Jeneč 2023: Novinky ze Semináře všeobecného letectví

22.01.2023 2 příspěvky

Na půdě Řízení letového provozu České republiky byly představeny důležité novinky pro piloty všeobecného letectví, například zastavení projektu zvýšení horní hranice vzdušného prostoru třídy G, návrh vytvoření nových prostorů kolem českobudějovického letiště nebo začleňování dronů do vzdušného prostoru.

 

Řízení letového provozu (ŘLP) ve spolupráci se zástupci Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a Ministerstva dopravy uspořádalo 14. ledna tradiční Seminář pro všeobecné letectví. Po dvouleté pauze, kdy se seminář konal pouze online, tak mohli být přítomní zástupci aeroklubů, leteckých škol a novinářů. Po úvodním slovu Marka Dočkala začal program rozdělený do třech částí. První se věnovala především vzdušném prostoru a poskytování informací Letovým informačním střediskem (FIC). Po přestávce se v druhé části pokračovalo letovou způsobilostí a přehledem leteckých nehod za poslední dva roky. Třetí část se pro změnu věnovala meteorologii a dronům.

Jednotlivé prezentace jsou ke stažení zde.

Uspořádání vzdušného prostoru

Původně plánované zvýšení hranice vzdušného prostoru třídy G je zastaveno a odloženo na neurčito. Cílem projektu bylo zvýšit prostor třídy G do výšky 9 500 stop (ft). Tím by se převodní výška zvýšila na 10 000 ft a prostor třídy E by se na území ČR přestal využívat.

Do využití vzdušného prostoru v roce 2023 zasáhnou dvě vojenská cvičení Air Defender a Odolné nebe. Ample Strike není na tento rok v plánu.

Letiště České Budějovice

České Budějovice – téma budící vášně – nesměly na semináři chybět. Návrh ATZ v Českých Budějovicích má nový tvar, ATZ bude rozšířeno v ose dráhy a na jihu. Zároveň bude mít vertikální hranici ve výšce 3 500 stop.

Důležitá změna je, že ATZ LKCS bude mít atribut RMZ (Radio Mandatory Zone), to znamená, že letadla pohybující se v prostoru budou muset být vybavena radiostanicí. Prostor RMZ I bude navíc i v hranicích nového TMA mimo dobu aktivního TMA. Piloti tak při deaktivovaném TMA budou muset oznámit vstup a výstup z RMZ I a být na spojení s FIC Praha (126,1).

V době příletu a odletu IFR provozu a v době služby AFIS bude aktivováno TMA. Prostor se tím změní na třídu D. Při aktivaci TMA budou muset piloti žádat o vydání letového povolení, nebo budou muset prostor RMZ I / TMA opustit. Prostor se bude aktivovat cca 20 minut před plánovým časem příletu a 20 minut před zahájením pojíždění IFR provozu.

Spolu s přístrojovým přiblížením byly pro LKCS navrženy nové příletové a odletové tratě. Zástupci ŘLP navíc uvedli, že prostor vznikl primárně k provádění komerčních letů, vyloučili tak obavu okolních letišť, že se českobudějovické letiště a jeho TMA budou používat k nácviku přístrojového přiblížení.

Nové ATZ LKCS
Takto by mělo vypadat nové ATZ LKCS / Zdroj: ŘLP ČR

Letecké nehody

Stálice programu je i rozbor leteckých nehod. Za minulý rok bylo na území ČR evidováno 22 leteckých nehod. Celkem bylo hlášeno 1 370 událostí, přičemž nejčastější příčina fatálních leteckých nehod byla ztráta kontroly nad letadlem. Následoval rozbor vybraných leteckých neštěstí za rok 2021 a 2022, například tragické nehody z Mostu nebo z navigačních závodů v Kladně.

Novinky v oblasti dronů

Z novinek v oblasti dronů za minulý rok se nejvíce skloňovaly dva pojmy: U-space a letištní gridy. Pod pojmem U-space si můžeme představit soubor nových služeb a specifických postupů vedoucích k bezpečnému a efektivnímu přístupu do vzdušného prostoru dronů. U-space také vyžaduje vysokou míru digitalizace a automatizace.

Cílem projektu je úplné začlenění dronů do vzdušného prostoru, pročež by také měly začít vznikat polygony na území ČR pro testování U-space. V roce 2024 se počítá s prvními fungujícími prostory s poskytovanými službami U-space. Plošné pokrytí ČR je naplánováno nejdříve na rok 2035.

Gridy zjednodušují proces schvalování letů dronů do 0,91 kg v blízkosti letiště, zároveň zjednodušují rozhodování o nutnosti koordinace letu s ŘLP a provozovatelem konkrétního letiště. Pokud operátor dronu zamýšlí létat s dronem těžším než 0,91 kg nebo nad výškou gridu, tak pro něj platí povinnost koordinace s ŘLP a provozovatelem letiště. Pro lepší pochopení létání s drony vznikl edukační projekt Létejte zodpovědně.

Přehled gridů
Přehled gridů v blízkosti řízených letišť (čísla zobrazují výšku, do které lze létat bez speciálního povolení s dronem do 0,91 kg) / Zdroj: ŘLP ČR

Meteorologie aneb poslední vystoupení Jacka Keruma

V oblasti meteorologie vystoupil dnes už legendární Jacek Kerum. Ten posluchačům připomněl fakta týkající se tlaku a chyb v jeho interpretaci. Na konci své přednášky dal najevo nesouhlas s používáním regionálního QNH v letectví, mimo jiné argumentoval tím, že jsme v rámci Evropy jedna z posledních tří zemí, které regionální QNH stále používají.

Pro meteorologa z ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR to byl poslední výstup na semináři všeobecného letectví, tím končí éra začínající v roce 2009. Po rozlučce předal slovo své nástupkyni Tereze Novákové z odboru letecké meteorologie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která rovnou přednesla novinky z meteorologie pro rok 2023.

Výstrahy pro letiště mají nově platnost maximálně šest hodin. Nově se také budou vydávat v době povozu výstrahy pro letiště v Kunovicích, Vodochodech a Českých Budějovicích. Změnila se i kritéria u silného přízemního větru, kdy výstraha se bude vydávat při průměrné síle 25 uzlů (kt) a více (oproti původním 30 kt).

Kritérium výstrahy na nárazy větru nadále zůstává 40 kt. Platné výstrahy si piloti mohou přečíst na meteo.rlp.cz. Změny se dotkly i vydávání předpovědi TAF (Terminal Aerodrome Forecast). Pražský TAF se bude vydávat každé tři hodiny s platností 30 hodin. Na ostatních letištích se bude vydávat každých šest hodin s platností 24 hodin.

SNOWTAM nebude nadále součástí zprávy METAR, ve které zmizí i skupina RMK (informace o regionálním QNH). Údaj o regionálním QNH (nejnižší naměřené hodnotě QNH v českém FIR) je od Nového roku platný pouze jednu hodinu. Piloti využívající předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu už nenajdou předpověď GAMET, ta bude nahrazena upravenou oblastní předpovědí a SWL mapou. Předpovědi se začnou vydávat i v anglickém jazyce.

Letecká informační služba

Předběžné datum účinnosti letecké mapy ICAO je 15. června. Bude do ní zanesena finální podoba českobudějovických prostorů. Mapu si bude možné objednat na webu ŘLP. Cena mapy není prozatím zveřejněna. Zobrazování leteckých předpisů dostane novou podobu, jejich přehled se graficky upraví na webových stránkách. Zástupci ŘLP také apelují, aby se podklady (NOTAM, omezené prostory, NAV WRNG) předávaly skrze AisView.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Jacek Kerum

23.01.2023 v 7:38 Jan Tůma

Škoda, že pan doktor Kerum vystoupil naposledy. Je to jeden z největších profesionálů v oblasti meteorologie u nás, který na vysoké škole "odchoval" spoustu pilotů a srozumitelným způsobem objasňoval fyziku v praxi kolem nás. A také velice přísným způsobem uměl přezkušovat. Myslím, že jsme to ale všichni docenili... Nezapomenu, jak mně dal u zkoušky z meteorologie 1- za to, že jsem při dekódování METARu použil vyjádření "síla větru" (jako máte mimochodem zde chybně v článku :-)), namísto "rychlost větru". Pan doktor tehdy povyskočil se slovy "Tak moment moment moment! Síla větru se udává v Beaufortech, kdežto uzly udávají co, pane kolego?" :-) Vždy byl ochotný i do mailu dlouze vysvětlovat, s čím ho student zahltil. Byl (a stále je!) moc fajn, tímto ho pozdravuji.

Odpovědět

Koloušek vs. odpovídač

23.01.2023 v 9:17 Martin

Koloušek v lese neumře a pro doplnění: Mód S je módem S od slova Selective. Tedy pokud by docházelo k přetížení frekvence tak může adresně odpovídač na 18 s umlčet na tzv. "All-call". V tom režimu odpovídač reaguje pouze na adresné volání od toho konkrétního radaru, ale stále třeba reaguje na TCAS nebo na jiné radary. To je jeden ze způsobů jak se zahlcení frekvence dá předejít. Samozřejmně toto neplatí pro odpovídače pouze s módy A/C, ty zase ale mají kratší zprávy (méně dat).

Krom toho existují například i technologie slepé separace signálů které dokáží pomoct při odlišení signálů od současně vysílajících odpovídačů. To tu kapacitu systému je schopné posunout ještě dále.

Takže na ŘLP mají pravdu, systém opravdu zvláde to když každý ten odpovídač bude mít zapnutý.

Odpovědět

Přidat komentář