V Mladé Boleslavi mají nově paralelní dráhy, natrvalo

01.06.2021 1 příspěvek

AKTUALIZOVÁNO 2. června Letiště Mladá Boleslav (LKMB) má nové dráhové uspořádání. Doposud disponovalo letiště dvojicí vzletových a přistávacích drah 05/23 a 16/34. Nově letiště zavádí na základech starého dráhového systému paralelní dráhy ve stejných magnetických směrech, tj. 05L/23R, 05R/23L, 16L/34R a 16R/34L. Změna je publikována v NOTAMu Y1074/21.

RWY Rozměry RWY (m) TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
05L 775 x 20 775 775 775 775
05R 775 x 20 775 775 775 775
23L 775 x 20 775 775 775 775
23R 775 x 20 775 775 775 775
16L 900 x 20 900 900 900 900
16R 900 x 20 900 900 900 900
34L 900 x 20 900 900 900 900
34R 900 x 20 900 900 900 900

Na publikovaném nákresu nového dráhového systému jsou jasně patrné i jednotlivé stojánky pro návštěvníky přilehlého leteckého muzea Metoděje Vlacha, blízké restaurace atp.

Změna je prozatím v platnosti dle publikovaného NOTAMu od 20. května do 20. srpna. Provozovatel letiště nicméně naší redakci na dotaz uvedl, že jde o změnu trvalou, jejímž hlavním cílem je oddělení plachtařského a motorového provozu při plachtařském výcviku, stejně jako zvýšení kapacity letiště.

Zavedení paralelních drah je krokem ke zvýšení kapacity letiště ve smyslu možného počtu odletů a příletů a v případě potřeby umožňuje oddělení různých druhů provozu, aby bylo docíleno vyšší plynulosti.

Stejné opatření je aktuálně v platnosti také na letišti v Benešově, kde se dráha 09/27 rozdělila na dvě paralely, viz NOTAM Y0645/21.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Letiště


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

NOTAM Y0970/21

07.06.2021 v 8:32 Petr Rautner

NOTAM Y0970/21 LKMB mění značení drah na 04L, 04R, 22L, 22R.  RWY 16/34 beze změny.

Odpovědět

Přidat komentář