ŘLP zahájil provoz 3D TWR simulátoru

27.01.2010

ŘLP zahájil provoz 3D TWR simulátoru
ŘLP zahájil provoz 3D TWR simulátoru (Zdroj: Aeroweb.cz)

Slavnostní inaugurací byl v úterý 26. ledna 2010 za účasti zástupců z řad Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Úřadu pro civilní letectví ČR a vedení podniku oficiálně zahájen provoz unikátního 3D věžního simulátoru Letecké školy Řízení letového provozu ČR, s. p.

Věžní simulátor je zařízením, které kromě obvyklých přehledových obrazovek s radarovými cíli nabízí také 3D zobrazení - pohled z řídicí věže v plném rozsahu 360°. V současné době jsou k dispozici 3D modely letišť Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Moderní technologie však umožňuje vytvořit reálné provozní prostředí jakéhokoliv letiště na světě. Dodavatelem věžního simulátoru je kanadská společnost ADACEL, která patří v globálním měřítku mezi tradiční dodavatele simulátorů pro civilní letectví.

V rámci výcviku je možné využít simulace letového provozu na letišti a v jeho bezprostředním okolí - zejména pohybu po ploše, přiblížení na přistání, nácviku nouzových situací a to s možností volby více než 40 letadel i pozemních prostředků účastnících se provozu. Pro dokreslení reálné situace slouží simulace různých druhů počasí, včetně jeho vývoje v denním a nočním období. Mezi další nástroje simulátoru patří také ovládání dráhových a letištních světel nebo funkce dalekohledu.


3D TWR simulátor - ilustrační obrázek

Simulátor je rovněž schopen prostřednictvím tzv. „obrácené pozice" zobrazit aktuální situaci z pohledu pilota letadla. Reálnost provozního prostředí je zajištěna i možností simulovat různé stupně degradace systému, např. výpadek radaru. Každému pracovišti je přiřazena pozice pseudopilotů, kteří „řídí" simulovaná letadla a tvoří protistranu pro řídící - žáky. K jejich vzájemné komunikaci slouží digitální hlasový systém.

„Projekt vlastního věžního simulátoru navazuje na podnikovou strategii rozvoje v oblasti zajištění moderní a perspektivní simulační techniky za účelem stálého zkvalitňování poskytovaného výcviku a bezpečnosti letových provozních služeb," komentoval zahájení provozu věžního simulátoru generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Jan Klas.

Zprovoznění vlastního zařízení znamená nejen ukončení dosavadního pronajímání simulátoru v zahraničí, ale zejména možnost jeho přizpůsobení požadavkům ze strany klíčových uživatelů, tedy provozních stanovišť ŘLP ČR, s.p. na letišti v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.

Volná kapacita věžního simulátoru současně umožní uspokojení poptávky externích zákazníků, zejména z Polska, Německa a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Komerční nabídka služeb Letecké školy se prostřednictvím věžového simulátoru rozšíří o další činnosti, např. navrhování a ověřování nových provozních postupů nebo o vizualizaci budoucí podoby letiště.

Letecká škola ŘLP ČR, s.p. (v zahraničí působící pod obchodním názvem CANI - Czech Air Navigation Institute) je nedílnou součástí státního podniku, pro jehož potřebu zajišťuje zejména základní výcvik řídících letového provozu a podílí se na zajištění pokračovacího, udržovacího a přeškolovacího výcviku.

V současné době Letecká škola Řízení letového provozu ČR, s. p., v rámci svých komerčních aktivit nabízí kurzy pro řídící letového provozu, specializované kurzy v oblasti služeb řízení letového provozu, výuku anglického jazyka včetně letecké angličtiny pro piloty, teoretickou výuku pro získání pilotních kvalifikací i další konzultační aktivity dle potřeb klientů.

Zdroj: www.rlp.cz

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář