Jak se ničí letiště

26.05.2009

Hromada suti, cihlového prachu, rozdrcený beton, bláto, hromady hlíny, obrovské jámy. To je pohled na vše, co zbylo po holešovském letišti. Mnohem více zůstalo ve vzpomínkách a srdcích lidí, kteří zde prožili část života a věnovali mu kus sebe sama.

Jak se ničí letiště
Jak se ničí letiště (Zdroj: Aeroweb.cz)

Zavzpomínejme s jejich pomocí na vše, co tomuto stavu předcházelo, proč letiště dopadlo tak, jak dopadlo a co plánují dále pro záchranu aeroklubu.

Na počátku byla tma

Bude tomu dvacet let od revoluce, která navždy změnila naši republiku a navždy změnila také osud holešovského letiště. To bylo za Československa v majetku státu a jako takové bylo zprivatizováno a prodáno do soukromých rukou včetně veškerého nemovitého i movitého majetku (letadla, hasičské vozy a další vybavení dopravního vnitrostátního letiště) za poměrně směšnou částku.

Nový majitel bohužel neměl k létání vztah a všechno velmi brzy rozprodal. O pozemek, na kterém ležely i dvě budovy, které byly však majetkem aeroklubu, se bohužel staral jen tolik, aby byl provozuschopný jako letiště.

Aeroklub platil za užívání letiště nájem, budovy byly pronajímány firmám jako sklady, kanceláře atd., plochy pronajímal na různorodé akce.

Letiště bylo nabídnuto ke koupi aeroklubu, avšak cena byla natolik vysoká, že si to AK nemohl dovolit. Tento stav trval až do roku 2005, kdy Zlínský kraj začal uvažovat o využití potenciálu tohoto pozemku a o jeho přestavbě na průmyslovou zónu.

K tomuto rozhodnutí také přispěl zájem společnosti Hyundai, která zařadila Holešov mezi potenciální lokality pro výstavbu nové automobilky. Ta se nakonec postavila v Nošovicích, avšak na plánech Zlínského kraje to už nic nezměnilo. Kraj odkoupil celé letiště spolu s dalšími přilehlými pozemky a osud letiště byl tímto zpečetěn.

 

Stavba nového letiště byla zamítnuta

Trvalo ještě další dva roky, než se začalo s realizací těchto plánů. Do té doby se aeroklub utěšoval studiemi a plány nového letiště, které mělo stát v jižní části zóny a mělo být financováno jako náhrada Zlínským krajem (resp. investorem).

Při dalších krocích byly tyto plány zamítnuty jako nereálné a aeroklubu bylo nabídnuto odstupné  za budovy ve výši odhadní ceny. Zástupci Zlínského kraje se zúčastnili také členské schůze aeroklubu, kde vysvětlili, že aeroklub nemá jinou možnost, než tuto nabídku přijmout. To se však nikomu z členů nelíbilo a členská schůze rozhodla, že zájmy aeroklubu začnou hájit právníci.


Aeroklub se přestěhoval do Kyjova

Na letišti byl dne 8.10.2008 slavnostně poklepán základní kámen nové průmyslové zóny, jejíž budování se rozběhlo od začátku měsíce října. Ihned po tomto aktu začala najíždět do areálu další těžká mechanizace, byla zkrácena vzletová a přistávací dráha 11/29 a to z 1800m na 800m (zůstala západní část dráhy), zatímco dráha 05/23 byla zavřena úplně.

Již předtím začali stavbaři s navážkou a skrývkou pro výstavbu rychlostní komunikace R49, která povede přímo přes/kolem letiště a dráhy 05/23. Nakonec přišel rok 2009, kdy měl být navždy ukončen provoz v Holešově a aeroklub se měl přestěhovat. A tak se také stalo. Aeroklub se rozhodl zůstat pohromadě a jediné místo, kde bylo možné uskladnit všechen majetek, bylo letiště Kyjov.Letiště Kyjov


Zde si Holešováci pronajali přízemí budovy a v květnu zde snad začnou stavět vlastní hangár, který by měl být hotový do konce června. 23.3.2009 uspořádal AK pietní akt na uctění památky letiště, na který přišlo kromě současných a bývalých členů také mnoho známých a přátel letiště. Zbývalo přestěhovat poslední zbytky z budovy i hangáru, letadla odletěla na dočasnou dobu, než bude hotový hangár, do Vyškova, Kroměříže a Hranic a přišel den D, 31.3.2009 kdy byly budovy oficiálně předány jejich novému majiteli.


Z dob, kdy bylo letiště v provozu

V Holešově brzy vyroste průmyslová zóna

Netrvalo ani 14 dní a vše, co dřív bylo letištěm, se stalo minulostí. Jako první padl hangár společně s dílnami firmy Air-tech, další dny byl vzduch plný prachu z obytné budovy. To, co se zde tak dlouho budovalo a vydrželo 60 let a jistě by vydrželo ještě mnohem déle, se během pár hodin změnilo v nic, které má být nahrazeno průmyslovou zónou. (Tato zóna má být vybudována v příštích několika letech a to pro strategického investora a další menší investory a má přinést kraji přes 12 000 pracovních míst.)


O pár dní později stály před hangárem bagry...

Jen čas ukáže, zda toto rozhodnutí bylo správné a zda dovede město Holešov k slibným vyhlídkám. Zda to, co zde v budoucnu vznikne, přetrvá alespoň těch 60 let, po které sloužilo letiště všem lidem, kteří milovali létání.

Aeroklub žije dál

Co se týče aeroklubu Holešov, ten se svými členy žije dál. Sice v Kyjově, sice bez domova, avšak s odhodláním a plány na stavbu nového, vlastního malého letiště. Momentálně se jedná o výběru vhodné plochy a odkupu pozemků, což je poměrně problematická záležitost vzhledem k počtu majitelů každé z kandidátních ploch. Avšak snad svítá na dobré časy a aeroklub Holešov se brzy dočká zdárného konce této noční můry.  

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář