Paskvil č. 229/2013 Sb.

25.04.2014 20 příspěvků

Jste sběratel historické techniky či máte doma třeba přepínač z nějakého kdysi vojenského letadla? Pak jste od 1. ledna povinni toto hlásit a modlit se, abyste byli způsobilí věc nadále vlastnit.

Paskvil č. 229/2013 Sb.
Paskvil č. 229/2013 Sb. (Zdroj: Aeroweb.cz)

Když jsem před nedávnem dostal od svého kamaráda, vlastníka stařičkého MiGa-15 na zahradě, upozornění na nový zákon č. 229/2013 Sb., s dovětkem „tak nás zase chtějí okrást dle zákona“, myslel jsem si cosi o přecitlivělosti dotyčného v rámci takzvané celospolečenské naštvanosti a blbé nálady. Ale když jsem si tento výplod naší sněmovny z období těsně před mimořádnými volbami přečetl a domyslel všechny jeho důsledky, musím přiznat, že mne jímaly až mrákoty.

Máte doma kopii historické zbraně? Jste nebezpeční!

Nový zákon č. 229/2013 Sb. o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), nahrazující normálně funkční zákon č. 310, byl přijat naší sněmovnou za mizivé pozornosti veřejnosti 20. června 2013 s účinností od 1. ledna 2014. A od 1. července 2014 udělá minimálně z 30 000 osob v této republice zločince, kterým lze udělit až půlmilionovou pokutu a zabrat jejich majetek, včetně sbírky historických i „živých“ bývalých vojenských letadel v libovolné hodnotě pouze tím, že se policejní či vojenský úředník špatně vyspí. Být Pavlem Píchalem, moc klidně bych naopak nespal. Nevěříte? No tak schválně. Přečtěme si několik paragrafů.

Základním kamenem nového zákona je nově vymezený pojem „bezpečnostního materiálu“. Paragraf č. 2 to vypočítává vyčerpávajícím způsobem, pro nás nejdůležitější je odstavec f), který zní: bezpečnostní materiál skupiny 6, který zahrnuje vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků. Nicméně nejdůležitější jeho text zní v odstavci 2, který říká, že v pochybnostech určí, zda je předmětný materiál materiálem bezpečnostním Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu. A kdopak že může mít pochybnosti – no přece naši úředníci, ne? Ti pak sami rozhodnou. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo také zpracovat formou vyhlášky konkrétnější výčet bezpečnostního materiálu. Vyhláška č. 407/2013 sice vyšla, ale je konkrétnější asi tak o deset řádek, včetně nadpisu, data a podpisů úředníků.

Nevím, kteří „odborníci“ připravovali výklady definicí bezpečnostního materiálu pro tento zákon, podle nich však je vysoce nebezpečným materiálem každé historické vojenské vozidlo, každý sběratelský artefakt z vyřazeného vojenského letadla, návody a dokumentace ke staré vojenské vysílačce, delaborované historické zbraně i jejich kopie, jakékoli elektronické zabezpečovací zařízení, soukromý džíp s vyšší brodivostí, těžký náklaďák s dofukováním kol či lesní traktor se zodolněnými pneumatikami. Ale i malý elektrický dálkově řízený vrtulníček-dron, který má na palubě fotoaparát či videokameru. Jediný pozitivní fakt vidím v tom, že zřejmě neúmyslně do kategorie bezpečnostního materiálu spadají i různá „zodolněná“ podnikatelská auta našich lobbistů, různé opancéřované mercedesy, bavoráci, hummery a jiné džípy. Máte neprůstřelné pneumatiky? Máte neprůstřelná skla? Tak koukejte běžet na policii a registrujte se!

Posuňme se dále. Paragraf 3 nám říká, co musí učinit každý, kdo je vlastníkem bezpečnostního materiálu. A když říká každý, týká se to pochopitelně jen občanů tohoto státu a soukromých právnických osob. Stát je z obliga hned od počátku. Ten bude jen hlídat ty ostatní. Zákon zde říká, že nakládání s bezpečnostním materiálem je každé nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu. Nakládáním se rozumí též zprostředkování těchto činností. Nakládat s bezpečnostním materiálem může pouze osoba, kterou zaregistruje podle § 7 tohoto denunciačního zákona Krajské ředitelství Policie České republiky.

Řečeno česky, každý sběratel staré vojenské techniky, vyřazených vojenských letadel, historik s dokumentací u sebe v knihovně, vlastník malého rekreačního vrtulníčku s kamerou GoPro, bezpečnostní agentury s obrněnými dodávkami atp., ti všichni musí od 1. ledna 2014 okamžitě naklusat na policii a ZAREGISTROVAT SE, s pokorně ždímanou čepicí v ruce, do nového seznamu dozoru nad našimi občany vedeného všemocným policejním úřednictvem. Zaregistrovat se musí, ale nadšení policejní úředníci pak okamžitě sdělí cca 90 % žadatelů, že podle nich nejsou způsobilí k nakládání s bezpečnostním materiálem. Tu způsobilost totiž definuje paragraf č. 4 téhož zákona. Podle něj může být způsobilá pouze ta osoba, která je starší 21 let, je plně svéprávná, bezúhonná a spolehlivá.


MiG-15 / Foto Jiří Kurz

Problém je, že zákon pak definuje podmínky pro uznání, že jste osobou bezúhonnou a spolehlivou takovým způsobem, že být označen těmito vlastnostmi vlastně nikdo v této zemi nemůže.  Stačí, aby vás nějaká domovní důvěrnice označila na obecním úřadě na přestupkové komisi za osobu porušující pravidla občanského soužití (stačí jednou za tři roky), nebo jste špatně zaparkovali, a nejste státně „spolehliví“ občané. A tudíž nemůžete obdržet registraci držitele „bezpečnostního materiálu“ dle tohoto zákona. Jó, že už toho stříbrného MiGa máte na zahradě asi dvacet let, rekonstruujete ho, opravujete, sháníte díly a dokumentaci, případně půjčujete k natáčení historických filmů? No a? Teď nejste způsobilí a hotovo.

„Mám podezření, zabírám“ aneb legislativa jako za dob minulých

Znovu zdůrazňuji, v praxi tento nový zákon pro nás sběratele vojenské historické techniky včetně letadel znamená, že stačí, když chytnete pokutu za špatné parkování, a jste nezpůsobilí nakládat s bezpečnostním materiálem, tj. s vlastním historickým vojenským automobilem, džípem, vrtulníčkem s kamerkou, svým archivem s dokumentací, náklaďákem s dofukem kol, lesním strojem se zodolněnými pneumatikami proti průrazu atd. A když nejste způsobilí a nemůžete mít platnou registraci, znamená to, že ho NEMŮŽETE VLASTNIT.

A cože nám pro tento případ náš stát nařídil? Budu opět citovat, tentokrát z paragrafu 6: V případě zániku oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem, v případě pozastavení či přerušení provozování příslušné živnosti na dobu delší než 2 měsíce nebo v případě zrušení registrace musí majitel či držitel předat do 30 dnů od této skutečnosti bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu a odevzdat potvrzení o registraci příslušnému útvaru policie.

Takže, prostě a jasně, svůj majetek v tom okamžiku musíte dát někomu jinému. Marně hledám jako historik nějakou paralelu v minulosti, kromě nejkrutějších období nacistické a komunistické diktatury nic podobného v právním řádu u nás nikdy v minulosti nebylo!

Tento zlověstný paragraf 6 nového zákona má ještě mnohem více represivních ustanovení o tom, jak smíme s vlastním majetkem, který si svévolně stát označí za bezpečnostní materiál, vlastně zacházet a hlavně jak ho máme státu neustále hlásit a předkládat ke kontrole. Vlastníkům „bezpečnostního materiálu“ nově předkládá tolik povinností, že je téměř nemožné je splnit.

Zvláště ohavná je povinnost všech, kteří vlastní jakákoli bývalá vojenská letadla a jejich součásti doma či v soukromých muzeích. Všichni takto postižení se totiž musí podrobit prověrce pro získání platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Takovéto prověření neměla svého času ani paní Nagyová, a panečku, jak dopadla, že?

Úsměvné jsou i zákonné podmínky uchovávání „bezpečnostního materiálu“. To se ani nedá komentovat, ale pokud máte staré vojenské letadlo, tak to abyste si na něj pořídili speciální pancéřovaný trezorový hangár s odolností proti zásahu atomovou bombou a obšancovali ho kamerami sledovanými bezpečnostní službou on-line nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kolik to bude vlastníka a provozovatele stát, to už zřejmě nikoho nezajímá. Jinak – vám to všechno sebere. Legrační je to třeba v souvislosti s nejmenovaným „utajeným“ skladem vojenské tankové techniky „kdesi“ na území tohoto státu, kde plně funkční tanky, včetně funkčních kanonů, stojí na ploše a kolem nich je děravý plot, který občas obcházejí dva dědové s dřevěnými obušky jako jedinou jejich zbraní.

Smích skrze slzy vyvolává i znění paragrafu 9, který popisuje povinnosti způsobu registrace vašeho bezpečnostního materiálu. Nejenže se před úřadem opět „svléknete informačně do naha“, máte povinnost třeba okamžitě hlásit nové místo uložení „materiálu“, kdykoli jej na více jak sedm dní změníte. Jedete třeba do zahraničí na více jak týden na sraz džípů, a zapomenete to předepsaným způsobem oznámit policejnímu úředníkovi. Máte smůlu, o džíp pak můžete velmi rychle přijít.

Značně depresivní pro majitele je třeba i další nesmyslná povinnost, totiž že veškerý bezpečnostní materiál musíte evidovat v seznamech, které obsahují veškerá výrobní čísla všech jednotlivých částí „materiálu“. Například u soukromých muzejních letadel to znamená, že je celé musíte rozebrat, všechny agregáty, průchodky, díly hydrauliky, přístroje, vysílačky, radiolokátory, pneumatiky, antény, tlakové nádoby, sedačky, zaměřovače, čidla atd. atd. zapsat do seznamu včetně jejich výrobních čísel a evidenčních údajů, a pak to letadlo dát zase dohromady. Když máte těch letadel v soukromém muzeu trochu více jako třeba pan Tarantík ve svém Air Parku ve Zruči u Plzně, máte do konce svého života o zábavu postaráno. A když k vám přijde kontrola ze slovutného ministerstva obrany, budete muset rozebírat znovu. Pokud vás nechytne amok a svým starým tankem ji celou nerozjezdíte na kaši…

Á propos, kontrola. Tu popisuje paragraf 15 tohoto burleskního zákona. Kontroluje policie ČR, úředníci ministerstva obrany a dokonce i zahraniční kontroly za doprovodu českých úředníků. A kontrolují všechno. A teď cituji: při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona má právo kontrolní orgán bezpečnostní materiál zajistit; o převzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlastníku nebo držiteli potvrzení.

Jinými slovy, když policejní či jiný úředník při kontrole rozhodne, že má podezření, okamžitě vám váš majetek sebere.

Nesmysl, který ovšem nadále platí

No a teď třešinka na dortu – sankce státu za to, že nesplníte tyto státem nově vymyšlené nesmyslné povinnosti.

Pokuta do 100 000 Kč, když nemáte platnou registraci a jakkoli nakládáte s bezpečnostním materiálem vyjmenovaným v paragrafu 2 tohoto zákona. Tj. například když máte doma starý výškoměr z MiGu-21 a nezaregistroval jste ho, a stát cestou udání domovní důvěrnice vám na to přišel, nebo jezdíte s náklaďákem, který má zvýšenou brodivost, jako třeba stařičká Praga V3S, a zastaví vás policie a registraci bude chtít vidět. A pokud vám ještě není 21, jste už v úplném průšvihu. K tomu ale hned náleží další pokuta do 200 000 Kč, že nenakládáte se svým majetkem, pardón, s bezpečnostním materiálem, dle paragrafů tohoto zákona. Pokud jste občanské sdružení, provozující malé soukromé muzeum, můžete platit až půl milionu korun a majetek vám následně rozhodnutím příslušného policejního úředníka propadne státu. Stačí jen, že jste nesplnili jedinou povinnost ze všech, které vám tento zákon ukládá.

Fascinující je především paragraf 19 tohoto zákona. Dovolím si ho kousek citovat:

Zabrání bezpečnostního materiálu
§19 (1) Nebylo-li uloženo propadnutí bezpečnostního materiálu podle §17, lze rozhodnout, že se bezpečnostní materiál zabírá, jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

Toto „zabrání“ majetku je opět možné jen do vlastnictví státu, přičemž vůbec není uvedeno, kdo z konkrétních státních úřadů toto má vlastně v kompetenci. Promiňte, čtenáři, ale více to komentovat nechci, měl bych okamžitě správní delikt za používání neslušných slov a napadání státního úřadu.

Začínám se bát, že budeme muset před vlastním státem bránit svůj vlastní majetek. Snad se zbraní v ruce?

To, že nejsme my všichni vlastníci historické vojenské a letecké techniky, výrobci malých dálkově řízených vrtulníčků a třeba i automechanici opravující opancéřovaná auta našich lépe situovaných spoluobčanů ještě za mřížemi, umožňuje zatím laskavostí vlastní tomuto státu paragraf 21 tohoto debilního zákona, který nám všem dal do konce června čas na to, abychom se tomuto nesmyslu podrobili. Co bude po 1. červenci 2014, ví asi jen bůh a úředníci ministerstev obrany, průmyslu a obchodu a vnitra.

Dobrou zprávou je, že pan premiér Sobotka se po seznámení s tímto právním paskvilem předchozího kabinetu dobře zasmál a nařídil svým podřízeným „něco s tím udělat“.

Ale zákon zatím stále platí a čas běží…

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Proc?

25.04.2014 v 10:57 Vojta

Nekteri ze zakonodarcu se asi nudi a porad premysli, jaky zakon by zas mohli udelat. Jinak nevidim duvod PROC takovy zakon vymysleli - nebo snad nekdo zautocil na Hrad zrestaurovanou technikou? No muzeme doufat, ze se to zmedializuje a nakonec to zrusi. Je to trapna vizitka vlady.

Odpovědět

Zákon

25.04.2014 v 11:12 Yarda

A co když úředník zneužije svého postavení, zabaví a zpeněží... :-D V ČR je také mnoho historických letadel z druhé světové války v soukromých rukou a co teď? ..... Jedním slovem humus

Odpovědět

Důvodová zpráva a vypořádání připomínek

25.04.2014 v 11:27 Vlastik

Díky za shrnutí problému. Kdo si chce přečíst důvodovou zprávu k tomuto zákonu tak ji najde na portálu Vlády ČR - link je ZDE. Kdo si chce přečíst jaké byly připomínky z mezirezortního řízení a jak se vyřešily tak to najde ZDE. Všímejte si zkratky EU.

Odpovědět

Panika

25.04.2014 v 17:24 David Mareček

Takhle přesně vzniká panika, když se zupácky přepíšou paragrafy a aplikují se aniž by autor byl právník, nebo vznesl alespoň nějaký dotaz, jak budou úřednicí postupovat právě v takových případech, jaké autor pospal. Místo toho jsou tady hystericky uráženi lidé, kteří dle mého názoru nebudou mít zájem na tom, aby šikanovali někoho, kdo má zálibu ve vojenských věcech, jenž navíc slouží veřejnosti. Zákon bude s největší pravděpodobností upravovat nakládání s voj. materiálem ve smyslu obchodováním s ním nebo třeba převozem ze státu do státu za účelem opravy. Takže se bude primárně týkat právnických osob, které takové činnosti poskytují. Napadají mě Aero Vodochody a LOM. Určitě se to nebude týkat někoho, kdo má na zahradě nefunkční 15 a možná ani těch co vlastní a provozuji L39 v civilním režimu. Nezapomínejte, že člověk a tedy i úředník je tvor, který si nechce přidělávat práci tím, že bude evidovat každý džíp nebo letadlo, které mají svoji bojeschopnost dávno za sebou. Zákon vznikal, aby se zamezilo pokoutnímu obchodování s materiálem, který nevyžadoval licence MPO, ale po jeho dopravení na místo a sestavení z něj vojenský materiál hravě vznikl. Nicméně jsem vznesl dotaz na příslušné ministerstvo, abych sem v pondělí doplnil fundovaný názor a případně se omluvil autorovi za to, že jej považuji za nepříliš fundovaného odborníka ve smyslu výkladu zákona. Nejsem ani úředník ani policajt a ani zákonodárce:)

Odpovědět

Bezúhonnost, spolehlivost - dopravní přestupky

25.04.2014 v 19:04 Tomáš

Je škoda, že autor nevěnuje větší pozornost studiu zákona před psaním takto rozsáhlého a jistě velmi pracného článku. Bezúhonnost a spolehlivost je definována v § 5 a jedná se v podstatě o mírně zjednodušennou definici těchto pojmů ze zákona o zbraních. Abych to zkrátil - bezúhonný je ten, který nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s bezp. materiálem, zbraněmi atd. Spolehlivý je ten, kdo není ve zkušební době podmíněně zastaveného trestního stíhání, nebo ten který nespáchal v posledních 3 letech přestupek na těchto úsecích:" 1. na úseku zbraní a střeliva, 2. na úseku používání výbušnin, 3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 4. na úseku obrany České republiky, 5. proti veřejnému pořádku, 6. proti občanskému soužití, 7. proti majetku, nebo 8. podle § 16," § 16 - přestupek v souvislosti s bezp. materiálem. Žádné parkování, ani vysoká rychlost, dokonce ani neúmyslný trestný čin, který se netýká bezp. materiálu, zbraní atd, nejsou důvodem k neuznání způsobilosti!!! Ano je tam ten odstavec "proti občanskému soužití", kde může být problém nějaký vyhrocený sousedský spor. U zbrojních průkazů je přísnější posuzování trestných činů, nicméně ten výčet druhů přestupků byl až na poslední bod ze zákona o zbraních skutečně opsán, K 31.12.2012 u nás bylo 306 815 držitelů zrojních průkazů (novější číslo jsem v rychlosti nenašel) - což mi nepřijde jako "že být označen těmito vlastnostmi vlastně nikdo v této zemi nemůže." A to u zbrojního průkazu jsou i další podmínky způsobilosti - odborná a zdravotní a jistě se o jeho získání také nepokoušeli všichni obyvatelé ČR. Nechci aby to vyznělo, jako že hájím ten zákon, nebo že nesouhlasím všeobecně s autorem. Např. definici bezpečnostního materiálu jsem ale ani podrobněji nezkoumal, neboť se mě problematika přímo netýká. Protože jsem ale kromě pilotního průkazu majitel i toho zbrojního, chtěl jsem alespoň uvést na pravou míru to, čemu z obsahu článku díky tomu trochu rozumím.

Odpovědět

k diskusi

26.04.2014 v 1:25 Pujman

Chápu a beru námitky dvou posledních diskutérů. Jistě lze spoléhat na objektivní přístup úředníků, kteří si nebudou chtít dělat moc problémů a přidělávat si práci. Například na MBÚ se děsí, kolik budsou muset udělat neplánovaných bezpečnostních prověrek, když se dikce zákona nezmění. Jenže i já byl do dneška úředník, a vím, jak se dá vlastním výkladem nejasných floskulí v právní normě, pokud úředník chce, tuto právní normu obrátit doslova naruby. Sám se pohybuji v dané oblasti delší dobu, byl jsem před cca 14ti dny na ustavující valné hromadě Spolku majitelů techniky, spolku SPOMAT, a vyslechl si mnoho nových informací o jednáních, které individuálně i kolektivně vedou a vedli různé zainteresované osoby z řad "postižených" tímto současným zněním zákona na jednotlivých ministerstvech. Protože čas neúprosně běží, ze všech těchto jednání vyšlo jako jediné rozumné a výsledky přinášející řešení, aby v dané oblasti vznikla nějaká jednotnější platforma pro jednotný opozit a aktivní partnerství příslušných ministerstev. Proto vznikl SPOMAT, spontánně a dobrovolně. Už teď se stává respektovaným partnerem ministerstev, jejichž úředníci, snad s výjimkou MO, už samozřejmě vědí, že s dosud platným zněním zákona dost přestřelili. Samozřejmě, že se dějí další kroky, nové mezirezortní projednávání, ruce od toho dává pryč BIS i MBÚ. Tento můj článek úmyslně popisuje krajní a extrémní možnosti výkladů a dopadů tohoto zákona a byl psán mimo jiné s cílem trochu vyburcovat tu část sběratelů historické vojenské techniky, která se zabývá leteckou tématikou. Protože dosud ve SPOMATu absolutně převažují ostatní sběratelé a provzovatelé vojenské techniky, z letecké branže jsme tam zatím jen dva a ten náš hlas by bylo třeba podstatně posílit. I proto, že SPOMAT přispívá do mezirezortních jednání odbornými připomínkami, které jsou dosti ochotně přijímány. Všimněte si prosím, že definice bezpečnostního materiálu kategorie 6 mluví jen o vojenských letadlech. Není tam ani zmínky o jejich stavu, ročníku výroby, schopnosti letu, atd. Prostě jen letecká technika obecně. A vlastníci a všichni uživatelé této techniky - bezpečnostního materiálu ve smyslu zákona MUSÍ dle dikce zákona mít například bezpečnostní prověrku od MBÚ. Prostě musí, zákon nepřipouští výjimku. Z dikce zákona také vyplývá, že ji musí mít v tomto případě také všichni, kdo s touto technikou jakkoli nakládají, třeba jen zprostředkovávají její zapůjčení pro historický film. S výjimkou státních úředníků ze státních muzeí a jiných státních institucí. Znovu připomínám, že tento zákon v tomto znění dává úředníkům obrovskou prakticky nekontrolovatelnou moc nad lidmi, kteří jakkoli budou nakládat od 1.1.2014 s bezpečnostním materiálem dle výčtu v tomto zákoně. A že bych měl spléhat na zdravý rozum a lidský přístup pánů úředníků? Tady, v Česku? Když mohou prakticky cokoli? Moje životní zkušenost skoro 60tiletého úředníka je v tomto směru tristní.

Odpovědět

realita

26.04.2014 v 21:32 petr

Původně bylo dáno na vědomí stanovisko, že u vojenských vozidel, která nemají lafetu (ne samotnou zbraň, jen lafetu), ale mají např. jen držák na ruční zbraně, tak ty nebudou podléhat tomuto zákonu. Podle posledních zpráv, které mám už to neplatí. TAKŽE JAKÁKOLIV VEJTŘASKA SPADÁ POD ZÁKON. Totiž 1)navržená pro armádní účely a 2)u (dnes už většinou odmontované) dva háky jako halter (držák) na osobní zbraň. Takže hovnocucy, jeřáby, kabiny s odklopným deklem nad spolujezdcem - hajdy na policii a registruj se. A takový např. pásový raketomet spadá/nespadá přidoslovném dodržení zákona?? Raději neodpovím - asi byste se divili. Ale i takovej autobus řady ŠM, který měl držáky na vojenská nosítka, t.j. byl z výroby určen v případě vojenského konfliktu ke svážení raněných. Napadá mě jediné české slušné slovo: FUJ.

Odpovědět

RE: Panika

27.04.2014 v 12:49 Pavel

"vznesl alespoň nějaký dotaz, jak budou úřednicí postupovat právě v takových případech" Ptát se, jak by úředníci postupovali netřeba, tvůrci zákona to sami neví. Přeci podle zákona. Nebo myslíte, že by úředníci vedle zákona měli mít nějaké,pokyny a výklady jiné, než praví zákon ? Od toho jsou přeci obecně platné předpisy, aby podle nich každý postupoval. Občan i úředník. Občan musí vědět předem (na základě zákona), jak bude úředník postupovat. Ponechaná libovůle úředníkovi je totalita.

Odpovědět

2 Pavel:

27.04.2014 v 17:45 petr

Ano, mají. Říká se tomu zpravidla "Prováděcí vyhláška" ... Ale k meritu: Ten zákon je bezesporu paskvil, jako ostatně tak 99 toho co Bratrtsvo byrokraticko-politické pracky zplodí. Co je a není konkréténí BM určuje MPO a jejich stanoviska jsou na netu již nyní běžně dostupná. Zhruba platí toto: pod BM nyní spadá u pozemní techniky vše co má dofuky, pancíře, je schopno hlubokého prodění a umí plavat. Lafetace pokud není osazena jim (zatím) nevadí. U té letecké zatím není predecens ale těžko vykuchaný 15mig či Mi-2 na zahradě by na ten zákon naroubovali, o variu z delfína na polici v knihovně ani nemluvě .. A jsme u jádra pudla: není-li vyšší zájem, projde opět dál ledascos a nikdo se tím nebude zabývat. Avšak začneš-li ovčane jakkoli zlobit, to by v tom byl čert, aby jsme na Tebe něco nenašli ... V daňových a podnikatelských zákonech je tenhle princip zakotven "mezi řádky" od nepaměti, nyní se posunul o level dál ...

Odpovědět

zákony

27.04.2014 v 21:09 Tomáš

kdyby byl paskvil jen tento zákon, bylo by to super. Bohužel se dá říci, že těch paskvilů je docela dost a ten kdo má firmu a pár lidí k tomu (dnes se tomu říká středně velká nebo malá firma) tak zná takových zákonů nespočetně. Mimo jiné i zákon o DPH a zveřejňování účtů, nový občanský zákoník atd. Takže pane Pujman, nejste vyjímkou, jen jste upozornil na fragment z naší judikatury, který se zrovna dotýká zčásti letectví. Ale trochu jste zapomněl dodat jednu věc, vymahatelnost zákona je tristní... Takže kdo má doma MIG-15 na zahradě jak uvádíte, nemusí se ničeho moc bát. A pokud se na něm bude chtít úředník zlovolně a pomstychtivě vyřádit, tak tento zákon k tomu ani nepotřebuje... vystačí se stávajícími. Třeba se zákonem o odpadech, životním prostředím....

Odpovědět

pro a proti (a pro ing. Pujmana)

28.04.2014 v 11:21 Václav

Je dobře, že se tento zuřivý zákon propírá (a snad se znovelizuje a trochu zlidští), nicméně dovedu si představit pohnutky, které k takovému zákonu vedou. V jednom nejmenovaném armyshopu na sever od HK jsem asi před rokem a půl na dvorku viděl mezi UAZy na první pohled kompletní T-72 (bez aktivní ochrany, samozřejmě ale lauf tam byl) a zajímal jsem se, zda je na prodej. Bylo mi zcela vážně odpovězeno, že ne, protože už je prodaný (!) Cena - už nevím přesně, ale bylo to asi jako slušné auto. Dovedu si dost dobře představit, že by asi bylo dobré mít centrální povědomí, kde se takový "materiál" právě pohybuje... Souhlasím, že dikce tohoto zákona vypadá hrozivě - ale doporučuji vám přečíst si přílohu důvodové zprávy (plus mínus podklad pro upřesňující vyhlášku, citovanou v zákoně) - tam jsou jednotlivé kategorie "bezpečnostního materiálu" podrobně popsány - a to je to, o co jde. Pak totiž to, co ing. Pujman píše, už není tak docela pravda. Když si nalistujete letadla a jejich součásti (motory, systémy atd) - je u všeho napsáno "ve funkčním stavu" !!! Je zbytečné ohánět se vykuchaným MiG-15 u Tarantíků - to zjevně není předmětem tohoto neohrabaného zákona. A kdybyste chtěli znát víc podrobností, tak odkazy tady jsou nahoře od kolegy. Doporučuju.

Odpovědět

RE: pro a proti (a pro ing. Pujmana)

28.04.2014 v 12:55 pasky

Že je v důvodové zprávě napsáno "ve funkčním stavu" je sice hezké, ale důležité je, co je v zákoně a v prováděcí vyhlášce, důvodová zpráva není nijak závazná. Nejspíš to pomůže v následném soudním sporu, ale to už je jen kasino, žádná právní jistota.

Odpovědět

holinky a hodinky

28.04.2014 v 13:11 Střelec

tady si někdo plete pojmy a dojmy, starou pušku tento zákon vůůůůbec neřeši.... a pan ing. by si mohl ten zákon přečíst a to včetně prováděcích vyhlášek... souhlasím, že to je totální kokotina, ale ten článek se pasoval na podobnou úroveň...

Odpovědět

2 Václav:

28.04.2014 v 14:11 petr

Jistě, evropská věrchuška se začíná bát svých oveček a proto vymýšlí tyhle další obstrukce. Ale pokud máte dojem, že "centrální evidence" a uložení v zabezpečených uzavřených skladech napojených na PCO staré vojenské techniky typu tank, bévépko, brdm či hakl a bezpečnostní prověrka pro její majitele cokoli řeší, jste obávám se na omylu ... To pak co nevidět se bude muset registrovat jako BM každý buldozer, bagr, kolový nakladač a další stavební technika, protože s ní když někomu rupne v kouli nadělá identickou paseku co s tím starým tankem a každý druhý bagrista mít prověrku od BISky .. Co mi hlava však opravdu nebere, že do 4. sk BM jsou zařazeny i vyloženě historické amfibie jako Gaz-46, plavací jeepy a kdf či ten ruský bazmek na svoz raněných s motorem ze záporožce LUAZ ....

Odpovědět

RE: 2 Pavel: pro petra

28.04.2014 v 18:40 Pavel

Jasně, tu vyhlášku jsem pro stručnost podřadil pod zákon (je ve sbírce zákonů) a proto se netřeba ptát, co a jak budou dělat. Jinak souhlasím, už jsem se bál, že ten postup považujete za správný :-)

Odpovědět

aplikace pravni normy

29.04.2014 v 10:21 xxx

Pane Pujmane, ze se neco pise v zakone nebo ve vyhlasce, jeste neznamena, ze se to presne tak, jak se to v tom zakone pise, da aplikovat. Existuji jeste dalsi pravni normy (zejmena Ustava, LZPS) a aplikace zakona a vyhlasky s nimi musi byt v souladu. Napriklad pokud vec sice formalne dle vyhlasky spada pod BM, ale jinak je zcela zjevne, ze to je nesmysl, postaci kuprikladu odvolani na cl. 4 odst. 4 LZPS. Je take opakovane judikovano, ze aby mohlo byt protipravni jednani postizeno, musi poskozovat nebo ohrozovat zajem spolecnosti...

Odpovědět

RE: aplikace pravni normy

29.04.2014 v 23:43 Piggy

Rád bych byl také optimistou, ale zrazuje mě třeba skutečnost, že právě teď probíhá proces s dovozcem noktovizorů - a není to správní řízení, ale trestní soud.

Odpovědět

co mne nejvíce překvapuje

01.05.2014 v 23:59 Ivo Pujman

na této diskusi je, že to podstatné, co vlastně tento zákon přináší, totiž že opět o podstatný kus ukrajuje z osobních svobod další velké skupiny lidí jen proto, že si to pár úředníků přeje, nikdo moc nekomentuje. Zato je mi vyčítáno, že jsem daný zákon vlastně nečetl, že není vlastně tak přísný, a vůbec, že to, co v něm je napsáno, zákonodárce vlatně tak nemyslel a postupovat podle něj nebude. No, přeji všem optimistům a lépe informovaným hodně štěstí. Mám pocit, že to budeme potřebovat....

Odpovědět

A co skupiny historického šermu?

02.05.2014 v 13:39 Šermíř

Rád bych se zeptal, zda tento zvláštní zákon pomýšlí také na skupiny a jednotlivce zabývající se historickým šermem. Dnes má doma mnoho mladých nad 15 let meče, dýky, sekery, kůsy, halapartny, luky, kuše atd. Ti nad 18, pokud mají v pořádku papíry, i palné zbraně, ať už repliky husitských píšťal, mušket nebo děl různých ráží. Je tam o tom zmínka, nebo jsme z tohoto zákona nějakým řízením osudu vypadli?

Odpovědět

nesmysly

09.07.2014 v 20:37 plky a

Pane inzenyre Pujmane, samozrejme zadny prepinac, nebo vyskomer do zakona nepatri (nebo kam by jste ho napasoval?), to jste si v ramci umelecke fantazie prikraslil ab absurdum. Zkuste se zamyslet, co mohlo vest nase zakonodarce k zavedeni pojmu "bezpecnostni material". Ukrajuje vam vasi drahocenou svobodu ze se musite o tank nejakym zpusobem starat a ze nemuze po vesnici jezdit do hospody kdejaky ? Nikdo vas nenuti mit na zahrade tank, se kterym by, jak vy rikate kazdy nazdarek mohl za 10 minut odjet a nekde sesrotovat auto i s majitelem aniz by o tom vedel, ano i to se stalo. Opravdu mate dojem ze evidence bezpecnostniho materialu je zbytecna? Potom je zbytecna asi i evidence zbrani, vsak co je komu do cisla moji brokovnice, nebo cezety, to je proti osobni svobode, ne? Ad skupina 6 - letadla, divam se do vyhlasky k zakonu a pokud mam doma drak vrtulniku, tak samozrejme o zadny bezpecnosti material nejde. Doporucuji si precist vyhlasku 407/2013 k zakonu o bezpecn. materialu. Cili vase pripominka "Není tam ani zmínky o jejich stavu, ročníku výroby, schopnosti letu, atd. Prostě jen letecká technika obecně." neni pravdiva. PS. Jako temer 60-ti lety urednik by jste mi mohl tez osvetlit vyznam zkratky "MBÚ" :)

Odpovědět

Přidat komentář