Multilaterační systémy - "Tamara" pro civilní letadla

25.04.2008

Multilaterační systémy - "Tamara" pro civilní letadla
Multilaterační systémy - "Tamara" pro civilní letadla (Zdroj: Aeroweb.cz)
WAM, MLAT a podobné zkratky se v poslední době stále častěji vyskytují v nejrůznějších dokumentech a při pracovních diskusích techniků plánovací i provozní divize a vždy je řeč o multilateračních systémech.

Jedná se o nově zaváděnou technologii k detekci polohy letadel, která je alternativní sekundárním radarům. Technické principy jsou obdobné jako u mediálně zprofanovaného systému Tamara od firmy ERA z Pardubic, která je dodavatelem pro ŘLP ČR, s. p., a v současné době největším výrobcem multilateračních systémů pro civilní letectví na světě. V přehledové infrastruktuře používáme systémy P3D, z nich první, kategorie WS s dosahem 80NM, je již řadu let v provozu v Ostravě a další, kategorie AS, je jako součást systému A-SMGCS používán na TWR Praha pro řízení provozu na letišti.
 

Anténa boční stanice P3D-WS Praha umístěná
na TV vysílači na Jedlové hoře u Chomutova.
Systém má celkem deset bočních stanic

 
V krátké době bude dokončena certifikace systém P3D-WS Praha s dosahem 120NM, který bude využíván jak pražskými stanovišti, tak i v radarovém zobrazení v Karlových Varech. Od počátku března probíhají přípravy instalace třetího traťového systému s centrem v Brně s plánovaným zahájením provozu v polovině příštího roku. Není tajemstvím, že jednáme s polským podnikem řízení letového provozu PANSA o případném rozšíření ostravského krytí přes Krakov a Katovice a budoucí brněnský systém bude připravený k možnému rozšíření i pro TMA Vídeň. Letecká škola má v celém spektru nabízených služeb zahrnutou i multilateraci formou organizace seminářů a poskytování konzultací o všem souvisejícím se zaváděním nové technologie v přehledové doméně včetně poskytnutí prostředí pro školení techniků, řídících letového provozu i pracovníků managementu. Podnik ŘLP byl označen za průkopníky v multilateraci, jak je možné se přesvědčit na www.multilateration.com pod odkazem „Watch the Pioneers Video“.
Uvedený odkaz informuje i o řadě jiných technických a provozních zajímavostí v souvislosti s multilaterací.

Zdroj: ŘLP

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář