Aeroklub ČR řeší předání pozemků sportovním letištím

22.01.2008 990 přečtení

Zástupci AeČR prezident Vlastimil Dvořák a letový ředitel Jasoň Kučera spolu se sedmičlenným týmem odborníků z ministerstva dopravy uskutečnili koncem minulého týdne
výjezdní zasedání na letišti Aeroklubu Toužim. Cílem bylo odstranit poslední nesrovnalosti v majetkové evidenci nemovitostí, které mají být předmětem získání pozemků, na kterých je letiště, do majetku Aeroklubu Toužim.

Právě toužimským letištěm začal Aeroklub České republiky jako s prvním z osmi převáděných, protože zde téměř sto procent pozemků vlastní armáda. Zástupci ministerstva
dopravy zjistili na místě skutečný stav předmětných pozemků a po srovnání dokumentace s tímto stavem se seznámili s vizí budoucnosti toužimského letiště. Praktické předání bude uskutečněno po zařazení 4 pozemků, které jsou dosud v majetku Pozemkového fondu.

Následuje tisková zpráva prezidenta AeČR Vlastimila Dvořáka:

Zpráva prezidenta.

Ve čtvrtek 17. ledna 2008 uskutečnili zástupci AeČR ( Dvořák, Kučera ) a ministerstva dopravy MD ( 7 lidí ) výjezdní zasedání na letišti aeroklubu Toužim.
Cílem bylo odstranit poslední nesrovnalosti v majetkové evidenci nemovitostí, které mají být předmětem získání pozemků, na kterých je letiště Toužim do majetku aeroklubu Toužim. Tímto letištěm jsme začali jako s prvním z 8, protože zde téměř 100% pozemků vlastní armáda. Zástupci ministerstva dopravy se obhlídkou seznámili se skutečným stavem předmětných pozemků a po lahodném občerstvení, které připravil místní aeroklub, jsme přikročili ke srovnávání dokumentace se skutečným stavem a seznámili se s vizí budoucnosti tohoto letiště. Při této kontrole jsme také, ale bohužel objevili 4 nezařazené pozemky, které jsme dodatečně zařadili do celkového seznamu pozemků, které tvoří letiště Toužim. Škoda, že Toužimáci nevyslyšeli moji výzvu ke všem členským organizacím, kterou jsem přednesl 8. prosince na semináři ŘLP ani posléze Jáši Kučery, který tuto výzvu poslal všem klubům. Praktické předání bude tedy uskutečněno po zařazení těchto 4 nedořešených pozemků, které jsou v majetku PF.

Vrátím se ale na začátek tohoto projektu a ve zkratce vysvětlím motiv a cíl mého snažení, který výbor zařadil do svého plánu činnosti jako jeden ze stěžejních. 8 aeroklubů provozuje na letištích, které patří ministerstvu obrany a po roce 1989 se pro armádu staly takzvaně zbytným materiálem. Armáda je musí dle pokynů vlády nabídnout k odprodeji a to veřejnou soutěží. Jak by asi tyto pozemky na některých letištích skončily, si každý můžeme představit. Realitní kanceláře a developerské společnosti by po nich skočily dříve, než by se objevily na tabuli veřejné vyhlášky. Proto jsem se snažil již v roce 1994 přimět armádu, aby je převedla bezúplatně přímo na aerokluby, které na nich provozují. Ale vzhledem k tehdy platným zákonům to nebylo možné. Další moje cesta byla na ministerstvo dopravy ( v roce 1995 ), aby tyto pozemky převzalo na sebe a vyhlásilo je za dopravní plochy. Za tu dobu jsem s tímto projektem navštívil celkem 5 ministrů, kteří se na funkci ministra dopravy vystřídali. Bohužel vše skončilo u jednoho náměstka, který nemá letce rád a vždy to shodil ze stolu. Šťastná hvězda zazářila až po nastoupení současného ministra, který moje prosby vyslyšel a osobně se zaangažoval v naplnění tohoto projektu. Na konci loňského roku jsem dokonce přesvědčil i ministra zemědělství, aby k armádním pozemkům ještě daroval pozemky , které patří PF. Takže se počet letišť, která získají bezúplatně pozemky na letišti, rozšířil z 8 na cca 14. Pro tento projekt je nastavena tato osa řešení. Ministerstvo dopravy převezme do svého majetku předmětné pozemky od ministerstva obrany a zemědělství. Tyto pozemky předá do správy AeČR na základě smlouvy o správě těchto pozemků. AeČR bude státu ( MD) garantovat jejich využívání pro činnost místních aeroklubů, které na nich provozují a bude je plně obhospodařovat. Toto obhospodařování bude smluvně přeneseno na místní aerokluby. Cílový stav tohoto projektu je: až nastane vhodný čas, tyto pozemky převést přímo do majetku aeroklubu, který na nich provozuje.

Myslím, že uskutečnění tohoto projektu je jedním z hlavních cílů, které jsme si na naše funkční období stanovili.
A propó, věnujte větší pozornost zprávám a výzvám, které se k vám od výboru
dostávají jak elektronickou tak i normální poštou.

Vlasta Dvořák

zdroj: Aeroklub ČR

Mohlo by vás zajímat

Témata

Aeroklub


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář