Letiště musí do dvou měsíců říci, zdali budou poskytovat službu AFIS

28.06.2013

Letiště musí do dvou měsíců říci, zdali budou poskytovat službu AFIS
Letiště musí do dvou měsíců říci, zdali budou poskytovat službu AFIS (Zdroj: Aeroweb.cz)

Včerejším zveřejněním v oběžníku začala běžet 60denní lhůta pro provozovatele neřízených letišť v České republice, aby stanovili, zda na svých aerodromech budou provozovat službu AFIS, či zdali budou poskytovat informace v omezeném rozsahu. Tuto možnost zakládá nedávno vzniklý Dodatek S předpisu L 11, který reaguje na zpřísněné požadavky evropské legislativy na služby řízení letového provozu.

"S letištěm, které ve stanovené lhůtě nepožádá ani o jeden ze dvou možných způsobů předávání informací na daném letišti, bude Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) automaticky zahájeno správní řízení k degradaci letiště AFIS na letiště poskytující pouze informace známému provozu," varuje ÚCL před nedodržením časové lhůty, která vyprší v neděli 25. srpna.

Na základě přijatých rozhodnutí ÚCL stanoví časový harmonogram ověřování poskytovaných služeb, a to jak pokračující služby AFIS, tak letišť poskytujících informace v omezeném rozsahu, nad nimiž vykonává státní dozor. Úřad dále připomíná všem, kdo se rozhodnou poskytovat služby v omezeném rozsahu, nutnou změnu volacího znaku INFO na RADIO v souladu s předpisem L 10, a to včetně žádosti na Český telekomunikační úřad o změnu Individuálního oprávnění k využívání leteckých kmitočtů v letecké pohyblivé službě, jehož je volací znak stanice součástí.

Nové rozdělení služeb na neřízených letištích vyplývá z požadavků evropské legislativy na služby řízení letového provozu, tedy i služby AFIS. Úřad pro civilní letectví na základě rozhovorů s provozovateli tuzemských aerodromů inicioval vznik nové služby poskytování informací známému provozu, která do služeb ŘLP nepatří, a nevztahují se na ní tudíž rozsáhlé administrativní, ekonomické a personální požadavky, které by česká letiště nedokázala ve většině případů splnit. Více jsme se tomuto tématu věnovali v článku ZDE!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář