O vrtulnících, záchrance a lecčems dalším…

31.08.2009

Leteckou záchrannou službu (LZS) budou v České republice nejbližších osm let poskytovat dvě firmy, které svou společnou nabídkou vyhrály výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Pojďme se blíže seznámit s jednou z nich. Představujeme vám firmu DSA a.s.

Společnost DSA a.s. působí na našem leteckém trhu již od roku 1992. Jejím nosným programem se již od roku 1993 stala letecká činnost ve zdravotním systému ČR od repatriačních letů až po provozování letecké záchranné služby. Firma rovněž vede největší leteckou školu u nás provádějící výcvik profesionálních pilotů až po kvalifikaci dopravního pilota. Má vlastní leteckou techniku a využívá ji i pro leteckou dopravu, provoz aerotaxi a při leteckých pracích. Pro veškerou svou leteckou techniku zajišťuje servis vlastním střediskem údržby a zajišťuje servisní práce i pro ostatní letecké provozovatele a majitele letecké techniky v ČR a EU.

Letecká záchranná služba

Provoz letecké záchranné služby (LZS) je nedílnou součástí státem garantované zdravotnické záchranné služby a funguje jako důležitý článek integrovaného záchranného systému ČR.
Organizačně je LZS začleněna do deseti středisek záchranné služby ČR: Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Liberec a Ústí nad Labem. Akční rádius jednotlivých středisek je přibližně sedmdesát kilometrů a celoplošně pokrývá území celého státu. Jednotlivá střediska jsou navázána na síť nemocničních specializovaných center urgentní medicíny.

HEMS – počátky spolupráce na poli LZS

Sdružení nestátních provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby – HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) zahájilo svou činnost již koncem roku 2001. Cílem HEMS sdružení je zvýšení kvality, odborné úrovně a hospodárnosti letecké záchranné služby v České republice.

Sdružení vzniklo z podnětu dvou soukromých provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby, společnosti Delta System Air a.s. se sídlem v Hradci Králové a Alfa Helicopter s.r.o. se sídlem v Brně. Česká republika se tak významně přiblížila modelu, jenž je uplatňován v řadě vyspělých zemí Evropy a zároveň tímto krokem vznikla i platforma pro užší mezinárodní spolupráci v této oblasti a to ještě v období před vstupem České republiky do Evropské unie. 

Současnost a budoucnost LZS

V první polovině roku 2008 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR  vypsáno výběrové řízení na provozování letecké záchranné služby na dalších 8 let na 8 středisek. Společnost DSA a.s. se tohoto výběrového řízení zúčastnila v kooperaci právě s brněnskou společností Alfa-Helicopters, spol.s.r.o. Zakázku na provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby tyto firmy společně vyhrály a dne 23.10.2008 byla podepsána "Smlouva o provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby" na dalších 8 let.

Vrtulníky obou firem tak od prvního ledna letošního roku zachraňují životy v osmi z deseti stanovišť – v Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Jihlavě, Olomouci a v Ostravě. V Praze leteckou záchranku i nadále zajišťuje policie a v Plzni armáda.

Zásahy LZS a jejich rozdílná náročnost

Vrtulníky letecké záchranné služby vzlétají nejen k zásahům v terénu. Více než polovinu vzletů tvoří zajištění rychlého a šetrného transportu těžce nemocného či zraněného pacienta. Ten bývá z některého ze zdravotnických zařízení v případě potřeby transportován na specializované pracoviště, zpravidla do Fakultní nemocnice. Proto jsou v jednotlivých nemocnicích nebo jejich blízkosti zřízeny heliporty či provizorní přistávací plochy.

Pro evidenci zásahů HEMS je používána sedmibodová klasifikační stupnice. První stupeň zde znamená primární zásah vrtulníku do terénu na základě tísňového volání na linku 155. Druhým stupněm se rozumí primární zásahy do terénu nebo sanitního vozu v terénu na žádost pozemní posádky ZZS. Pacient tedy není transportován ze zdravotnického zařízení, ale jedná se např. o zásah k dopravní nehodě na žádost RLP (Rychlá lékařská pomoc) z místa nebo převoz nemocného s akutním infarktem myokardu k PTCA, které indikuje pozemní posádka apod.

Dalším schůdkem je neodkladný sekundární let, kdy se zpravidla jedná o transport nemocného ze zdravotnického zařízení na pracoviště vyššího typu. Sekundárním ambulantním letem je pak plánovaný transport nemocných na vyšší pracoviště, v následující stupni je zařazen transport nemocného z vyššího pracoviště na doléčení, např. po stabilizaci stavu v traumacentru převoz na spinální jednotku. Posledními dvěma stupni se rozumí buď transport zdravotníků a zdravotnického materiálu, kdy je zapotřebí vrtulník a lze předpokládat, že se jedná o let na záchranu lidského života či se jedná o zásahy v rámci spolupráce složek IZS (Integrovaný záchranný systém) a při vyhlášení krizového stavu, např. součinnostní výcviky, povodně, technickou záchranu apod.

Platí tedy, že čím nižší je klasifikační stupeň zásahu, tím je vyšší nárok na posádku vrtulníku. Pokud jde o čas a o záchranu lidského života, jsou posádky pod velkým tlakem. Jestliže se navíc přidá i špatné počasí, snížená viditelnost a posádka je obeznámena, že má zachraňovat třeba dětský život, je na miskách vah často i to, že úkolem posádky je pomoci, avšak nesmí přitom nikoho ohrozit. Každý si pak musí ohlídat tu mez, kdy nepoletí či kdy riskuje životy dalších lidí.

„Není lepší pocit v práci, než když jdete domů s tím, že jste zachránil člověka, natož pokud to je dítě a víte, že je jeho stav stabilizovaný a že nebýt  vrtulníku , tak by ten člověk nežil…kam se za tím hrabou jiné požitky……“ říká generální ředitel a pilot DSA a.s. Tomáš Suchánek.

Dohoda o zajištění činností ve výškách s využitím vrtulníků

Počátkem roku 2009 byla uzavřena „Dohoda o spolupráci při zabezpečení speciálních leteckých činností ve výšce a nad volnou hloubkou leteckou technikou DSA a.s.“ mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, p.o. a společností DSA a.s.  Od počátku letošního roku zajišťuje provoz na stanici letecké záchranné služby Hradec Králové společnost DSA a.s. Dříve tyto služby zajišťovala Policie ČR. Letecká společnost DSA má speciálně vyškolený letecký personál i potřebné vybavení vrtulníku pro záchranu osob. Z řad zdravotnických záchranářů byli vyškoleni členové posádky, tzv. naváděči, kteří jsou nyní schopni při zásahu s lanovým podvěsem navádět vrtulník. Dochází též ke společnému výcviku hasičů – leteckých záchranářů, lékařů a zdravotnických záchranářů a posádky vrtulníku.

Vrtulníky využívané pro provoz LZS

Piloti společnosti DSA a.s. ročně nalétají pro záchranu lidských životů v průměru 1400 letových hodin, což znamená zhruba 4300 zásahů. Představme si stroje, které jim pomáhají.

EC 135 T2

Je vrtulník kategorie A, který zcela vyhovuje mezinárodním předpisům JAR OPS a EU pro provoz LZS a vyrobila jej společnost Eurocopter Deutschland GmbH. Jedná se o lehký dvoumotorový vrtulník, se dvěma vysoce výkonnými motory Arrius 2B2, 4 listým vyrovnávacím rotorem typu fenestron a lyžinovým podvozkem. Patří mezi nejmodernější stroje současnosti a je používán pro účely Letecké záchranné služby prakticky na celém světě. Stroj se čtyřčlennou posádkou ve složení 2 piloti, lékař a záchranář je přizpůsoben pro přepravu jednoho až dvou ležících pacientů. Společnost DSA  nasadila od začátku roku 2005 do provozu 3 vrtulníky tohoto typu na všech stanicích, kde zabezpečuje provoz LZS. Vrtulník je plně vybaven pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a splňuje ta nejpřísnější kritéria na provoz v Evropské unii. Umožňuje bezpečné létání nad nehostinným prostředím a je dokonale vybaven i pro noční létání.

EC 135 T1

Je rovněž vrtulníkem kategorie A, který je svými vlastnostmi ideální pro provoz LZS. Vyrobila jej společnost Eurocopter France. Jedná se o lehký dvoumotorový vrtulník se dvěma výkonnými motory Arrius, 4-listým nosným rotorem, systémem fenestron s 10ti listy na ocasním nosníku a lyžinovým podvozkem. Vrtulníky jsou zpravidla přizpůsobeny pro přepravu 1 ležícího pacienta, 2 členů lékařského personálu a 2 pilotů. DSA vlastní 1 vrtulník tohoto typu, který využívá jako záložní stroj.

Pro zajímavost – verze vrtulníků EC 135

 

 EC 135 T1   Verze poháněná dvěma motory Turbomeca Arrius 2B1/2B1A/2B1A1. Později byla vybavena CPDS (Center Panel Display System - zobrazuje veškeré základní parametry motoru, varování a množství paliva).
EC 135 T2   Verze poháněná dvěma motory Turbomeca Arrius 2B2 o výkonu 472 kW.
EC 135 T2+   Verze poháněná motory Arrius 2B2. Verze má zvýšenou maximální vzletovou hmotnost, příznivější průběhy výkonu díky vylepšení řídícího softwaru motorů - FADEC (Full Authority Digital Engine Control - počítač zajišťující maximální efektivitu motorů za aktuálních podmínek), motory mají delší servisní intervaly a mají odlišný typ oleje v hlavní transmisi.
EC 135 T2i  Verze poháněná motory Turbomeca Arrius 2B2
EC 135 P1   Verze poháněná dvěma motory Pratt and Whitney Canada PW 206B. Později byla vybavena CPDS
EC 135 P2   Verze poháněná dvěma motory Pratt and Whitney Canada PW 206B2 o výkonu 463 kW.
EC 135 P2+   Verze poháněná motory Pratt and Whitney Canada PW 206B2. Verze má zvýšenou maximální vzletovou hmotnost, příznivější průběhy výkonu díky vylepšení řídícího softwaru motorů - FADEC, motory mají delší servisní intervaly a mají odlišný typ oleje v hlavní transmisi.
EC 135 P2i  Verze poháněná motory Pratt and Whitney Canada PW 206B2
EC 135 L’Hélicoptere Par Hermes (Vrtulník podle Hermésu)  Nejluxusnější vrtulník od Eurocopteru. Jedná se o spojení přepychu technologie a komfortu. Jedná se o šestimístnou verzi EC 135 T2i s motory Turbomeca Arrius 2B2. O komfort se postarala známá francouzská luxusní společnost Hemés. Nejznatelnějším rozdílem jsou na první pohled zcela nově navržené lyžiny které se velice líší od předešlých verzí EC 135.
EC 635   Vojenská verze EC 135. EC 635 bylo poprvé představeno v roce 2002. Zatím ho vlastní jen Jordánská a Švýcarská armáda.

Speciální ochranné přilby

Čerstvou novinkou u posádek vrtulníků LZS je používání speciálních ochranných přileb. Takové vybavení dosud chybělo. Letecké přilby značky Gallet, model LH250, jsou nejlehčími přilbami na trhu pro použití v podmínkách LZS a jsou běžně využívány v zemích EU. Přilby výrazně tlumí hluk a jsou vybaveny nastavitelnými sluchátky a mikrofony, což zlepšuje možnost komunikace posádky mezi sebou jak za letu, tak v místě zásahu.

Přilby budou vynikajícím pomocníkem např. při zásazích v podvěsu pod vrtulníkem, kde je komunikace naprosto nezbytná, neboť pilot i záchranář, kteří navádějí vrtulník shora, manévrují s vrtulníkem podle toho, jak je navede lékař dole na laně. Široké využití na přilby čeká i při všech zásazích při dopravních nehodách, či při vstupech do budov, kde je nějaké nebezpečí. Dosud si totiž musela zdravotnická posádka půjčovat přilby od hasičů.

Prvním takto vybaveným střediskem v České republice, jejíž posádka bude kompletně vybavena leteckými přilbami, je LZS Hradec Králové. Postupně budou společností DSA a.s. a případně za přispění sponzorů, jako byla společnost Allivictus v případě LZS Hradec Králové, vybavena i ostatní střediska LZS, na jejichž stanovištích zajišťuje DSA a.s. letový provoz.

Aerotaxi a letecké práce

Firma DSA a.s. je držitelem „Provozní licence k provozování obchodní letecké dopravy“ vydané Ministerstvem dopravy v ČR. Získáním této licence společnost splnila nejnáročnější kritéria pro provozování letecké činnosti a stala se licencovaným leteckým provozovatelem, který plně vyhovuje všem českým i evropským předpisům platných pro leteckou obchodní činnost.

A kam s nimi můžete vlastně letět? "Skoro" kamkoliv budete chtít. Tím "skoro" je míněno několik zakázaných prostorů. Mezi zcela zakázané oblasti patří například jaderné elektrárny nebo prostor pražského hradu.

Mezi letecké práce společnosti patří zejména letecké filmování a snímkování, pozorovací a měřící lety, vlekání transparentů apod. Od svého založení je společnost držitelem Oprávnění k provozování leteckých prací. Letecké filmování a snímkování patří vůbec k nejžádanějším službám. Dle požadavků zákazníků provádí zkušení piloti DSA fotolety, filmování a skenování terénu z letounů a vrtulníků. Letouny a vrtulníky firmy DSA a.s. se podílejí na tvorbě reklamních spotů, videoklipů a filmových záběrů v řadě filmů, z nichž mezi nejznámější patří: XXX, Hartova válka, Letopisy Narnie, Růžový Panter, Casino Royale a další.

Fotolety se uskutečňují zpravidla letounem Cessna C172. Jedná se o hornoplošný letoun americké výroby, jenž je určen pro tři cestující a jednoho pilota. Ale není problém letět jakýmkoliv letounem nebo vrtulníkem z letadlového parku firmy a potom počet cestujících bude rozdílný. Při  letu platíte odlétané minuty celého letadla. Je tedy jedno, zdali poletíte sami nebo budete tři, vždy zaplatíte odlétanou dobu daného letadla. V současné době je cena letové hodiny pro letoun C172 stanovena na 6.000,-  Kč včetně DPH (cena se může změnit v závislosti na palivových příplatcích…).

Letecká škola

Letecká škola provádí výcvik soukromých i profesionálních pilotů na letounech a vrtulnících až po kvalifikaci dopravního pilota. Je držitelem Oprávnění o schválení č. CZ/FTO-006 vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR a je certifikována dle mezinárodní normy a držitelem Certifikátu kvality TÜV DIN EN ISO 9001:2000.

V souladu s požadavky předpisů JAE-FCL 1,2 nabízí letecká škola řadu školení – např. Soukromý pilota letounů PPL (A); Obchodní pilot letounů CPL (A) – modulový; Vícemotorová kvalifikace ME; Přístrojová doložka SEP/IR, MEP/IR; Dopravní pilot letounů ATPL (A) integrovaný; Letový instruktor letounů FI (A); Instruktor přístrojové kvalifikace IRI (A); Soukromý pilot vrtulníků PPL (H); Obchodní pilot vrtulníků CPL (H) – modulový či řadu dalších výcviků a přeškolení.

A na čem se můžete učit? Z letadel je to Beechcraft C90, Cessna 172 a Piper Seneca a z vrtulníků se jedná o stroje Schweizer 269C, AS 355 a EC 135 T1.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář