Dočasně vyhrazený prostor v Brdech by se mohl příští rok zmenšit

19.07.2019

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) zveřejnil formou návrhu opatření obecné povahy návrh na změnu dočasně vyhrazených prostorů LKTSA5 Brdy a zřízení dočasně vyhrazených prostorů LKTSA7 Jince na základě žádosti Odboru vojenského letectví, Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany ČR. Nový prostor Jince by měl být výrazně menší než současný prostor Brdy.

Navžená změna by mohla být účinná od 26. března 2020, tedy s plánovaným vydáním nové ICAO mapy 1 : 500 000. Prakticky se jedná o zrušení dočasně vyhrazeného vzdušného prostoru LKTSA5 Brdy včetně částí LKTSA5A, LKTSA5B a LKTSA5C a jeho nahrazení novým, menším dočasně vyhrazeným prostorem LKTSA7 Jince (rozděleným na části LKTSA7A, LKTSA7B a LKTSA7C) nacházejícím se ve stejné lokalitě jako zrušený prostor. Horní a spodní hranice prostoru by měly zůstat stejné, tedy od úrovně země do FL660.

Grafické zobrazení změny dočasně vyhrazených prostorů
Grafické zobrazení změny dočasně vyhrazených prostorů / Foto Úřad pro civilní letectví

Podle Ministerstva obrany se jedná o jeden z kroků zlepšujících dostupnost vzdušného prostoru České republiky pro civilní letectví. Dodává však také, že v případě změn v řadách Armády ČR, které může představovat podle dokumentu například nákup nového zbraňového systému, pravděpodobně zažádá o opětovné zvětšení prostoru.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář