Provoz letounů typu DV 1 SKYLARK znovu povolen

13.08.2008

Provoz letounů typu DV 1 SKYLARK znovu povolen
Provoz letounů typu DV 1 SKYLARK znovu povolen (Zdroj: Aeroweb.cz)

aktualizace

Dosavadní výsledky vyšetřování ukázaly, že amatérský stavitel nedodržel výrobcem předepsaný postup stavby. Po provedení prohlídky a opatření výrobce je provoz letounů DV 1 Skylark znovu povolen.

původní zpráva

Pozastaven provoz všech letounů typu DV 1 SKYLARK

Inspektoři LAA zajišťující šetření zjistili na místě nehody technickou závadu, která způsobila vznik neřiditelného klonění letounu. Neřiditelné klonění vzniklo v důsledku poruchy ovládcího mechanismu levé vztlakové klapky, která se zavřela.

Komise zajišťující šetření události spolu s výrobcem typu v současnosti analyzují příčinu vzniku poruchy ovládacího mechanismu. Porucha se vyskytla u letounu sestaveného ze stavebnice. Při sestavování letounu nebyl dodržen technologický postup montáže ovládání vztlakové klapky. Je potřeba vyhodnotit, do jaké míry byl vznik poruchy ovlivněn nedodržením technologie sestavení, konstrukčním řešením, technologií výroby, případně dalšími vlivy.

Do doby vyhodnocení zjištěných skutečností a přijetí případných opatření k zabránění vzniku nehody z obdobné příčiny byl pozastaven provoz všech letounů typu DV 1 SKYLARK.

Zdroj  LAA ČR

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář