Jak uskutečnit výlet do zahraničí bez pasových formalit

22.04.2006

Zahraniční lety nelze provádět bez podání letového plánu a dokud nebudeme v Schengenském prostoru, ani bez pasového odbavení, tedy pokud jde o let do území některého ze států Evropské unie.

Jak uskutečnit výlet do zahraničí bez pasových formalit
Jak uskutečnit výlet do zahraničí bez pasových formalit (Zdroj: Aeroweb.cz)

V praxi to znamená, že pokud je letiště našeho odletu mezinárodní, zavolali bychom policistu, který by na letiště přijel a udělal by nám pasovou kontrolu; pokud naše letiště mezinárodní není, museli bychom nejprve odletět na některé české mezinárodní letiště, tam absolvovat pasovou kontrolu a následně bychom mohli odletět do zahraničí Evropské unie. S tím se dá počítat i v rozvržení trati a časů v námi podávaném letovém plánu.

V současné době se však naskýtá i možnost podívat se nad území jiného státu EU, aniž bychom museli tyto celní nebo pasové formality podstupovat.

Podmínkou však je, že na území jiného státu nebudeme přistávat. Můžeme se například letět podívat na krásu Alp, létat i mezi nimi, ale nepřistávat na žádném letišti a výlet zakončit návratem zpět do Česka. V takovém případě nemusíme před odletem a po přistání absolvovat žádnou z hraničních formalit. Musíme jedině podat letový plán.

Zlín Z-242  

Podívejme se na příklad jednoho takového letu, který jsme absolvovali v dubnu 2006.

Jednalo se o malý soukromý čtyřmístný letoun, jímž jsme uskutečnili cestu z LKKL nad Alpy v oblasti Salzburgu a poté se vrátili zpátky na LKKL. Pilot navigačně připravil trasu letu s ohledem na překročení hranice mezi ČR a Rakouskem (část letu se odbývala nad územím Německa, ale jak se později ukázalo, služba Vienna Info toto neřešila a stále nás vedla a informovala, jako bychom se stále nacházeli v rakouském vzdušném prostoru). Po rozpočítání paliva a sestavení trasy v GPS byl telefonicky podán letový plán na Leteckou informační službu. Pak už jen zbývalo nastoupit do letounu a vzlétnout.

Po vzletu a rozloučení na LKKL Info se pilot přeladil na Praha Info a pokračovali jsme v letu přes Příbram dále ve směru k Šumavě.

Při každém průletu prostorem ATZ některého ze sportovních letišť (Příbram, Strunkovice) se pilot přeladil na jejich frekvenci a ohlásil vstup a výstup z ATZ; bylo to ve všední den a letiště neměla službu AFIS obsazenu. V oblasti Šumavy už pilot komunikoval s Praha Info a uvedl přiblížení ke státní hranici. Podle letového plánu jsme udržovali letovou VFR hladinu.

Vzápětí jsme obdrželi frekvenci Vienna Info, kam jsme se přeladili a ohlásili.

Nad Rakouskem byl VFR provoz živější, než u nás a proto jsme byli každou chvilku informováni o ostatních letadlech v naší blízkosti. Nebylo možné nevědět o vrtulníku, který letěl 2 námořní míle od nás o 1000 m níž, o malých letadlech v různých hladinách kolem nás, ba dokonce o vzlétajícím dopravním stroji z letiště Linz, jehož CTR jsme těsně míjeli při návratu do Česka.

V oblasti Alp jsme se nedrželi přesně letového plánu.

Pohled na Alpy  

Otočný bod velkého jezera jsme minuli a přiblížili se k horám. Služba na řízení letového provozu se okamžitě ozvala s dotazem, co máme v úmyslu. Když jsme odpověděli, že si chceme prohlédnout hory zblízka, čekali jsme, že nás usměrní a nařídí vrátit se na trať podle našeho letového plánu. Avšak služba nám potvrdila srozumění a informovala o dvou dalších letadlech, která se pohybují v oblasti, kam si chceme zaletět. Jedno z letadel se pohybuje neznámou rychlostí (jednalo se o vrtulník).

Chvíli jsme kroužili kolem vrcholu jedné hory a pak letěli souběžně s hranou pohoří směrem k Linci.

Vrtulník i druhé letadlo jsme viděli, ostatně Vienna Info nás neustále informovala a nezanedbávala nás. Minuli jsme Linz, kde jsme dostali dotaz, zda jsme schopni provádět All navigation. Když jsme potvrdili, že ano, řekl nám dispečer, že můžeme letět na území Česka „As you like," což jsme si vysvětlili, že si můžeme libovolně určit trasu i výšku letu směrem na sever, k ČR. Drželi jsme se dál našeho letového plánu. Po předpisovém rozloučení nás dispečer přeladil na svého českého kolegu. Ten se o nás staral neméně dobře, ale u nás nebyl tak silný VFR provoz, takže většinou nebylo „o čem mluvit". Nad Kaplicí jsme za letu zrušili náš letový plán, čímž jsme mohli sklesat do výšky 150 m nad zemí a prohlédnout si zajímavá místa i mimo původní trať, například nádherný Český krumlov.

Návrat na LKKL už proběhl typicky VFR v malé výšce a po křivolaké trase, abychom si mohli prohlédnout co nejvíce zajímavostí.

Přistáli jsme po třech a půl hodinách a nemuseli již vyřizovat žádné formality – letový plán už byl zrušen a jinou povinnost jsme neměli.

Je to zajímavý způsob, jak se podívat do zahraničí a vyřídit přitom jen letový plán.

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář