Nová aplikace ŘLP - AIS View

07.05.2009

Nová aplikace ŘLP - AIS View
Nová aplikace ŘLP - AIS View (Zdroj: Aeroweb.cz)

Vážení uživatelé produktů Letecké informační služby Řízení letového provozu ČR, s.p.

V rámci snahy zpřehlednit data potřebná pro předletovou přípravu zprovoznila LIS ŘLP ČR, s.p. novou aplikaci AIS View na internetové adrese http://aisview.rlp.cz/. V následujícím období bude aplikace k dispozici pro veřejné testování. Uvítáme, pokud se do testování zapojíte.

Než se pustíte do prozkoumávání AIS View, přečtěte si, prosím, nápovědu (umístěna pod symbolem otazníku v pravém horním rohu základní obrazovky).

Ne náhodou AIS View připomíná aplikaci WEBriefing. Koncepčně vychází z tohoto řešení a představuje jeho další vývojový stupeň.

Co AIS View zobrazuje

AIS View zobrazuje data LIS a MET ve dvou kategoriích – garantovaná a negarantovaná (více v části Záruka za zobrazené informace).

Hlavní cílem je přehledně zobrazit aktivace prostorů spravovaných AMC (prostory TSA, TRA a omezené prostory), omezení a navigační výstrahy publikované zprávou NOTAM a AIP SUP, letištní NOTAM a vybrané MET informace.

Záruka za zobrazené informace

Data zobrazovaná v AIS View jsou rozdělena do dvou kategorií – data s garancí ŘLP ČR, s.p. a data negarantovaná (z jiných zdrojů). Jaká data jsou v danou chvíli zobrazována lze zjistit z informace v mapovém okně a barevným odlišením dat (zelená barva pro garantované údaje). Při používání AIS View věnujte, prosím, této skutečnosti dostatečnou pozornost.

Na koho se obracet

Vaše připomínky a náměty uvítáme na adrese view.ais@ans.cz

Jaká další funkcionalita je připravována

Vývoj aplikace AIS View je teprve na začátku. Po dokončení první etapy připravujeme doplnění další funkcionality v oblastech:

- zadávání podkladů oprávněnými subjekty pro vydání NOTAM obsahujícího navigační výstrahu
- doplnění MET informací o grafické produkty (radarový a satelitní snímek)


Doufáme, že používání AIS View přinese více pohody při plánování Vašeho letu.


Letecká informační služba
ŘLP ČR, s.p.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář