AEROJOB – Cesta k dopravnímu létání

08.01.2010 1 příspěvek

Kdo z vás byť jednou nezatoužil stát se dopravním pilotem? Spojit koníčka či vášeň se zaměstnáním, brázdit vzdušné moře proudovým letadlem, v dobře padnoucím obleku a pilotní čepici oslňovat letušky. Pro mnohé je právě tohle ten vrchol, ten nedosažitelný sen.

Již druhým rokem u nás funguje společnost AeroJOB, jejímž cílem je usnadnit a přiblížit výcvik dopravního pilota mnohem širší skupině zájemců o toto náročné povolání a zároveň jim při jejich pouti za svým snem podat pomocnou ruku.Společnost AeroJOB využívá spolupráce s největšími leteckými dopravci i bankovními ústavy. Díky tomu již nemusíte před začátkem výcviku shánět bohatého sponzora a na konci výcviku se bát o své uplatnění v praxi. AeroJOB se tak stal komplexním zastřešením celého procesu výcviku dopravních pilotů, počínaje výběrem kvalitních uchazečů, zajištěním financování výcviku prostřednictvím dlouhodobého bankovního úvěru, výcvikem v renomované letecké škole a samotným uplatněním absolventů na trhu práce.

„Pokud člověk nestudoval pilotní obor na ČVUT, musel se s nástrahami leteckého výcviku potýkat zcela sám – od hledání letecké školy, přes shánění financí a organizování jednotlivých fází výcviku až po hledání zaměstnání. Protože jsme měli zkušenosti s leteckou školou F-Air a můj kolega Ing. Bronislav Čop zase zkušenosti z leteckého provozu u aerolinek, napadl nás projekt, který by celý proces přípravy dopravních pilotů zastřešil,“ říká Ing. Michal Markovič, jeden ze zakladatelů a vedoucí výcviku společnosti AeroJOB.

AeroJOB spolupracuje s velkou většinou významných leteckých společností na českém a slovenském trhu. Úspěšní absolventi tak nachází uplatnění ve společnostech jako je Travel Service, Grossman Jet Service, ABS Jets, Job Air, Silver Air nebo slovenské Seagle Air. Od založení společnosti v roce 2007 do současnosti se podařilo AeroJOBu umístit více než 60 dopravních pilotů.  Mnozí další pak absolvovali program DOPRAVNÍ PILOT – CADET, který je určen zájemcům bez jakékoliv letecké praxe.

Jedním z hlavních cílů společnosti AeroJOB je vytvořit na trhu práce mezi leteckými dopravci pro absolventy takové prostřední, které jim bude při ucházení se o zaměstnání dopravního pilota příznivě nakloněno. Pro naplnění tohoto cíle bylo potřeba dodat uchazečům přidanou hodnotu, která by je postavila nad všechny ostatní.  Bylo proto potřeba zvýšit kvalitu výcviku a zlepšit tak šance uchazečů při hledání zaměstnání.

„Naše žáky jsme sice učili v souladu se všemi platnými předpisy, ovšem metodika výcviku a kvalita výukových materiálů nebyla taková, jakou jsme si představovali. Proto jsme se obrátili na patrně nejlepší evropskou leteckou školu s žádostí o spolupráci,“ vysvětluje Ing. Markovič. Jde o britskou leteckou školu Oxford Aviation Academy.

AeroJOB Training Program (ATP)

Spojením společností AeroJOB, leteckých škol F-Air a Oxford Aviation Academy vznikl ucelený systém výběru, výcviku a uplatnění uchazečů o práci profesionálního dopravního pilota, nesoucí název AeroJOB Training Program (ATP). Díky spolupráci s britskou leteckou školou Oxford Aviation Academy získali studenti možnost během výcviku využívat výukových materiálů a metodiky této školy, které jsou považovány za nejlepší v Evropě. Výcvik tak nyní probíhá kompletně v anglickém jazyce a v souladu se světovými standardy a trendy při využití nejmodernější techniky pro výuku i přezkušování.AeroJOB Training Program (ATP) nabízí své služby jak zájemcům o létání bez jakýchkoliv předchozích leteckých zkušeností, tak i držitelům licence obchodního pilota. Zájemcům bez letecké praxe, kteří si chtějí splnit svůj sen a stát se dopravním pilotem nabízí AeroJOB Training Program (ATP) program DOPRAVNÍ PILOT – CADET. Tento program vás provede celým procesem výcviku „od nuly“ po licenci dopravního pilota, pomůže zajistit potřebné finanční prostředky prostřednictvím dlouhodobého úvěru a nakonec po úspěšném ukončení výcviku pomůže při hledání uplatnění na trhu práce u leteckého dopravce.

Pro uskutečnění cíle stát se dopravním pilotem musí uchazeč splnit prvotní vstupní předpoklady a následně absolvovat několik fází programu DOPRAVNÍ PILOT – CADET.Vstupními předpoklady pro přijetí do programu DOPRAVNÍ PILOT - CADET jsou:

1)    Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Typ studia není rozhodující, avšak při výběrovém řízení jsou požadovány znalosti fyziky a matematiky na středoškolské úrovni, proto technický směr střední školy může být výhodou.

2)    Úspěšné absolvování lékařské prohlídky pro získání osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy (tzv. Medici certificate class I), kterou provádí Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ) v Praze 6. Na Slovensku pak tuto prohlídku můžete absolvovat ve Vojenské nemocnici v Košicích. Samotné vyšetření sestává z návštěv oddělení ORL, psychologie, chirurgie, interním oddělení, očním oddělení, neurologii apod. a trvá celkem 2 dny. Cílem prohlídek je prověření zdravotní způsobilost uchazeče vykonávat profesi dopravního pilota.

Následuje výběrové řízení uchazečů o program DOPRAVNÍ PILOT – CADET, které provádí AeroJOB Training Program (ATP). Nejprve uchazeč zodpoví soubor 255 otázek psychometrického testu, jehož úkolem je prověřit charakterové vlastnosti uchazeče a sestavit jeho osobnostní profil. Autorem testů je holandský Institut letecké psychologie. Tyto testy využívá řada předních leteckých dopravců. Druhou částí jsou výkonnostní a dovednostní testy COMPASS, které prověřují mentální bystrost a kapacitu uchazeče a jeho schopnosti koordinace pohybů, zejména pak koordinaci očí, rukou a nohou, krátkodobou paměť, prostorovou orientaci, matematické schopnosti a zvládání zdvojených úkolů. Testovací systém COMPASS navrhl v roce 1997 šéf programu výcviku pilotů v Oxfordu a Prestwicku Capt. Robin Acton.

Dalším, v pořadí třetím krokem, je soubor technických testů. Na 40 otázkách v anglickém jazyce se testují znalosti z oblasti mechaniky, aerodynamiky, optiky, elektroniky, hydrodynamiky či termiky. To vše v rozsahu běžného učiva střední školy nebo gymnázia. Na praktických a logických příkladech z uvedených oblastí se prověřují schopnosti uchazečů aplikovat teoretické znalosti.

Předposlední částí výběrového řízení je písemný test a ústní pohovor z anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky. Cílem je prověřit uchazeče ze znalosti anglického jazyka jak slovem, tak písmem. Test sestává z překladů jednoduchých vět, sestavení odpovědí na anglické otázky a odposlechu anglické nahrávky. Ústní pohovor pak prověřuje schopnosti konverzace v anglickém jazyce.

Dostáváme se k samému závěru výběrového řízení, kterým je závěrečný pohovor. Během závěrečného pohovoru je uchazeč seznámen s výsledky v jednotlivých částech výběrového řízení a odpovídá na doplňující dotazy komise. V případě, že je uchazeč vybírán pro konkrétního leteckého dopravce, jsou u pohovoru přítomni i jeho zástupci.
Náklady na výběrové řízení a vyhodnocení testů hradí uchazeč. V současné době je účast zpoplatněna částkou 5850 Kč.
Po úspěšně zvládnutých testech již nic nebrání k zařazení do pilotního výcviku.

Jak je to s financemi?


Právě nedostatek financí bývá často nepřekonatelnou překážou v cestě za licencí dopravního pilota. AeroJOB Training Program (ATP) nabízí ve spolupráci s Českou spořitelnou exklusivní dlouhodobý úvěr, jehož prostřednictvím je možné celý výcvik financovat. V případě uzavřeného životního pojištění a vlastní finanční účasti ve výši 10% z celkové ceny výcviku, může zájemce získat půjčku ve výši až 1,5 milionu korun s minimální úrokovou sazbou. Pokud je splněna podmínka stálého příjmu, odpadá nutnost ručení vlastním majetkem, jinak stačí jeden ručitel.

Hurá do letadla!

Výběrové řízení máme úspěšně za sebou a můžeme se s chutí pustit do základního pilotního výcviku. Pro jeho zdolání existují dvě možnosti. První variantou je integrovaný výcvik dopravního pilota v rámci 3,5 letého bakalářského studia oboru „Profesionální pilot“ na ČVUT.

Většina zájemců však volí druhou možnost, kterou je systém modulových kurzů. Tento výcvik trvá přibližně 1,5 – 2 roky a je ho možno absolvovat při zaměstnání či jiném druhu studia. Výcvik sestává z několika samostatných celků – modulů. Během absolvování těchto modulů zájemce nalétá minimálně 200 hodin a postupně získá potřebné kvalifikace Soukromého pilota – PPL, lety v noci – NIGHT, lety podle přístrojů – IR, lety na vícemotorových letadlech – MEP a Obchodního pilota – CPL.

Praktický výcvik probíhá v letecké škole F-Air, která je partnerem programu AeroJOB Training Program (ATP). Škola F-Air má své sídlo na letišti v Benešově, kde provozuje přes 30 moderních letadel a pro výcvik přístrojového létání i simulátor FNPT II MCC nové generace.

Na konci výcviku zájemci složí teoretickou zkoušku ATPL a získávají licenci dopravního pilota – ATPL Frozen, jež je propustkou do světa dopravního létání a prvotní předpoklad k ucházení se o práci dopravního pilota. Díky garanci vysoké kvality absolventů a spolupráci s předními leteckými dopravci jsou šance uchazečů o zaměstnání dopravního pilota mnohem vyšší.

Program DOPRAVNÍ PILOT – ATPL


Pro piloty, kteří již vlastní teoretickou zkoušku ATPL , licenci Obchodního pilota – CPL a kvalifikaci IR(a) je určen program DOPRAVNÍ PILOT – ATPL. Aby mohly i „hotoví“ piloti čerpat stejných výhod, jako ti, kteří prošli náročným výběrem a výcvikem programu CADET a byli zařazeni do databáze uchazečů o pracovní pozici, musí prokázat své znalosti a schopnosti v sérii testů, zaměřených zejména na praktické znalosti z leteckého provozu, aerodynamiku, letové postupy, IFR, MCC nebo meteorologii. Součástí výběru je i praktické přezkoušení na letovém simulátoru. Úspěšný uchazeč je poté zařazen do databáze zájemců o zaměstnání dopravního pilota a může být osloven některou z leteckých společností, se kterou AeroJOB Training Institute spolupracuje.

Jak získat „typovku“?

Získáním licence dopravního pilota ATPL – Frozen cesta do samotného kokpitu nekončí. Posledním krokem je vždy získání typového osvědčení na daný typ letounu, který budete létat. V této fázi již většinou výcvik probíhá v režii budoucího zaměstnavatele, který jej také financuje. Náklady na tento typový výcvik však nejsou malé a může se stát, že budoucí zaměstnavatel nebude ochotný vám výcvik financovat. Vlastnictví typového osvědčení je ve většině případů velkým žolíkem při jednání o vašem přijetí či nepřijetí k letecké společnosti.

Pro ty, kteří chtějí zvýšit své šance na trhu práce a stát se absolutně nezávislými dopravními piloty AeroJOB Training Institute nabízí nadstavbový výcvik vedoucí k získání typové kvalifikace a oprávnění vykonávat funkci druhého pilota na daném typu dopravního letadla, např. Boeing 737, Airbus 320, ATR 42/72, L410 apod. V případě vlastního financování je možnost využít výhodného financování prostřednictvím bankovního úvěru. AeroJOB nabízí také kurzy Jet Orientation Course (JOC),který piloty připravuje na létání na velkých rychlostech a ve vysokých letových hladinách. Tyto kurzy lze udělat samostatně, nebo v rámci typové kvalifikace.

Sen se stal skutečností

Cest do kokpitu dopravního letadla vede mnoho. Vydáte-li se po té, která nese název AeroJOB Training Institute, svěříte se tak do rukou profesionálů, získáte kvalitní výcvik a vaše šance na trhu práce budou mnohem větší.

V nejbližší době AerJOB otevře personální agenturu, čímž se možnosti uchazečů o kontrakt na pilotní pozici u českých a zahraničních leteckých dopravců ještě značně zvýší.

Jste rozhodnuti do toho jít?

Mohlo by vás zajímat