Nehoda při přistáni na letišti v Hradci Králové

12.03.2006

Během přistávacího manévru dvoumotorového Piperu v Hradci Králové došlo k nehodě zaviněné vysazením jednoho z motorů. Při nehodě bylo zničeno celé letadlo,posádka vyvázla pouze s jedním lehkým zraněním.

Nehoda při přistáni na letišti v Hradci Králové
Nehoda při přistáni na letišti v Hradci Králové (Zdroj: Aeroweb.cz)

Dne 19.1.2005 bylo při letecké nehodě zničeno letadlo Piper PA-34-200T.

Pilot ve výcviku (dále jen SPIC) prováděl let k nácviku jednoduché techniky pilotáže podle osnovy výcviku pro získání licence MEP na letišti Hradec Králové (dále jen LKHK).

SPIC s pilotem-instruktorem (dále jen FI) zahájili výcvikový den předletovou přípravou dvě hodiny před vzletem. FI seznámil SPIC s letovou příručkou, s ovládaním letounu a společně provedli předletovou prohlídku letounu.

Po spuštění motorů SPIC pod dohledem FI provedl funkční zkoušku systémů letounu a provedl kontrolu parametrů obou motorů. Během pojíždění ke vzletu se SPIC dotázal FI na funkci poloh palivových ventilů, které si pak pod jeho dohledem osobně vyzkoušel. Vzlet a nácvik pilotáže proběhl bez závad. SPIC uvedl, že během letu musel korigovat příčný náklon letounu. Po ukončení nácviku techniky pilotáže SPIC sklesal do okruhu RWY 16 a FI se rozhodl provést nácvik opakovaného vzletu. Po provedení úkonů na přistání a před samotným dosednutím letounu převzal řízení letounu FI. V průběhu výběhu asi po ujetí 500 m FI předal řízení letounu zpět SPIC a ten provedl opakovaný vzlet na okruh. Po odpoutání, ve výšce 3 - 4 m, při rychlosti cca 85 kt, došlo k poklesu výkonu obou motorů a náklonu letounu vpravo. FI převzal řízení letounu a rozhodl se přistát na RWY 16. Po dosednutí na pravý okraj RWY 16 s mírným levým náklonem a v levém traverzu došlo ke krátkodobému zvýšení výkonu levého motoru, které vyvolalo prudký náklon letounu vpravo. FI již nebyl schopen klonění letounu korigovat křidélky.

Následoval dotek konce pravé poloviny křídla se zemí a přetočení letounu doprava proti směru přistání. Letoun se zastavil v trávě 56 m vpravo RWY 16 a 162 m od bodu dosednutí. Posádka po zastavení letounu okamžitě opustila letoun. FI uvedl, že při opouštění havarovaného letounu vypnul napájení elektrické energie "Master Switch" a přesunul ovladače palivových ventilů do polohy "OFF" (vypnuto). Členové posádky shodně uvedli, že letové parametry letounu nebyly během letu překročeny, hmotnost a vyvážení během kritické fáze letu bylo ve stanovených limitech.

Při pohybu letounu po jeho dosednutí došlo k poškození konce pravé poloviny křídla, ulomení stojiny předního podvozku, vytržení lože pravého motoru, poškození listů pravé vrtule, odtržení předního krytu zavazadlového prostoru, vytržení lože levého motoru a poškození listů levé vrtule, poškození a zvlnění potahu levé poloviny křídla, proražení levé palivové nádrže, zvlnění potahu na horní straně trupu v místě uchycení svislé ocasní plochy. V důsledku nehody byl letoun zničen.

Palivový systém letounu je tvořen dvěma oddělenými nádržemi uloženými v pravé a levé polovině křídla každá o objemu 49 U.S. galonů (tj. 215 l). Ukazatel množství paliva je pro každou nádrž zvlášť a měřený údaj je zobrazován v U.S. galonech. Polohy ovladačů palivových ventilů umožňují dodávku paliva pro příslušný motor z příslušné palivové nádrže (poloha „ON") nebo dodávku paliva pro příslušný motor z protilehlé palivové nádrže (poloha „X-FEED"). Kombinace polohy ovladačů palivových ventilů také umožňuje dodávku paliva pro oba motory pouze z jedné nádrže nebo úplnou odstávku dodávky paliva (poloha „OFF").

Letovou příručkou je pro let stanovena poloha „ON". Letoun byl před letem doplněn 200 l leteckého benzínu, celkové množství paliva před letem bylo 240 l.

Po nehodě bylo zjištěno množství leteckého benzínu v nádržích s výsledkem - levá palivová nádrž byla prázdná, pravá palivová nádrž obsahovala 110-120 l leteckého benzínu.

Letecká nehoda byla vyvolána řetězcem po sobě jdoucích událostí - během letu posádka nezaznamenala nerovnoměrné čerpání paliva z nádrží letounu, FI a SPIC před přistáním přesně nedodrželi provedení úkonů podle letové příručky "NORMAL PROCEDURES, section 4", kontrola "Fuel selectors". Provedením tohoto  úkonu se kontroluje poloha ovladačů palivových ventilů v poloze"ON", čímž by došlo  k obnovení dodávky paliva z pravé nádrže v době přiblížení na přistání. Při vysazení motoru ve fázi vzletu letounu je v souladu s letovou příručkou v části „EMERGENCY PROCEDURES, section 3" stanoveno provedení úkonu …CLOSE both throttles immediately… , tento úkon FI neprovedl. Provedením tohoto úkonu se sníží výkon motorů na takovou úroveň, že působení kroutících momentů od otáčivého pohybu vrtulí nemá vliv na stabilitu letounu při jeho pohybu po zemi. Ke krátkodobému obnovení výkonu levého motoru pravděpodobně došlo v důsledku obnovení dodávky paliva způsobené změnou polohy letounu při jeho dosednutí.

Bezprostřední příčinou nehody bylo krátkodobé obnovení výkonu levého motoru těsně po dosednutí letounu. Kroutící moment motoru a vrtule způsobil zvětšení pravého náklonu letounu do té míry, že došlo k dotyku konce pravé poloviny křídla se zemí, což způsobilo neřiditelný pohyb letounu po zemi.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář