Údržba drah na Ruzyni

12.09.2008

Údržba drah na Ruzyni
Údržba drah na Ruzyni (Zdroj: Aeroweb.cz)
Správa Letiště Praha před zimou připravuje pravidelnou údržbu dráhového systému. V době, kdy bude na přechodnou dobu uzavřena také hlavní dráha, bude na vedlejší dráze zastaven noční  provoz.

Správa Letiště Praha zahájí 8. září pravidelnou údržbu vzletových a přistávacích drah. Nejprve - v plánovaném termínu od 8.9. do 19.10. 2008 - bude uzavřena vedlejší dráha RWY 13/31. V době od 20.10. do 31.10. 2008 se pro letadla uzavře hlavní dráha RWY 06/24 a veškerý provoz se přesune na vedlejší.
 
Podzimní úprava drah se provádí každoročně před zimní provozní sezónou, aby byly připraveny na zimu a garantovaly bezpečnost letového provozu. Letištní dráhy jsou v zimě zatěžované nejen dynamickými rázy při startech a přistáních letadel, ale zvláště povětrnostními vlivy a používáním  odmrazovacích kapalin. 

„Opravy drah trvají jen nezbytně krátkou dobu nutnou pro zvládnutí kvalitní údržby a uskutečňují se za plného provozu ostatní infrastruktury letiště. V rámci letošní pravidelné podzimní uzávěry se bude opravovat povrch vedlejší dráhy, budou se odstraňovat nánosy gumy v prostoru dotykových zón a obnovovat vodorovné značení. Kromě toho budeme rekonstruovat také pojezdové dráhy TWY F a G, které jsou v těsné blízkosti dráhy RWY 13/31,“ uvádí Ing. Dalibor Šťáhlavský, výkonný ředitel Správy Letiště Praha pro Rozvoj a správu majetku a dodává: „Plánování uzávěry hlavní dráhy jsme optimalizovali, abychom co možná nejvíce snížili dopady její uzávěry na hustě osídlené oblasti v blízkosti vedlejší dráhy.“

V souladu s dohodou Správy Letiště Praha s představiteli okolních obcí a městských částí o trvalé noční provozní výluce na vedlejší dráze RWY 13/31, nebude v období od 20. do 31.října, v noci od 24.00 do 05.00 hodin naplánován jediný let a letiště bude uzavřeno. Výjimku budou tvořit pouze lety v nouzi a pro záchranu lidského života, dále pak lety zpožděné, plánované na dobu před půlnocí. Ale jen tehdy, uskuteční-li se nejpozději do 01.00 hodin. Jestliže se let plánovaný před půlnocí zpozdí tak, že nestačí odletět nebo přiletět do 01.00 hodin, posune se až na ráno po páté hodině.

Průběh prací je zkoordinovaný s Řízením letového provozu ČR tak, aby jejich vliv na provoz letiště byl minimální. V dostatečném předstihu o nich jsou informováni zastupitelé obcí a městských částí v okolí letiště, představitelé občanských sdružení osob dotčených provozem letiště a příslušné hygienické stanice.

Termíny oprav dráhového systému:

Od 8.9. do 19.10. -  opravy na vedlejší dráze RWY 13/31.
Od 20.10. do 31.10. -  opravy na hlavní dráze RWY 06/24 – provoz převedený na vedlejší dráhu.

Zdroj: TZ Letiště Praha

Vyzkoušejte si pilotovat letadlo na Ruzyň

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář