Dnes je 20. září 2019

6:46 19:03

Nehoda motorového závěsného kluzáku na ploše SLZ Mělník – Hořín

20. 11. 2008

Dne 7.4. 2006 došlo k letecké nehodě motorového závěsného kluzáku na ploše SLZ Mělník – Hořín. MZK zůstal po nárazu zaklíněn na štítě hangáru, pilot zahynul.

Průběh letu

Vzlet MZK byl proveden z plochy SLZ Mělník - Hořín z RWY 27. Po vzletu pilot pokračoval levou zatáčkou do jižního okruhu v H 50 – 100 m. Východně od plochy SLZ přelétl severním kurzem do prostoru druhé zatáčky severního levého okruhu RWY 09. Po druhé zatáčce pilot snížil výšku na 30 - 70 m. V této výšce pokračoval do třetí a čtvrté zatáčky severního levého okruhu. Po čtvrté zatáčce pilot snížil výšku na cca 20 m. Při průletu nad RWY 09 MZK provedl zatáčku doleva o cca 90º a pokračoval severním kurzem. Pod tímto kurzem, ve výšce 8 m, MZK narazil kolmo do štítu hangáru.


Místem nehody byla západní polovina jižního štítu hangáru na ploše SLZ Mělník – Hořín. První dotek MZK se štítem hangáru byl náběžnou hranou pravé poloviny křídla a přední částí skeletu podvozku. Následně se MZK vlivem kinetické energie převrátil horní plochou křídla na střechu hangáru. Kapotovaný podvozek s pilotem zůstal zaklíněn viset na přesahu střechy štítu hangáru.

Komise konstatovala zlomené hlavní nosné trubky na nosné ploše, potrhaný potah, zlomené pravé rameno řídící hrazdy, zvláště na pravé straně stopy po čelním nárazu do překážky. Na podvozku byla kompozitová skořepina v přední části rozdrcena nárazem, zlomená přední šikmá vzpěra, zdeformovaná svislá nosná trubka. Motor byl vytržen z lože, u vrtule ulomeny všechny tři listy (na otáčkách za chodu motoru). Veškerá poškození zjištěná prohlídkou odpovídají tomu, že byla způsobena prudkým čelním nárazem. Nebyly zjištěny žádné závady, které by vznikly během letu a mohly tak negativně ovlivnit jeho průběh. 

 

Rozbor

Dne 4. 4. 2006 byla inspektorem LAA ČR provedena technická prohlídka MZK a následně dva zkušební lety, aby mohl být vystaven technický průkaz a MZK uveden do běžného provozu.

Z hlediska řízení pro běžné používání nevyhovovala poloha řídící hrazdy, která byla vůči pilotovi oproti obvyklé poloze o cca 15 cm více vpředu. Majitel byl na tato fakta upozorněn s tím, že technický průkaz bude vystaven po odstranění nedostatku.

Pilot, který nevlastnil průkaz způsobilosti pro řízení MZK, provedl svůj první let na tomto MZK i přes výslovné upozornění, aby s MZK v tomto technickém stavu nelétal.

Pilot provedl po čtvrté zatáčce severního okruhu, při průletu nad RWY 09, zatáčku doleva o cca 90º ve výšce cca 10 m.

Nevyhovující řízení mohlo způsobit to, že pilot při navyklé poloze hrazdy zvyšoval rychlost a uváděl stroj do sestupného letu. Tomu by odpovídal profil letu po okruhu i nízká výška letu v jeho závěrečné fázi. 

Závěr

Pravděpodobnou příčinou letecké nehody byla omezená řiditelnost MZK, způsobená nesprávnou polohou řídící hrazdy.


Zdroj: ÚZPLN

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody rogal


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář