Klíčová slova: Rubrika: Letadla

Po osmi letech jsme provedli nové „sčítání pilotů“. Jaké je početní zastoupení držitelů jednotlivých průkazů? Jaký je zájem o nové druhy licencí? A kolik je mezi námi pilotek?

Koncem roku 2008 Aeroweb hledal odpověď na otázku „Kolik je nás pilotů?“. Nejpočetnější skupinou v roce 2008 byli piloti ultralehkých letounů následováni piloty kluzáků a na třetím místě figurovali paraglidisté. Změnilo se po více jak osmi letech něco na pořadí nejpočetnějších skupin? A jaká forma vzduchoplavby dnes letce láká více, nebo naopak méně než dříve?

Osm let je při dnešní rychlosti technologického i společenského vývoje poměrně dost. Hned úvodem si tak můžeme odpovědět na první otázku. Ano, pořadí na prvních třech místech se změnilo.

Primát pro paraglidisty

Nejpočetnější skupinou už nejsou piloti ultralehkých letounů, ale paraglidisté, a to s výrazným náskokem. Letecká amatérská asociace (LAA) eviduje k poslednímu dni roku 2016 jejich celkem 6 651 platných licencí. V porovnání s rokem 2008 je to počet více jak dvojnásobný. Na druhém a třetím místě jsou s výrazným odstupem, avšak velmi těsně za sebou, piloti ultralehkých letounů s 4 484 platnými průkazy a piloti kluzáků s 4 460 licencemi.

Porovnání počtu pilotních průkazů v letech 2008 a 2016

  prosinec 2016 listopad 2008
PK - pilot padákových kluzáků 6 651 3 139
ULL - pilot ultralehkých letounů 4 484 3 650
SPL - pilot kluzáků 4 460 3 538
PPL(A) - soukromý pilot letounů 2 681 1 553
MPK - pilot mot. padákových kluzáků 1 087 702
CPL(A) - obchodní pilot letounů 805 743
ATPL(A) - dopravní pilot letounů 755 572
MZK - pilot mot. závěs. kluzáků 435 489
ZK - pilot závěsných kluzáků 286 N/A
BPL - pilot balonů 213 111
PPL(H) - soukromý pilot vrtulníků 193 N/A
ULV - pilot ultralehkých vírníků 110 35
CPL(H) - obchodní pilot vrtulníků 108 N/A
ULH - pilot ultralehkých vrtulníků 71 24
ULK - pilot ultralehkých kluzáků 67 N/A
LAPL(S) - pilot lehkých kluzáků 46 -
ATPL(H) - dopravní pilot vrtulníků 18 N/A
LAPL(A) - pilot lehkých letounů 11 -
MPL - pilot ve vícečlenné posádce 4 -
LAPL(B) - pilot lehkých balonů 1 -
celkem průkazů 22 486 14 556

 

V roce 2008 se umístili piloti ULL a SPL (tehdy GLD) také v tomto pořadí těsně za sebou, ovšem zhruba čtvrtinový nárůst nemůže konkurovat razantnímu nástupu paraglidistů. Zde je na místě zmínit, že perioda pro obnovu platnosti licence pro padákový kluzák je deset let oproti dvěma rokům v případě kluzáků a ultralehkých letounů. A tento fakt je při pohledu na uvedená čísla dobré vzít v potaz spolu s tím, že paragliding bývá leckdy vstupní branou do světa letectví, v kterém se aviatik dále rozvíjí a následně létá i na jiných, nebo už jen na jiných létajících aparátech.

Porovnání počtu pilotních průkazů pro SLZ v letech 2008 a 2016

  prosinec 2016 listopad 2008
PK - pilot padákových kluzáků 6 651 3 139
ULL - pilot ultralehkých letounů 4 484 3 650
MPK - pilot mot. padákových kluzáků 1 087 702
MZK - pilot mot. závěs. kluzáků 435 489
ZK - pilot závěsných kluzáků 286 N/A
ULV - pilot ultralehkých vírníků 110 35
ULH - pilot ultralehkých vrtulníků 71 24
ULK - pilot ultralehkých kluzáků 67 N/A
celkem průkazů 13 191 8 039

Oproti roku 2008 mají dnes zájemci o létání rozšířenou možnost volby pilotních licencí. Nově mohou usilovat např. o průkaz pilota lehkých letadel LAPL v kategoriích letoun(A), vrtulník(H), kluzák(S) a balon(B). Jak vyplývá ze statistiky, velkým lákadlem tento typ průkazu není.

Porovnání počtu pilotních průkazů pro letadla spravovaná ÚCL v letech 2008 a 2016

  prosinec 2016 listopad 2008
SPL - pilot kluzáků 4 460 3 538
PPL(A) - soukromý pilot letounů 2 681 1 553
CPL(A) - obchodní pilot letounů 805 743
ATPL(A) - dopravní pilot letounů 755 572
BPL - pilot balonů 213 111
PPL(H) - soukromý pilot vrtulníků 193 N/A
CPL(H) - obchodní pilot vrtulníků 108 N/A
LAPL(S) - pilot lehkých kluzáků 46 -
ATPL(H) - dopravní pilot vrtulníků 18 N/A
LAPL(A) - pilot lehkých letounů 11 -
MPL - pilot ve vícečlenné posádce 4 -
LAPL(B) - pilot lehkých balonů 1 -
celkem průkazů 9 295 6 517

Motorová rogala tolik netáhnou

Mezi největší skokany v počtu držitelů licencí patří již zmínění paraglidisté s nárůstem členské základy o 112 %. Ještě větší skok se povedl ultralehkým vírníkářům, kterých je oproti roku 2008 o 214 % více a o mnoho nezaostávají ani piloti ultralehkých vrtulníků se svým 196% nárůstem. Přehlédnout bychom neměli ani o 92 % více pilotů balonů a o 73 % více licencí soukromého pilota letounů.

Jedinou kategorií, v které se počet držitelů průkazů od roku 2008 snížil, jsou motorové závěsné kluzáky. 11% úbytek není dramatický, v porovnání s nárůstem u ostatních kategorií však ukazuje jistý posun v zájmu aviatiků, kteří mají na výběr z více možností než před osmi lety.

Porovnání počtu pilotních průkazů pro SLZ v letech 2014 až 2016

  prosinec 2016 prosinec 2015 prosinec 2014
PK - pilot padákových kluzáků 6 651 6 170 5 673
ULL - pilot ultralehkých letounů 4 484 4 321 4 270
MPK - pilot mot. padák. kluzáků 1 087 1 073 1 020
MZK - pilot mot. závěs. kluzáků 435 435 444
ZK - pilot závěsných kluzáků 286 266 264
ULV - pilot ultralehkých vírníků 110 103 79
ULH - pilot ultralehkých vrtulníků 71 65 62
ULK - pilot ultralehkých kluzáků 67 67 67
celkem průkazů 13 191 12 500 11 879

Pilotky vs. piloti

V některých kategoriích sportovních létajících zařízení (SLZ) máme možnost srovnání zastoupení žen a mužů. Dominance druhých jmenovaných je markantní. Např. z celkového počtu oprávnění pro ultralehké letouny patří ženám pouhá dvě procenta, a to je přitom ze všech sledovaných kategorií druhý největší podíl. Nejvíce jsou ženy zastoupeny v paraglidingu, kde jsou držitelkami 12 % všech platných průkazů.

Zastoupení žen v porovnání k počtu pilotních průkazů pro SLZ v letech 2008 a 2016

 

prosinec 2016
celkem
jen ženy
listopad 2008
celkem
jen ženy

PK - pilot padákových kluzáků

6 651
782
3 139
269

ULL - pilot ultralehkých letounů

4 484
88
3 650
75

MPK - pilot mot. padák.kluzáků

1 087
16
702
15

MZK - pilot mot. závěs. kluzáků

435
2
489
3

ZK - pilot závěsných kluzáků

286
3
N/A
N/A

ULV - pilot ultralehkých vírníků

110
1
35
0

ULH - pilot ultralehkých vrtulníků

71
0
24
0

ULK - pilot ultralehkých kluzáků

67
1
N/A
N/A

celkem průkazů

13 191
893
8 039
362

Celkový počet pilotních průkazů napříč kategoriemi počítaný k 31. prosinci 2016 pro SLZ a k 5. dubnu 2017 pro ostatní stroje činí 22 486. Z toho 13 191 průkazů opravňuje piloty pro létání se SLZ a 9 295 průkazů k létání s letadly pod správou Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Tomu tímto děkujeme stejně tak jako Letecké amatérské asociaci za poskytnutí podkladů pro zpracování článku. Zejména pak řediteli odboru způsobilosti leteckého personálu ÚCL Vladimíru Horákovi, tiskovému mluvčímu úřadu Vítězslavu Hezkému a Ivě Klepišové z ústředního rejstříku pilotů LAA.Jak oznámkujete tento článek?

Aktuální skóre: 1,7

Jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší.

+
1
2
3
4
5
-


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů
Celkem 0 příspěvků. Dodržujte prosím tato jednoduchá pravidla.


Přidat vlastní zkušenost

Přečtěte si prosím pravidla pro příspěvky

Jméno: Předmět příspěvku:

Ochrana proti spamu - připočtěte k číslu 18 pětku a výsledek zapište do tohoto políčka:

   Adresa autora: 54.92.136.2 xxx
Kdo chce lítat v noci a přitom je tma, že by se dala krájet, musí si nabrousit náběžky.

Přehled leteckých simulátorů v ČR

 

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.