Co může způsobit podhuštěná pneumatika...

24.11.2007

Dne 10.1.2006 byl posádkou letounu Cessna T303 prováděn let - zkouška dovednosti CPL s letmým vzletem. Po přistání na RWY 22 na letišti Ostrava - Mošnov přezkušovaný pilot dostal pokyn od examinátora provést úkol "Touch-and-Go". Těsně před zahájením fáze opakovaného vzletu letoun náhle vybočil doleva ze směru pohybu, čímž se dostal k levému okraji dráhy. Co následovalo se dozvíte v krátkém článku.

Co může způsobit podhuštěná pneumatika...
Co může způsobit podhuštěná pneumatika... (Zdroj: Aeroweb.cz)
Pilotovi se nepodařilo zkorigovat změnu směru pomocí řízení ani s použitím brzd, proto examinátor převzal řízení letounu a provedl úkony nouzového přistání. Podle výpovědi posádky byla v okamžiku vybočení rychlost letounu 60 - 70 kt a ujetá vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 250 - 300 m. Letoun vyjel vlevo z dráhy a po 50 m se letoun zastavil.

Na letounu byla poškozena přední část trupu, byl zvlněný potah v místě přechodu pravé poloviny křídla do trupu, byla vylomena přední podvozková noha a poškozeny kryty podvozků. Listy vrtulí obou pohonných jednotek byly ohnuty směrem dozadu. Na okrajovém oblouku levého křídla zespodu byly stopy po střetu letounu s povrchem letiště.

Podle výpovědi posádky letoun přistál v místě vyústění TWY B na RWY 22. Ve vzdálenosti asi 260 m od místa přistání a 15 m od levého okraje dráhy byly na dráze zjištěny stopy, které zanechala kola hlavního podvozku letounu a které se stáčely k levému okraji dráhy. Stopy po kontaktu levého křídla s povrchem letiště nebyly na dráze nalezeny.
Letoun se zastavil 48 m od levého okraje dráhy. Letoun se nacházel v poloze „na nose“, kola hlavního podvozku byla na zemi. Přední podvozková noha byla vylomena dozadu a byla opřena o spodní část trupu. V kabině byl vypínač „Master Switch“ v poloze vypnuto, palivový kohout uzavřen a páky výkonu motorů byly v poloze „Stop“.Kontrolou měřitelných parametrů předního podvozku byly zjištěny následující nedostatky:

- při výměně pneumatiky byla namontována duše s defektem, který způsobil větší únik tlaku vzduchu než předepisuje výrobce pneumatik a došlo k podhuštění pneumatiky;
- na disku kola byla namontována pneumatika tužší konstrukce, než doporučuje výrobce letounu,
- množství pracovní kapaliny v tlumiči bočních kmitů bylo o 30% menší než předepisuje výrobce ;
- tlak pracovního plynu v tlumiči podvozku byl nižší než předepisuje výrobce;
- v uložení řídícího mechanismu podvozku byly nadměrné vůle a pružinový mechanismus řízení byl nesymetricky nastaven;
- na stojině podvozku nebyl namontován doraz vymezující chod podvozkové nohy při jejím otáčení.

Vzhledem k podhuštění pneumatiky, nízkému tlaku pracovního plynu v tlumiči a malého množství kapaliny v tlumiči bočních kmitů lze konstatovat, že byla snížena funkce předního podvozku jako celku. Společné působení těchto negativních vlivů mohlo vyvolat netlumené boční kmity předního podvozku a způsobilo přetočení vidlice předního kola o cca 90° doleva, které vyústilo v neovladatelné vybočení letounu vlevo.
Letecká inspekce dospěla k závěru, že vyjetí letounu mimo RWY nemohla posádka zabránit neboť bylo způsobeno technickou vadou předního podvozku. Technické nedostatky, které komise zjistila na podvozku mohly být odstraněny již v procesu údržby letounu.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody letounů


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář