Jak probíhá zkouška z angličtiny IFR

27.01.2006

Zkouška z IFR angličtiny se liší od zkoušky VFR jen velmi málo. Já jsem proto rovnou dělal zkoušku IFR a té se budu zde věnovat.

Jak probíhá zkouška z angličtiny IFR
Jak probíhá zkouška z angličtiny IFR (Zdroj: Aeroweb.cz)

Učil jsem se necelé dva týdny, převážně z bílé učebnice velikosti A4 Angličtina pro piloty VFR od Ing. Vladimíra Horáka, který na Úřadě pro civilní letectví angličtinu zkouší. Dále pak z učebnice podobného vzhledu English for IFR pilots od Ivana Janouše a Theodora Mikruta a Radiotechnika od Dr.Ing. Milana Kameníka. Co se týče angličtiny pro piloty VFR, viděl jsem ještě menší, přibližně formátu A5 knihu Angličtina pro VFR od Jana Šťastného, kterou jsem však neměl příležitost přečíst. Také jsem se učil dekódovat zprávy NOTAM a METAR/TAF, díky službě nabízející Leteckou informační službu Řízení letového provozu. Díky tomu jsem si procvičil nejen dekódování těchto zpráv, ale nevíc ještě zkratky. Aktuální seznam zkratek si můžete též stáhnout ze stránek Letecké informační služby.

Jak to probíhá

Zkouška je rozdělena na dvě části. První je písemná, druhá je ústní. U písemné zkoušky dostanete desky, ve kterých jsou vloženy listy. Na každém listu je v úvodu zadání a pod ním jsou již slova, fráze, nebo věty na přeložení nebo vysvětlení. Odpovědi vyplňujete přímo na dané papíry, místa je tak akorát. Dávejte si velký pozor, abyste psali čitelně. Některým lidem neuznali test, protože byl nečitelný.

První list obsahoval české věty a byl žádán překlad do angličtiny. Z vět bylo patrné, že zkoumají hlavně znalost časů, podmiňovacího způsobu, členů a podobných anglických chuťovek. Slovní zásoba byla nenáročná a každému, kdo se alespoň průměrně naučil anglicky by zvládnutí této části nemělo dělat problémy.

Další listy se už věnovali letecké angličtině. Nejprve bylo potřeba přeložit anglické výrazy (Transponder, Hijack, Fuselage a pod.) do češtiny. Na následujícím listu následnovalo stejné zadání, jenom se překládalo z češtiny do angličtiny. Následovali radiotelefonní fráze. Bylo třeba je nejen přeložit, ale ještě vysvětlit jejich význam. Poté přišel list, kde bylo třeba anglicky vysvětlit daný výraz, nebo frázi minimálně jednou větou. Například se zde objevilo: Go around, Base leg, Wheels-up landing, Cloud base a podobné. Další významnou částí testu jsou zkratky. Je to přibližně půl na půl zkratek z METAR/TAFů a NOTAMů. Obsah písemné části byl v drtivě většině obsažen v učebnici Angličtina pro piloty VFR. Tím jsem také zjistil, že učebnice English for IFR pilots ke zkoušce jako takové není úplně stěžejní, poněvadž se zaobírají převážně technickou částí letadel, jejich systémy a podobně. U zkoušky se však toto neobjevuje.

Po písemné části je pauza, během které opravují testy. Pauza je většinou dost dlouhá, takže si můžete zajít do nedaleké restaurace v terminálu Jih, nebo diskutovat s ostatními. Když jsou písemky opraveny, postupně si nás ing. Horák volal a ukazoval nám písemky a probíral chyby. Písemku udělala většina účastníků, dva, nebo tři úspěšní nebyli.

Ústní část

Poté začala ústní část. Chodili jsme v pořadí, ve kterém jsme odevzdali písemky. Já jsem šel na řadu čtvrtý. Zkoušeli dva pánové. Ing. Horák, který zkoušel leteckou angličtinu a ještě jeden člověk, bohužel si nepamatuji jméno, který zkoušel obecnou angličtinu. Začínalo se u obecné angličtiny, ale protože jsem přišel, když byl zrovna volný Horák, šel jsem nejprve k němu. Začal tím, že listoval anglickou příručkou k Cessně 172 a náhodně našel odstavec. Ten jsem měl přečíst a přeložit. Bylo to o nahazování v nízkých teplotách, zhruba osum vět. Poté vyndal papíry s vytištěnými NOTAMy a na jeden ukázal. Chtěl rozkódovat a vysvětlit význam. Byl docela dlouhý a hodně zkratek. Popisoval traťové omezení při příletu do Londýna, kvůli opravě radionavigačních zařízení. Naštěstí sem všechny věděl. Jiného člověka nechal nad tím přemýšlet dost dlouho, neporadil ani trochu a protože si nevzpomněl, tak ho nakonec vyhodil. Na závěr chtěl pomocí anglické hláskovací abecedy přečíst nějaké slovo a správně přečíst několik čísel a frekvencí. Horák moc neradil, ale když člověk věděl, nějakou drobnost odpustil.

U všeobecné angličtiny začne zkoušející hned od začátku anglicky. Ode mne chtěl vyprávět něco o mě, odkud jsem, o rodině, o studiu a tak. Hodně dbal na správný tvar časů a na členy. Potom řekl nějakou větu a chtěl jí říci v jiných časech. Dále chtěl vyprávět jak jsem se dostal k létání a s čim létám a vyjmenovat přístroje v letadle, se kterým sem letěl naposledy. To se ptal asi každého. Jednoho pána vyhodil, protože nevěděl, jak se anglicky řekne zatáčkoměr.

Protože jsem hodně chvátal do školy, nevím, jak všichni dopadli. Před mnou šli tři lidi. Jeden skončil na zmíněném zatáčkoměru, druhý na také zmíněném NOTAMu. Poslední byl mladík, který létal několik let ve Spojených státech amerických s Learjetem, takže pro něj to byla pouze formalita.

Zkouška není příliš složitá, ani úplně nejlehčí. Je třeba mít dobrý základ všeobecné angličtiny. Můj kamarád mi řekl, že zkouška pro získání VFR angličtiny je velice podobná, nezkoušely se v ní NOTAM/TAFy a METARy.

Zajímavá článek k této problematice vyšel také na LAA Žatec Info:
Cleared for take-off aneb letecká angličtina

Angličtina pro piloty na tomto CD nebo MP3 vám pomůže při přípravě na zkoušku.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář