Letiště musí do dvou měsíců říci, zdali budou poskytovat službu AFIS

28.06.2013

Včerejším zveřejněním v oběžníku začala běžet 60denní lhůta pro provozovatele neřízených letišť v České republice, aby stanovili, zda na svých aerodromech budou provozovat službu AFIS, či zdali budou poskytovat informace v omezeném rozsahu. Tuto možnost zakládá nedávno vzniklý Dodatek S předpisu L 11, který reaguje na zpřísněné požadavky evropské legislativy na služby řízení letového provozu.

"S letištěm, které ve stanovené lhůtě nepožádá ani o jeden ze dvou možných způsobů předávání informací na daném letišti, bude Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) automaticky zahájeno správní řízení k degradaci letiště AFIS na letiště poskytující pouze informace známému provozu," varuje ÚCL před nedodržením časové lhůty, která vyprší v neděli 25. srpna.

Na základě přijatých rozhodnutí ÚCL stanoví časový harmonogram ověřování poskytovaných služeb, a to jak pokračující služby AFIS, tak letišť poskytujících informace v omezeném rozsahu, nad nimiž vykonává státní dozor. Úřad dále připomíná všem, kdo se rozhodnou poskytovat služby v omezeném rozsahu, nutnou změnu volacího znaku INFO na RADIO v souladu s předpisem L 10, a to včetně žádosti na Český telekomunikační úřad o změnu Individuálního oprávnění k využívání leteckých kmitočtů v letecké pohyblivé službě, jehož je volací znak stanice součástí.

Nové rozdělení služeb na neřízených letištích vyplývá z požadavků evropské legislativy na služby řízení letového provozu, tedy i služby AFIS. Úřad pro civilní letectví na základě rozhovorů s provozovateli tuzemských aerodromů inicioval vznik nové služby poskytování informací známému provozu, která do služeb ŘLP nepatří, a nevztahují se na ní tudíž rozsáhlé administrativní, ekonomické a personální požadavky, které by česká letiště nedokázala ve většině případů splnit. Více jsme se tomuto tématu věnovali v článku ZDE!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář