EASA varuje před výpadky systémů GNSS kvůli válce na Ukrajině

21.03.2022

EASA varuje před výpadky systémů GNSS kvůli válce na Ukrajině
EASA varuje před výpadky systémů GNSS kvůli válce na Ukrajině (Zdroj: Aeroweb.cz)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila v kontextu ruské invaze na Ukrajinu bezpečnostní informační bulletin týkajících se možných výpadků globálního navigačního satelitního systému (GNSS) vedoucí ke zhoršení navigace/sledování.

Analýza EASA naznačuje, že v geografických oblastech bezprostředně kolem konfliktní zóny a v některých dalších oblastech se od 24. února 2022 zintenzivnilo falšování anebo rušení signálu GNSS. Konkrétně se upozornění týká:

  • Kaliningradské oblasti, obklopující Baltské moře a sousední státy;
  • východního Finska;
  • oblasti Černého moře;
  • oblasti východního Středomoří poblíž Kypru, Turecka, Libanonu, Sýrie a Izraele a severního Iráku.

Účinky rušení GNSS anebo falšování signálu zaznamenala letadla v různých fázích letu, v určitých případech to vedlo k úpravě trati, někdy i k letu na náhradní letiště vlivem neschopnosti bezpečného provedení přiblížení a přistání. Přitom za současných podmínek není nikterak možné předvídat výpadky GNSS a jejich dopady. Významnost způsobených problémů vlivem výpadku služeb GNSS závisí především na rozsahu dotčené oblasti, na délce trvání výpadku a na fázi letu postiženého letadla.

Degradace signálu GNSS může způsobit komplikace pro navigaci podle traťových bodů, ztrátu schopnosti přiblížení s použitím prostorové navigace (RNAV) a snížení potřebné navigační přesnosti (RNP). Dále se letové posádky mohou setkat s chybným spouštěním varování před blízkým terénem a nekonzistentní indikací polohy letadla na navigačním displeji. Z provozního hlediska hrozí také selhání nebo degradace systémů ATM/ANS/CNS a letadlových systémů, které používají GNSS jako časovou referenci a také hrozí potenciální narušení vzdušného prostoru anebo odchýlení od zamýšlených tras.

Bezpečnostní informační bulletin EASA doporučuje při řešení zjištěných problémů se signálem GNSS, aby byla především udržována plně funkční konvenční navigační infrastruktura nedružicové navigace: systém pro přesné přiblížení a přistání (ILS), měřiče vzdálenosti (DME) či VKV všesměrové majáky (VOR).

Letecké úřady a poskytovatelé letových navigačních služeb by měli zavést systém shromažďování informací o degradaci GNSS a dle doporučení EASA by měla být v podobných případech vydána zpráva NOTAM popisující a upozorňující na postižené oblasti a s tím související přijatá opatření. Poskytovatelé letových navigačních služeb by v případě rozsáhlého rušení GNSS měli být schopni přejít na záložní postupy.

Letečtí provozovatelé by měli zajistit, aby letové posádky neprodleně hlásily prostřednictvím řízení letového provozu jakékoli pozorování přerušení, zhoršení či anomálie funkce zařízení pro GNSS nebo související avioniky. Každý provozovatel by přitom měl posoudit provozní rizika a omezení spojená se ztrátou schopností palubního GNSS, včetně dalších palubních systémů vyžadujících vstupy ze signálu GNSS. Provozovatelé by měli zajistit, aby si příslušný personál letového provozu byl vědom možného zhoršení služeb GNSS a byl připraven se situací patřičně naložit.

Na závěr bulletinu se všem dotčeným stranám připomíná jejich povinnost hlásit jakoukoli událost ovlivňující bezpečnost podle nařízení Komise (EU) 376/2014.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář