Výcvik dopravních pilotů NEW FA ATPL

25.11.2009

Výcvik dopravních pilotů NEW FA ATPL
Výcvik dopravních pilotů NEW FA ATPL (Zdroj: Aeroweb.cz)

Flying Academy je moderní letecká škola, poskytující teoretický i praktický výcvik pilotů. Od července 2009 nabízí inovovaný teoretický výcvik NEW FA ATPL, v němž studenti získají vše potřebné pro úspěšné absolvování teoretické zkoušky ATPL.

Pro usnadnění teoretické výuky, což se týká všech kurzů, nabízí Flying Academy moderní výukové metody, knihovnu s leteckou tématikou a hlavně unikátní on-line testovací a výukový portál, který umožňuje domácí výuku a zjednodušuje přípravu na teoretické zkoušky.

Výcvik dopravních pilotů

Pro zájemce o teoretickou výuku bude jistě atraktivní program výcviku dopravních pilotů, pracovně nazvaný NEW FA ATPL, který je v nabídce od července 2009.

Cílem tohoto programu je pomocí pečlivě připraveného programu výuky, využívajícího nejmodernější audio-visuální metody kombinované s vysoce kvalifikovanými lektory, výrazně pozvednout kvalitu teoretické přípravy dopravních pilotů. Tento nový zábavný styl výuky pomůže studentům přirozenou formou objevovat jednotlivé oblasti letectví a získávat znalosti nezbytné nejen pro úspěšné složení teoretických zkoušek na úroveň dopravního pilota (ATPL), ale hlavně pro pozdější úspěšné absolvování výběrového řízení u leteckého dopravce.

Výukové materiály v anglickém nebo českém jazyce i testovací a výukový portál doznaly značných změn a vylepšení.

Co je součástí výuky

Součástí kurzu bude možnost využívat moderní CBT (computer based training) pro Boeing 737NG a Airbus A320, čímž si student výrazně rozšíří znalosti systému dopravních letounů, jejich obsluhy a postupů pro provoz dopravních letounů.

Během kurzu budou mít studenti možnost navštívit servisní střediska, jak malých jednomotorových, tak velkých dopravních letounů. Tyto exkurze budou spojeny s přednáškami pozemního personálu, kde poznají způsoby údržby letadel a získají nezbytný pohled z druhé strany.

Další neocenitelnou zkušeností je možnost navštívit oblastní středisko řízení letového provozu v Jenči u Prahy, kde studenti absolvují prohlídku s výkladem od tiskového mluvčího ŘLP Mgr. Richarda Klímy. Rozhovor s řídícími letového provozu, stejně jako možnost sledovat práci řídících, je pak další zajímavou zkušeností.

V kurzu ATPL bude také vyhrazen čas na přípravu studentů na praktický výcvik IR. Během přednášky bude provedeno komplexní plánování letu a následně budou mít studenti možnost sledovat průběh letu vedeného profesionálními piloty na letovém simulátoru. Studenti si pak budou moci přizpůsobit tento modul výcviku svým požadavkům a možnostem. V nabídce školy jsou letové simulátory od FNTP II Pa-34/Beechcraft 200 či ATR42 až po full motion simulátoru Airbusu A320 a B737 od společnosti ČSA. Cílem tohoto modulu je propojit teoretické znalosti získané během kurzu ATPL s prostředím přístrojového létání a připravit studenta na prakticky letový výcvik.

Flying Academy také intenzivně vyjednává o možnosti observer letů u významných českých a slovenských leteckých dopravců. V rámci takového letu by se studenti seznámili s letovou přípravou, sledovali posádku při předletových činnostech a také při průběhu letu. Tato zkušenost by pak poskytla studentům širší rozhled a hlubší porozumění postupům aplikovaným v letecké dopravě.

V závěru kurzu pak bude probíhat příprava studentů na výběrová řízení k jednotlivým dopravcům. Tyto semináře budou sestaveny na základě informací získaných od našich absolventů, kteří těmito výběrovými řízeními úspěšně prošli. Cílem těchto seminářů bude zaměření se na problémové oblasti a intenzivní příprava, která by uchazečům měla pomoci získat co nejvíce bodů při výběrovém řízení u daného dopravce.

Mohlo by vás zajímat