ŘLP se ohrazuje proti článku v MF DNES

25.11.2009

ŘLP se ohrazuje proti článku v MF DNES
ŘLP se ohrazuje proti článku v MF DNES (Zdroj: Aeroweb.cz)

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s.p.)  se důrazně ohrazuje proti informacím uvedeným ve článku redaktora MF DNES Jana Sůry. Ten se ve svém článku „Nepořádek na českém nebi" zabývá problematikou hospodaření ŘLP ČR, s.p. a výsledky kontrol, které v roce 2009 provedlo v podniku Ministerstvo dopravy ČR, jako jeho zřizovatel.

ŘLP ČR, s.p. považuje článek MF DNES za vysoce nekorektní, tendenční a  za pokus poškodit dobré jméno ŘLP ČR, s.p., jehož hlavní prioritou je bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb. Údaje uvedené v článku jsou prezentovány tendenčně a bez využití informací a faktů poskytnutých ŘLP ČR, s.p., a které je možné ve všech případech doložit oficiální dokumentací.

Je nutné tedy upozornit zejména na to, že:
• zisk ŘLP ČR, s.p. je stanoven jeho zakladatelem, tedy ministerstvem dopravy České republiky a jeho výše vroce 2008 byla překročena i přes skutečnost, že závěr tohoto roku byl již velmi významně ovlivněn propadem letecké dopravy vzhledem k nástupu ekonomické recese,

• i přes negativní provozní trendy vroce 2009 (pokračující pokles provozu v českém vzdušném prostoru a letištích) ŘLP ČR, s.p. znovu zajistí splnění stanoveného zisku i dalších ukazatelů, které jsou mu zřizovatelem stanoveny,

• přísné řízení nákladů a racionalizační opatření vroce 2009 a následujícím období umožňují vsouladu se zákaznickým principem zachovat poplatky ŘLP ČR, s.p. za poskytované služby pro rok 2010 na úrovni roku 2009 a podpořit tak letecké dopravce,

• prodej nemovitosti Letišti Praha ve výši 130 mil. Kč v roce 2008 vstoupil do nákladů i výnosů podniku víceméně stejnou částkou a na hospodářský výsledek neměl faktický vliv, došlo pouze ke zvýšení obratu nákladových i výnosových účtů. Celá transakce při svém neutrálním dopadu do hospodářství současně umožnila transparentní výměnu nevyužívané budovy za pozemky sloužící kdalšímu rozvoji služeb řízení letového provozu,

• projekt rekonstrukce Technického bloku byl předmětem samostatného kontrolního auditu Ministerstva dopravy. Jeho výsledkem byla závěrečná zpráva, která konstatovala, že průběh celého projektu byl naprosto vpořádku a vsouladu se všemi příslušnými právními předpisy. Autor článku také zcela ignoroval tiskovou zprávu MD, která byla u této příležitosti vydána,

• v případě další citované kontroly, která se zaměřila na hospodaření ŘLP ČR,s.p. bylo jediné požadované nápravné opatření okamžitě aplikováno a byla vypsána veřejná soutěž na poskytování služeb v Letecké škole ŘLP ČR, s.p., která vsoučasné době probíhá. Tento stav bylo možné si již v době přípravy a publikace článku standardní cestou ověřit,

• zahraniční služební cesty zaměstnanců ŘLP ČR, s.p. probíhají v souladu svnitřními předpisy podniku. V článku použitá informace o prodloužení služební cesty finančního ředitele Luboše Hlinovského na Novém Zélandě je zcela nepravdivá. Program i cena konference zahrnovala tři dny odborného doprovodného programu (zaměřené na setkání a neformální konzultace sodborníky na leteckou dopravu zrůzných světových regionů) po ukončení vlastního zasedání účastníků. U tohoto typu mezinárodních konferencí se jedná o standardní proceduru. V žádném případě se tak nejednalo o citovanou „dovolenou za firemní peníze",

• v neposlední řadě se ŘLP ČR, s.p. ohrazuje proti vlastnímu názvu článku „Nepořádek na českém nebi", který může být čtenáři vnímán jako hrozba bezpečnosti poskytovaných služeb a znehodnocení vysoce odpovědné práce českých řídích letového provozu, kteří patří mezi evropskou i světovou špičku.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s.p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.

Zdroj: www.rlp.cz

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář