Pozemky pod paralelní dráhou již patří Letišti Praha

09.01.2009

Pozemky pod paralelní dráhou již patří Letišti Praha
Pozemky pod paralelní dráhou již patří Letišti Praha (Zdroj: Aeroweb.cz)

Managementu společnosti Letiště Praha se podařilo v souladu s usnesením vlády ČR postupně uzavřít sérii kupních smluv se dvěma desítkami vlastníků pozemků, na nichž by měla být postavena plánovaná paralelní vzletová a přistávací dráha. Jedním z těchto vlastníků je i společnost Penta. Vedení Letiště Praha kladlo v rámci složitých mnohaměsíčních jednání s dosavadními vlastníky pozemků důraz nejen na vyjednání kupní ceny, ale také na ošetření možných rizik a zajištění garancí pro stávajícího i budoucí vlastníky letiště. Tento proces vyvrcholil v pátek 19. 12., kdy se tyto pozemky staly součástí majetku společnosti.

„Získání pozemků potřebných pro paralelní dráhu jsem začal řešit ihned po svém příchodu na letiště. Tento problém paralyzoval další rozvoj společnosti a tím pádem i výrazně snižoval její hodnotu,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Letiště Praha, a. s., Miroslav Dvořák a dodal: „Uzavřít dohodu s vlastníky jednotlivých pozemků by bylo sice možné v kratší době, nicméně z pohledu letiště by se jednalo o jednostranné a nevýhodné obchody. Vedli jsme tedy komplikovaná a náročná jednání s cílem uzavřít kvalitní a oboustranně vyvážené dohody, i když naše původní vyjednávací pozice nebyla silná.“  Letiště Praha vykoupilo od dvou desítek vlastníků necelých 80 ha pozemků pro paralelní dráhu, za které zaplatilo přes čtyři miliardy korun z vlastních zdrojů.

Dohoda se společností Penta, která byla vlastníkem největší části pozemků, tak obsahuje řadu rozvazujících podmínek, které musely být splněny, než došlo k jejímu naplnění. Vedení Letiště Praha navíc nastavilo pro současného i budoucí vlastníky ochranné mechanismy, aby ani v budoucnu nedošlo ke znehodnocení jejich investice. Společnost Penta mimo jiné zajistila pro krytí potenciálních rizik zvláštní garance od renomovaných zahraničních bank.

Další taktickou součástí vyjednávací strategie Letiště Praha bylo opatření, podle něhož dohoda se společností Penta nabyla účinnosti až poté, kdy byly uzavřeny smlouvy se všemi ostatními majiteli klíčových pozemků. Tím byla vyloučena možnost, že by některý z minoritních vlastníků paralyzoval projekt stavby paralelní dráhy, která je nezbytným předpokladem pro další rozvoj pražského mezinárodního letiště a letecké dopravy v České republice.

Zdroj: TZ Letiště Praha

Co si o paralelní dráze myslíte vy?
Potřebuje letiště Praha paralelní dráhu?
Podělte se s ostatními o váš názor v našem leteckém fóru

Mohlo by vás zajímat