Letový instruktor - kluzáky FI(S)

Držitel průkazu instruktora FI(S) je oprávněn poskytovat letový výcvik na kluzácích. Výcvik pro získání kvalifikace FI(S) a její rozšíření o oprávnění poskytovat výcvik FI(S) může poskytovat pouze ATO schválená pro tyto druhy výcviku.

Teoretická výuka

V minimálním rozsahu 55 hodin se skládá z:

 1. minimálně 25 hodin výuky pedagogické činnosti (jak vyučovat a řídit sebevzdělávání)
 2. minimálně 30 hodin praktického výcviku v poskytování výuky teoretických znalostí pilota kluzáků a v poskytování pozemních příprav, poletových rozborů a hodnocení pokroku žáka.

Letový výcvik

V ATO, ve dvojím řízení s FI(S), který je oprávněn poskytovat výcvik FI(S), v rozsahu minimálně 6 hodin nebo 20 letů.

Před zahájením výcviku musí uchazeč:

 1. splňovat požadavek na věk (o vydání kvalifikace FI(S) smí požádat nejdříve v den svých 18. narozenin),
 2. být držitelem SPL nebo LAPL(S) s kvalifikací KLUZÁK / SAILPLANE, a
 3. splňovat požadavky na rozlétanost pro kvalifikaci KLUZÁK / SAILPLANE, a
 4. mít nalétáno na kluzácích nebo motorových kluzácích minimálně 100° PIC, a
 5. mít nalétáno na kluzácích nebo motorových kluzácích minimálně 200 letů PIC, a
 6. během 6 měsíců před začátkem výcviku absolvovat zvláštní předvstupní letovou zkoušku ve formě přezkoušení odborné způsobilosti

Splnit 2 ze 3 následujících požadavků:

 1. Během doby platnosti kvalifikace poskytnout výcvik 30 hodin nebo 60 letů,
 2. během doby platnosti kvalifikace absolvovat udržovací seminář pro instruktory,
 3. během posledního roku platnosti kvalifikace absolvovat hodnocení odborné způsobilosti FI(S) s FE(S).

Kolik stojí pilotní průkaz FI(S)?

Typ letadla
Aktivní filtry: