Užitečný software pro plánování IFR letů - NAVstar

11.03.2008

Minulý měsíc proběhla ve firmě NAV Flight Services, s.r.o. prezentace nové verze flight planningového systému. Protože jsem byl účastníkem této prezentace a předváděný produkt mne zaujal svými schopnostmi, chtěl bych se o svoje zážitky s vámi podělit.

Užitečný software pro plánování IFR letů - NAVstar
Užitečný software pro plánování IFR letů - NAVstar (Zdroj: Aeroweb.cz)

NAVstar je softwarová aplikace z dílny programátorů firmy NAV Flight Services, kteří se věnují mimo jiné i vývoji profesionálního IFR flight-planningového systému již třináctým rokem a lze říci, že výsledky, kterých dosáhli jsou obdivuhodné. K tomu především přispívá fakt, že veškeré zkušenosti a poznatky získané provozem flight-planningového systému jsou bez zbytečného prodlení aplikovány ve vývoji. Výsledkem této snahy je plně modulární systém,  který pokrývá jak potřeby větších dopravních společností, které létají převážně IFR, tak i  menších společností a jednotlivců, kteří létají VFR.

Úplně celý systém v sobě obsahuje nejen moduly pro hledání optimální trasy a moduly pro optimalizaci paliva, ale pro větší společnosti i moduly pro plánování posádek, rotace letadel a obchodní výpočty.

Tyto rozsáhlé funkce však nejsou to hlavní s čím bych vás chtěl seznámit. Pro mnohé z nás je především důležité naplánovat si trať, takovým způsobem,  aby letový plán podaný na briefingu, byl okamžitě schválen, bez jakéhokoli přepisování či pozměňování. Pokud vyjdeme ze zkušeností vyplývajících z používání aplikace FlightStar od  Jeppesenu , lze rovnou říci, že nalezení takové tratě pro lety v Evropě je docela obtížné a zdlouhavé a v některých případech i nemožné.

Důvodem je to, že aplikace Jeppesen FlightStar nepoužívá pro stanovení trasy restrikce, které jsou běžně vydávány. Pravděpodobným důvodem je to, že těchto restrikcí je okolo 4 tisíc a každý stát volí jiné typy podmínek k daným restrikcím.. Tyto restrikce je tak velmi obtížné strojově zpracovávat. Navíc některé restrikce jsou vydávány v 28 denních cyklech jiné se vydávají pouze v jednodenním předstihu. To vše jen komplikuje zpracování restrikcí a je možným důvodem proč nejsou uvedeny nejen v aplikaci Jeppesen FlightStar ale i v jiných plánovacích systémech.


 Obr. č.1. – Restrikce nad Evropou v aplikaci NAVstar


O to více je s podivem, že nevelký vývojový tým firmy NAV byl schopen tento proces zpracování vytvořit nejen teoreticky, ale především jej v reálu aplikovat do vyhledávacího procesu. Výsledkem je pak trať, která nečiní problém při akceptaci v rámci EUROCONTROLu.

Nelze zastřít to, že systém akceptovatelnou trasu pro EUROCONTROL v některých případech může vydat až po úpravě trasy na základě zprávy z EUROCONTROLu. To však není problém, protože aplikace disponuje přímým připojením do EUROCONTROLu. Získání výsledku o akceptaci tratě je otázkou několika málo sekund.

 

Obr. č.2. – Restrikce nad Evropou v aplikaci NAVstar


Mezi další funkce, které aplikace NAVstar nabízí, je možnost provedení 3D vizualizace letěné trasy a kontrola faktu, zda naplánovaná trať odpovídá našim představám.  Rozhraní pro manipulaci s terénem připomíná trochu aplikaci Google Earth avšak opravdu s ní nemá co do činění, protože celý grafický engine byl vyvinut firmou NAV.Obr. č.3. – Vizualizace terénu v aplikaci NAVstarObr. č.4. – Vizualizace terénu v aplikaci NAVstar


Pro uživatele, kteří létají trochu více  a mají potřebu kromě vygenerování OFP (navigačním štítku) i šetřit na palivu či na přeletových poplatcích nabízí NAVsystem modul pro optimalizaci paliva a přeletových poplatků. Uživatel zadá systému propočítat několik variant tratí a systém vyhodnotí, která vyjde časově / palivově nejlépe. Pak najednou zjistíte, že trať, ač je geograficky delší bude realizována za kratší čas, protože vám nefouká do přídě, ale do zad.


Obr. č.5. – Porovnání paliva


Jak již bylo zmíněno výše, systém disponuje s přímým spojením do CFMU-EUROCONTROL. Díky tomuto rozhraní můžete nejen podat letový plát, ale také provést jeho posunutí (změna času) popřípadě jeho zrušení. To vše v klidu své kanceláře. V souvislosti s managementem letu lze sledovat i vývoj slotů, které systém přijímá, třídí a zobrazuje přímo na obrazovce. Pokud by jste byl pilotem, který je zrovna na hotelu, stačí se připojit přes webové rozhraní a systém vás automaticky upozorní na výskyt nového slotu.
Obr. č.6. – Ukázka řízení letu v NAVsystemu


Systém je vám  schopen poskytnou předletovou přípravu v průběhu několika kliknutí a pár sekund čekání. Stačí si u daného letu vybrat, které informace chcete zkompilovat do PDF dokumentu, včetně map větru a  letěné tratě. Do tohoto balíku informací lze přidat jak meteoinformace typu (METAR, TAF, SPECI) , tak i výběr NOTAMů. NOTAMy nejsou filtrovány paušálně na FIR nebo na Letiště. Lze zde specifikovat výběr tak, že obdržíte pouze NOTAMy vztahující se k vašemu letu a nemusíte se prokousávat několika desítkami stránek starých NOTAMů. Zobrazení NOTAMů navíc tak není jen sterilním textem, který obdržíte u jiných poskytovatelů, a který musíte složitě dekódovat. Vybrané NOTAMy jsou jednak roztříděny podle Q-řádků a navíc jsou graficky odděleny pasáže týkající se data platnosti popřípadě  letových hladin. Rovněž užitečná funkce při výběru NOTAMů je to, že pokud byl NOTAM čerstvě vydán, je graficky zvýrazněn. To zabrání pilotovi přehlédnout potenciálně důležité informace.
 

Obr. č.7. – Ukázka výsledku selekce NOTAMu v NAVsystemu


NAVsystem obsahuje celosvětové pokrytí jak navigačními daty, tak i METEO daty a NOTAMy.

Tato data jsou pravidelně aktualizována tak, aby uživatel měl vždy pro plánování a předletovou přípravu k dispozici ta nejčerstvější.

NAVsystem je šířen buďto pomocí instalačního CD-ROMu nebo vzdáleným přístupem, který nevyžaduje jakoukoli instalaci, a umožňuje dispečerovi technické podpory vidět celou pracovní plochu uživatele a v případě nutnosti mu i poradit. Nejsem si jist, že bych viděl takový servis u jiných západoevropských firem.

Při porovnání funkcí, které NAVsystem poskytuje spolu s kvalitou servisu firmy NAV lze říci, že v mnoha ohledech firma NAV předčí zahraniční poskytovatele flight planningových systémů nejen kvalitou, ale i cenou. Ta je samozřejmě podstatně nižší nežli je u systému (Lufthansa systém – LIDO, popřípadě Jeppesen)

O schopnostech NAVsystému vyhovět potřebám velkých i malých zákazníků  vypovídá i to, že jeho dlouhodobými uživateli jsou nejenom čeští uživatelé (jako 24.základna dopravního letectva Praha – Kbely, Grossmann Jet Service nebo TimeAir), ale především i  zahraniční  zákazníci (Air Slovakia, Us Steal, Air Moldova a další).

Na závěr bych chtěl říci, že na prezentaci bylo znát, že lidé ve vývojovém týmu firmy NAV nejsou jen profesionálové, ale i fandové do letectví a práce je baví. Proto jim lze popřát mnoho dalších úspěchů do budoucna. Dokonce se v zákulisí šušká o brzkém rozšíření systému i pro VFR piloty, což bychom si jistě nenechali ujít.

V případě vydání nové edice NAVstaru použitelného pro VFR vás zajisté budeme informovat na našich stránkách. Pokud by chtěl někdo vyzkoušet edici NAVstar pro IFR plánování může kontaktovat pracovníky firmy NAV na emailu nav@nav.cz.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář