Lety s cestujícími na palubě tisíckrát jinak. ÚCL vysvětluje rozdíly

10.05.2021 1 příspěvek

Lety s cestujícími na palubě tisíckrát jinak. ÚCL vysvětluje rozdíly
Lety s cestujícími na palubě tisíckrát jinak. ÚCL vysvětluje rozdíly (Zdroj: Aeroweb.cz)

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) v minulém týdnu publikoval vysvětlující dokument, ve kterém popisuje základní rozdělení letů s cestujícími na palubě. Výklady pravidel pro lety s cestujícími na palubě malých letadel jsou totiž podle úřadu často podrobeny nemalé dávce kreativity.

„Úřad pro civilní letectví se dlouhodobě setkává s různými výklady pravidel pro lety s cestujícími na palubě letadel. Níže přinášíme přehled činností s jejich vymezením, při kterých jsou přepravováni cestující, včetně informace o provozním oprávnění, které je pro legální provádění přepravy cestujících nutné,“ stojí v úvodu předmětného dokumentu, po němž následuje tabulka vztahující se k provozu letounů a vrtulníků níže.

Druh činnosti Definice Provozní oprávnění
Obchodní letecká doprava (pravidelná / nepravidelná) provoz letadel pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění (nařízení (EU) 2018/1139 (základní nařízení)) Licence + osvědčení leteckého dopravce (AOC)
Seznamovací lety jakýkoli krátký let provozovaný za úplatu či jinou protihodnotu provozovaný organizací pro výcvik uvedenou v článku 10a nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (1) nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání s cílem získat nové členy či zájemce o výcvik (nařízení (EU) č. 965/2012) Viz definice
Místní lety (A-A) let nezahrnující přepravu cestujících, poštovních zásilek nebo nákladu mezi různými letišti nebo jinými povolenými místy přistání (dle nařízení (ES) č. 1008/2008); čl. 3, odst. 3, písm. b) není nutné být pro tyto lety držitelem licence pro provoz obchodní letecké dopravy) Osvědčení leteckého dopravce (AOC)
Lety se sdílenými náklady lety s jinými než složitými motorovými letouny a vrtulníky, náklady na něž nesou společně soukromé osoby, za podmínky, že přímé náklady nesou společně všechny osoby na palubě včetně pilota a počet osob nesoucích přímé náklady není vyšší než šest Žádné
Zvláštní obchodní provoz (SPO) – Zážitkové lety často je tento druh SPO provozu i přes jeho jasné vymezení provozovateli zaměňován s lety A-A (obchodní letecká doprava), fotografickými lety, pozorovacími a jinými obdobnými lety.

zážitkové lety: lety zahrnující extrémní akrobatické manévry prováděné s cílem umožnit osobám na palubě zažít nulovou gravitaci, vysoké násobky přetížení nebo podobné pocity; GM1 SPO.GEN.005 Upozornění: pro tyto lety musí být použito odpovídající letadlo, zejména pak z pohledu kategorie letové způsobilosti (tzn. například akrobatický letoun)
Prohlášení
Neobchodní lety (cestující se nepodílí na úhradě nákladů)
Část-NCO (lety nesložitými letadly)
Část-NCC (složitá letadla)
  Žádné
Prohlášení

Lety se sdílenými náklady

Možnost letů se sdílenými náklady může představovat pro pilota finanční úlevu a zároveň pro ostatní možnost leteckého zážitku za nižší cenu. V souvislosti s touto problematikou nicméně úřad v jiném dokumentu vysvětluje, co lze považovat za tzv. přímé náklady.

Jedná se o náklady vzniklé přímo v souvislosti s letem: např. palivo, letištní poplatky, sazba za pronájem letadla. Každopádně nejsou brány jako součást zisku a nezahrnují plat pilota, vysvětluje úřad.

Záměrem stanovených pravidel EU je umožnit například přátelům, příbuzným atp. létat společně za účelem rekreace za sdílené náklady. Je vždy na samotných cestujících, aby se mezi sebou domluvili, jak velkou část nákladů mají uhradit. Pravidla EU nestanovují maximální ani minimální částku na osobu, v každém případě náklady musí sdílet všichni, včetně pilota, vyplývá z materiálu ÚCL.

Lety se sdílenými náklady mohou být podle úřadu nabízeny předem, nicméně nabídka nebo reklama musí jednoznačně uvádět, že se jedná o lety se sdílenými náklady soukromých osob dle pravidel popsaných výše a nesmí vzbuzovat zdání, že se jedná o obchodní let.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Prachy!

12.05.2021 v 18:54 Robert

Je to ciste a jen o penezich Nedej boze aby si pilot vydelal korunu bez toho aby sam nebo organizace u ktere leta  zaplatila ohromne poplatky statu!  Obchazi se to a obchazet bude. 

Odpovědět

Přidat komentář