Blaník Aircraft CZ

Blaník Aircraft CZ
(Blaník Aircraft CZ)
Beranových 65, Letňany
199 00 Praha 9

Part-145 Údržba letadel

Nabízí servis těchto typů letadel:

L13 Blaník

L13 Vivat

L23 Super Blaník

Další služby této společnosti: výrobce letadel