Letiště Praha se intenzivně připravuje na zimní údržbu ploch

10.11.2008

Letiště Praha se intenzivně připravuje na zimní údržbu ploch
Letiště Praha se intenzivně připravuje na zimní údržbu ploch (Zdroj: Aeroweb.cz)

Letiště Praha významně posílilo speciální techniku na zimní údržbu ploch. Díky investici, která dosáhla 115 mil. Kč, bylo možné např. o půl hodiny zkrátit limitní čas pro údržbu drah na 60 minut za standardních podmínek a na 90 minut v případě složitějších povětrnostních situací.

„Počínaje letošní zimou jsme na likvidaci sněhu a námrazy přichystali hned několik novinek,“ říká vrchní ředitel pro Letecký provoz a řízení majetku Správy Letiště Praha Jiří Pos a vysvětluje: „Mimo jiné se nám podařilo získat jednu z největších v současnosti vyráběných sněhových fréz s výkonem odhozu sněhu až 12 tisíc tun za hodinu.“

Letiště Praha má nově k dispozici speciální zametače odfukovače na úklid vzletových a přistávacích drah s širokým pracovním záběrem (pluh 7,5 metru, koště 5,4 metrů). Dále byly pořízeny dva speciální letištní sypače určené na skrápěný posyp, přičemž tato nová technologie značně zvyšuje kvalitu chemické údržby. Do parku Letiště Praha přibylo 14 nových strojů a společnost nyní disponuje celkem 63 prostředky určenými k úklidu sněhu a údržbě ploch o rozměru 2,2 mil. m2.

Zimní údržba ploch je kombinací mechanického úklidu s chemickým ošetřením pro údržbu povrchu. K tomuto účelu budou k dispozici dvě nezávislé pracovní skupiny v neveřejné části letiště tzv. AIRSIDE (dráhový systém, pojezdové dráhy, stojánky letadel apod.). Novinkou letošní sezóny je, že se o veřejně přístupné plochy, tzv. LANDSIDE (chodníky, pozemní komunikace apod.) bude starat externí firma, což do značné míry zvýší personální kapacity pro úklid klíčové letištní infrastruktury, tedy dráhového systému a souvisejících komunikací.

Díky větší technické vybavenosti a většímu počtu zaměstnanců údržby byla Správa Letiště Praha schopna snížit limitní časy pro úklid drah. Standardní limitní čas pro očištění dráhy je nyní 60 minut, což je oproti dřívějším 90 minutám výrazné snížení. Limitní čas pro očištění dráhy v případě složitějších povětrnostních podmínek se snížil ze 120 minut na 90. Zároveň bylo možné zvýšit limity pro vyhodnocení stavu jako kalamitní situace. Nově je za kalamitní situaci považován spad sněhu větší než 15 cm za 24 hodin (dříve 10 cm za 24 hodin) nebo větší intenzita sněžení než 4 cm za hodinu (dříve 3 cm za hodinu).

Zdroj: TZ Letiště Praha

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář