Jak se vyznat v přízemní povětrnostní mapě

30.03.2006

Pozorování na přízemních meteorologických stanicích se provádí nepřetržitě a v pravidelných intervalech se naměřená data posílají do mezinárodní výměny. Z nich se pak následně vykreslují synoptické mapy.

Jak se vyznat v přízemní povětrnostní mapě
Jak se vyznat v přízemní povětrnostní mapě (Zdroj: Aeroweb.cz)

Oblasti velikosti evropského měřítka stačí zakreslovat jednou za tři až šest hodin, avšak pro sledování počasí v rozsahu střední Evropy nebo samotné České republiky potřebujeme mít k dispozici častější obnovování meteorologických dat.

 

Českou republiku a její bezprostřední okolí můžeme vidět například na adrese http://www.chmi.cz/meteo/om/inform/11.gif , kde jsou vykreslené nejaktuálnější změřené synoptické údaje.

Mapa je samozřejmě vždy přehlednější, než tabelární forma zobrazení těchto dat, ale vyžaduje, abychom znali symboliku a mohli tak rychlým pohledem zhodnotit stav počasí. To vyžaduje jisté zkušenosti, i když to není nijak složité.

Mapka je tzv. neanalyzovaná, tzn. že v ní jsou pouze holé údaje o stavu počasí a není zde proveden zákres atmosférických front a vyznačeny oblasti srážek, významných změn tlaku vzduchu nebo třeba oblastí s mlhou. To jsou ale údaje, bez nichž se při předletové přípravě obejdeme. Pro VFR létání jsou nesmírně důležité údaje o dohlednostech, větru a oblačnosti, případně teploty, kvůli preventivním znalostem možnosti vzniku námrazy.

Každá meteorologická stanice je na mapě znázorněna malým kroužkem, jenž je vyplněnčernou barvou v takové míře, která odpovídá celkovému pokrytí oblohy oblačností.

Kroužek, který je prázdný, znamená jasno. Naopak plně černý kroužek znamená zataženou oblohu. Ostatní mezistupně odpovídají celkové oblačnosti, která se vyjadřuje v osminách: jedna svislá čárka v jinak bílém kroužku znamená 1/8 oblačnosti na celé obloze; začerněná čtvrtina kroužku vyjadřuje 2 až 3 osminy, půl černého a půl bílého kroužku je 4/8 pokrytí, třičtvrtě černého kroužku znamená 5 až 6 osmin, celý černý kroužek s bílou svislou čárkou znamená 7/8 celkového pokrytí oblohy. Zde se nerozlišují jednotlivé vrstvy oblačnosti, takže například vyjadřuje-li kroužek třeba 7/8 oblačnosti, může to ve skutečnosti znamenat 1/8 nízkých stratokumulů, 2/8 altokumulů a 5/8 cirrostratů, anebo 7/8 stratokumulů, 6/8 altostratu a ještě 3/8 cirrů – vždycky jde jen o celkový souhrn všech vrstev oblačnosti bez ohledu na množství oblačnosti v jednotlivých vrstvách.

Podotkněme, že nutně nemusí vycházet součet množství jednotlivých vrstev v celkové pokrytí.

Jinak řečeno, výskyt 2/8 nízkých oblaků plus 3/8 střední vrstvy oblaků ještě neznamená, že celkové pokrytí oblohy bude 2/8 + 3/8 = 5/8. Tak to není. Jednak je osminová škála (tj. devět stupňů od nuly do osmi) příliš málo jemná na to, abychom s ní vyjádřili úplně přesné pokrytí oblohy, jednak se vizuálně mohou jednotlivé vrstvy oblaků částečně překrývat a vyskytuje-li se například 1/8 střední oblačnosti a nad ní 1/8 vysoké, může celkové pokrytí oblohy být rovněž 1/8. Pravda, meteorologický pozorovatel sice nemůže s jistotou tvrdit, že když vidí v zákrytu za sebou dva oblaky v různých výškových hladinách, že v tom vyšším oblaku není zrovna naschvál díra právě v místě, které je zakryto nižším oblakem, ale v pozorovatelské praxi se to takhle nebere, nehledě na to, že tolik zásadní problém to zase není. Zkušený meteorologický pozorovatel dokáže dobře odhadnout, jak vypadá výše položená vrstva oblačnosti, která je i z velké části zakrytá rozsáhlou spodní vrstvou oblaků.

 

Další informací o oblačnosti je symbol druhu oblaků.

Najdeme jej pod a případně nad staničním kroužkem. Pod kroužkem je znázorěna nejnižší vrstva oblačnosti, nad ním pak střední a vysoká oblaka. Druhy oblaků se znázorňují značkami, které popíšeme v některém z příštích článků. Vyskytuje-li se na meteorologické stanici nebo v jejím nejbližším okolí nějaký druh význačného počasí, uvedený v tabulce těchto význačných povětrnostních jevů, zaznamená se jeho symbol na levé straně staničního kroužku. Typicky se jedná o prvky snížené dohlednosti, výskyt srážek, námrazové jevy, bouřky či například zvířený sníh nebo prach. Není-li uveden symbol počasí, neznamená to, že počasí neexistuje; jen nevykazuje žádné zaznamenáníhodné projevy.

Současně je na levé straně kroužku uveden údaj o meteorologické dohlednosti.

To je taková dohlednost, kterou pozoruje pracovník observatoře – ne tedy přístrojová hodnota např. dráhové dohlednosti na letištích. Uvádí se v kódované hodnotě – například číslo 16 znamená dohlednost 1600 m, číslo 50 znamená 5 km dohlednosti, ale 56 už je 6 km, 59 znamená 9 km, číslo 60 je 10 km dohlednosti, 70 potom 20 km, atd.

Dohlednost je pro sportovní letce jedním z nejdůležitějších údajů a proto je dobré vědět,kde její údaj na mapce najdeme, abychom si mohli hned prvním pohledem udělat přehled o situaci v ČR.

Nad a pod číslem dohlednosti najdeme dvě červená čísla; nahoře je teplota vzduchu ve výšce 2 m a dole je teplota rosného bodu, taktéž ve výšce 2 m nad zemí (obě teploty jsou měřeny v meteorologické budce). Vpravo nahoře je u staničního kroužku zapsána hodnota atmosférického tlaku, přepočítaného na hladinu moře podle aktuálních podmínek v atmosféře. Tento tlak se nazývá QFF a jeho hodnota je většinou velmi blízká hodnotě QNH, kterou piloti dobře znají, protože QNH se v letectví běžně používá pro nastavování výškoměru. Je-li hodnota QFF uvedena například jako 211, znamená to tlak 1021,1 hPa.

Pod hodnotou tlaku je na pravé straně staničního kroužku zapsána tlaková tendence a malou čárkou je symbolizován její typ (například „tlak zprvu hodně klesal a pak slabě stoupal" anebo „tlak setrvale vzrůstá", apod.).

Červeně se značí pokles tlaku, a to i v případě, že tlak zpočátku klesal a nyní již stoupá, avšak je zatím stále nižší, než byl před 3 hodinami.

Období 3 hodin je totiž právě obvyklým meřicím intervalem mezi dvěma synoptickými termíny a mezi dvěma kresleními povětrnostních map. Černě se zaznamenává vzestupná tlaková tendence, i v případě, že tlak zpočátku vzrůstal a nyní klesá, ale zatím neklesl až na výchozí hodnotu z doby před 3 hodinami. 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář