Travel service nyní hledá 5 posádek letadel Airbus 320

30.03.2009

Travel service nyní hledá 5 posádek letadel Airbus 320
Travel service nyní hledá 5 posádek letadel Airbus 320 (Zdroj: Aeroweb.cz)

Společnost AeroJOB s.r.o. vypisuje výběrové řízení pro zájemce o zařazení na POZICI CPT A 2. PILOTA – F/O ve společnosti TRAVEL SERVICE.

Z uchazečů, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení, budou vybráni piloti (5 posádek), kteří získají možnost uzavřít smlouvu s leteckou společností TRAVEL SERVICE na pozici CPT a F/O na letounu A 320 za následujících podmínek

Lokace: Praha
Typ smlouvy:hlavní pracovní poměr
Výběrové řízení provádí: AeroJOB
Nástup ke společnosti Travel Service:květen 2009

Minimální požadavky pro zařazení do výběrového řízení

• platná licence CPL(A) – OBCHODNÍ PILOT letouny
• teoretická zkouška ATPL
• platná kvalifikace – MEP – vícemotorové letouny
• platná kvalifikace IR(A) - lety podle přístrojů (na MEP)
• platná zdravotní způsobilost I. třídy
• celkový nálet :
§ cpt. min. 500 hod
§ F/O min 200 hod
• báze - Praha
• všeobecný průkaz radiotelefonisty
• předložený výpis rejstříku trestů bez záznamu – ne starší než 3 měsíce
 
Termín:  14.4. 2009
Místo: Aerojob, s.r.o.,  Jílovská 1167/71A, Praha 4
Obsah řízení: Viz kapitola Výběrové řízení uchazečů

Cena: 5.850,- Kč (cena včetně 19% DPH) (poplatek za přihlášení k výběrovému řízení)(platba na účet č. 149252329/0800 nebo složenkou na adresu společnosti AeroJOB – variabilní symbol uveďte datum narozeni ve formátu DDMMRRRR

Pokud máte o tuto pracovní pozici zájem, zašlete nám e-mail na adresu info@aerojob.cz spolu s vyplněnou PŘIHLÁŠKOU DO DATABÁZE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ.

Mohlo by vás zajímat