Letiště Ostrava má CAT II

19.03.2009

Významným mezníkem v novodobé historii letiště Ostrava se stala středa 25. února 2009. Po více než ročním úsilí dosáhlo ostravské letiště na druhou kategorii - CAT II ICAO. Tato kategorie umožňuje vhodně vybaveným letadlům a vyškoleným posádkám přistávat za zhoršených meteorologických podmínek.

Úřad pro civilní letectví potvrdil ve středu 25. února letiště Ostrava jako letiště provozované za podmínek CAT II ICAO. Nová kategorie II pro Ostravu znamená možnost přistání příslušně vybavených letadel a vyškolených posádek za dráhové dohlednost minimálně 350 m, při výšce rozhodnutí od 100 do 200 ft, poté následuje vizuální přiblížení. Ostrava se tím stává po Ruzyni druhým nejmoderněji vybaveným letištěm u nás.

Druhé nejmoderněji vybavené letiště v ČR

Získání kategorie předcházelo více než devět měsíců stavebních prací (od září 2007 do červa 2008), které probíhaly za plného provozu. Realizace projektu zahrnovala generální opravy prahů dráhy, kompletní výměnu a doplnění dráhových světel, výměnu přibližovací světelné řady, zábleskové naváděcí řady a výměnu všech dotčených elektroinstalací i potřebných zdrojů elektrické energie. Dále pak doplnění řídících a automatizovaných systémů a také rozšíření pojezdové dráhy „E“ tak, aby vyhovovala všem kategoriím letadel. V provozních drahách (RWY, TWY) je zabudováno 443 zapuštěných světel (osová řada, dotyková zóna, stop-příčky), v přibližovací soustavě je 42 světel zábleskové řady. Instalováno je také dalších 203 světel různého účelu. Celková investice činila 115 milionů Kč a letiště ji financovalo z vlastních zdrojů.


Osvětlená dráha 22 na letišti Ostrava - Mošnov

Následující měsíce, kdy bylo nutné celé technické vybavení otestovat, probíhaly komplexní zkoušky systému.

„Podle požadavků  ÚCL jsme ještě v posledních měsících museli doplnit a zprovoznit přehledový systém ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) pro vozidla pohybující se letištních plochách.To je nutné z důvodu, aby řídící věž měla přesný přehled o vozidlech pohybujících se na vzletové a přistávací dráze a v jejím těsném okolí“, uvedl ředitel ostravského letiště Lubomír Vavroš.

Co to je ADS-B?

ADS-B
je nová technologie, která má sloužit jako náhrada konvečního přehledového radaru. ADS-B umožňuje pilotům a řídícím letového provozu sledovat a řídit letadla s mnohem větší přesností a nad mnohem větší částí zemského povrchu, než bylo možné dosud.

ADS-B pro svůj provoz využívá technologii GNSS (Global Navigation Satellite System) a bezdrátové šíření informací přes základnové stanice. Na rozdíl od radaru se přesnost systému ADS-B nezhoršuje v závislosti na vzdálenosti, meteorologických podmínkách nebo výšce cíle nad terénem a intervaly obnovení aktuálního zobrazení nezávisí na rychlosti otáčení mechanické antény radaru.

V běžných aplikacích letoun vybavený systémem ADS-B používá obyčejný palubní GNSS (GPS, Galileo) přijímač, který stanoví přesnou polohu na základě údajů ze satelitů. K informaci o poloze zařízení přidá další údaje o letounu, jako je rychlost, kurz, výška a číslo letu. Tyto informace jsou poté simultánně vysílány dalším letounům vybaveným systémem ADS-B a pozemním stanicím nebo satelitům, které tyto informace v reálném čase přenáší řídícím letového provozu.  

 „Vybudováním celého systému a získáním CAT II ICAO jsme se stali po pražské Ruzyni nejmoderněji vybaveným letištěm v České republice. Jsme rádi, že se nám to podařilo. Dali jsme si tak dárek k padesátému výročí letiště, které letos slavíme“, doplnil Vavroš.

„Dokončení procesu certifikace letiště pro provoz za nízkých dohledností vnímám velmi pozitivně. Vedle samotného faktu, že se letiště dostává na vyšší úroveň je to významné i pro využívání projektů, které v rámci čerpání evropských prostředků budeme na letišti v budoucnosti realizovat“, dodal první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

První letadla si již vyzkoušela nové vybavení dráhy

Necelý týden po získání rozhodnutí od Úřadu pro civilní letectví, které potvrdilo ostravské letiště jako jedno ze dvou v České republice, na kterých je možno přistávat za snížené viditelnosti, si zhoršené povětrnostní podmínky vyzkoušely první letouny.

Kvůli husté mlze byl v úterý 3. března pár minut po deváté hodině večer pro ostravské letiště vyhlášen provoz za podmínek kategorie CAT II.

„Běžný provoz letiště probíhá v kategorii CAT I, CAT II se vyhlašuje na základě špatných povětrnostních podmínek a předpokládaného dalšího zhoršení počasí,“objasnil ředitel letiště Lubomír Vavroš. 

Provoz za nízkých dohledností vyhlašuje řídící věž po domluvě s meteorologickou službou a provozovatelem letiště. V praxi to znamená, že od rozhodnutí věže jsou rozsvícena všechna světla na dráze, tak aby mohly letouny bezpečně přistát. V běžném nočním provozu se rozsvěcí jen postranní dráhová světla, případně osa dráhy, v případě mlhy a špatné viditelnosti pak všechna světla, včetně zábleskové naváděcí řady a tzv. přibližovací světelné řady,“ doplnil Vavroš.

Zhoršené podmínky panovaly celou noc, takže nový systém si vyzkoušeli piloti obou pravidelných linek, které přistávaly po deváté hodině večer, letadlo s poštou i první ranní let do Prahy. 
„Takové počasí je typické spíš pro podzimní dny, přesto jsme rádi, že jsme si nový systém mohli tak brzy ověřit. Je pravděpodobné, že pokud bychom druhou kategorii neměli, lety by byly zrušeny, případně zpožděny. V tomto případě jsme bez problémů umožnili přepravit téměř 70 cestujících,“ dodal ředitel ostravského letiště.


  Nově zabudovaná světla na LKMT

Plány do budoucna?

I když získání kategorie CAT II značně rozšíří možnosti letiště a umožní tak přistávat letounům za zhoršených meteorologických podmínek, stále mohou nastat situace, na které ani CAT II nestačí. V současné době jediné letiště vybavené vyší kategorií než CAT II je Praha-Ruzyně, kde je na dráze 24 instalován systém CAT IIIb. Kategorie CAT IIIb umožňuje letounům přistávat za dráhové dohlednosti min. 50m, kdy je letoun až na povrch dráhy veden autopilotem. 

Tisková mluvčí letiště Ostrava Ing. Michaela Kubešová nám prozradila, že instalace systémů pro kategorii CAT III je dalším projektem, který by měl být na letišti v Ostravě realizován.

Jak může vypadat CAT III ILS přiblížení se můžete podívat na následujícím videu:

Přehled kategorií:

kategorie min. výška rozhodnutí DH (decision height) min. dráhová dohlednost RVR poznámka
CAT I 200 ft 2400 ft / 550 m následuje vizuální přiblížení
CAT II 100 ft 1200 ft / 350 m následuje vizuální přiblížení
CAT III a 100 ft 700 ft / 200 m vedení až na povrch dráhy, automatické přistání, popř. s HUD Flare "na ruku"
CAT III b 50 ft 150 ft / 50 m vedení až na povrch dráhy, jen automatické přistání
CAT III c 0 ft 0 ft vedení až na povrch dráhy, jen automatické přistání

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář