ŘLP vykázalo zisk 289 mil. Kč

10.04.2008

ŘLP vykázalo zisk 289 mil. Kč
ŘLP vykázalo zisk 289 mil. Kč (Zdroj: Aeroweb.cz)
Státní podnik Řízení letového provozu České republiky vykázal za rok 2007 čistý zisk ve výši  289 mil. Kč při obratu 3 108 mil. Kč. Pozitivní hospodářský výsledek byl dosažen i přes nerovnoměrný vývoj letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky v průběhu roku 2007. 

V první polovině roku došlo k výraznému meziročnímu poklesu letového provozu v českém vzdušném prostoru, který byl způsoben regulací provozu nad územím Slovenska. Tento vývoj pokračoval i v období  letní letové sezóny, tj. do konce října roku 2007. K obratu došlo v posledních dvou měsících roku, kdy byl zaznamenán podstatný meziroční nárůst letového provozu jak  traťového, tak i letištního.

Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo poskytování letových provozních služeb (LPS). Výnosy z LPS představovaly 94 procent z celkových výnosů podniku v roce 2007. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb - 69,0% celkových výnosů. Co do objemu druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb - 25,0% celkových výnosů. V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk povinně použit na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Po úspěšné realizaci projektu nového Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC Praha), to jsou priority v oblasti lidských zdrojů a projekty zvyšující bezpečnost a kapacitu služeb poskytovaných ŘLP ČR, s. p., na letišti Praha–Ruzyně a regionálních letištích v Brně, Karlových Varech a Ostravě.Rostoucí trend zaznamenaly také výnosy z komerčních aktivit podniku (66 mil. Kč), zejména činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. Při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas uvedl: „Tento vývoj je v souladu se strategií podniku dále posilovat a rozvíjet komerční činnosti při využití a dalším zhodnocení našeho jedinečného know – how, souvisejícího se zaváděním špičkových technologií při realizaci projektu IATCC Praha, který získal prestižní mezinárodní cenu ATC Global Award 2008. Dalším principem je zákaznicky orientovaný přístup podniku k nově se vytvářejícím požadavkům v oblasti kmenových činností, t.j. letových provozních služeb. Příkladem může být projekt definování a zajištění optimální úrovně poskytování letových provozních služeb na letišti České Budějovice“.

Od 1. ledna 2008 stanovil ŘLP ČR, s. p., v souladu s platnými mezinárodními předpisy a po konzultaci s leteckými  dopravci, nové ceny  za  traťové  navigační služby  –  základní cena  činí 41,27 EUR za přeletovou jednotku. Došlo tak ke snížení ceny, která byla v platnosti od 1. července 2007 (43,58 EURO za přeletovou jednotku).

Cena za přibližovací a letištní služby na letištích v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech od    1. 1. 2008 reflektuje účinnost Nařízení Evropské komise č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové provozní služby. Na uvedených letištích zaplatí letečtí dopravci od začátku roku 2008 částku 7 255,00 Kč za přibližovací jednotku. V případě vyjádření ceny pro rok 2008 v původní jednotce zpoplatnění by došlo v porovnání k jednotkové ceně platné od 1. 7. 2007 k jejímu snížení o 10,3%.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 2007 tyto letecké společnosti: České aerolinie, Lufthansa, British Airways, Travel Service, EasyJet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Austrian Airlines, Ryanair a další. 

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno – Tuřany, Ostrava – Mošnov a Karlovy Vary.

Zdroj: TZ ŘLP

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář