ŘLP: Informace o dalších otázkách MF DNES

26.11.2009

ŘLP: Informace o dalších otázkách MF DNES
ŘLP: Informace o dalších otázkách MF DNES (Zdroj: Aeroweb.cz)

S ohledem na předchozí zpracování informací poskytnutých ŘLP ČR, s.p. pro potřeby redaktora MF DNES Jana Sůry informujeme o dalších otázkách a přesném znění odpovědí  zaslaných ze strany ŘLP ČR, s.p.

Proč došlo k prodeji nemovitého majetku Letišti Praha? Jak velkou část původních objektů si nyní ŘLP pronajímá od LP a za jakou částku?

O důvodu jsme Vás již opakovaně informovali. Šlo o transparentní akci, která ve spolupráci s Letištěm Praha umožnila výměnu nevyužívané budovy Letištního objektu (bývalého administrativního sídla podniku) za pozemky sloužící k dalšímu rozvoji služeb řízení letového provozu na tomto letišti. V současné době si ŘLP ČR na základě najemní smlouvy pronajímá část B Letištního objektu, který vzhledem ke svým stavebním parametrům slouží pro umístění tzv. věžového simulátoru. Ten bude používán pro další rozvoj výcvikových a komerčních aktivit Letecké školy ŘLP ČR v souladu se schváleným obchodním plánem. Vzhledem k ustanovení smlouvy jsou údaje v této smlouvě uvedené považovány za důvěrné a nemohou být bez souhlasu druhé strany poskytovány třetím stranám. Cena byla nicméně stanovena na základě odborného posudku a je obvyklá v místě a čase.

Jakým způsobem byla vybrána ke spolupráci na organizaci veřejných zakázek společnost Executive Project Group?

Výběr společnosti EPG byl výsledkem transparentního a nediskriminačního výběru v rámci podlimitního poptávkového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Tato skutečnost byla potvrzena i provedeným kontrolním auditem MD, který se zabýval celým projektem rekonstrukce Technického bloku. Znovu Vás v této souvislosti upozorňujeme na tiskovou zprávu MD, která byla u této příležitosti vydána.

Je pravdou, že pan Klas má s paní Andrikovou, společnicí a jednatelkou FBA, s.r.o. potomka či je s ní v nějakém příbuzenském či přátelském poměru? 

Ve všech veřejně dostupných zdrojích lze získat informace o rodinných poměrech Jana Klase, který má tři děti - Kateřinu Klasovou (1989), Adama Klase (1997) a Alžbětu Andrikovou (1998).

Kdo vybírá lidi do dozorčí rady a na základě jaké kvalifikace?

Dozorčí rada je vedle ředitele podniku orgánem státního podniku  ve smyslu § 11 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku. Dozorčí rada podniku je šestičlenná. Jednu třetinu členů dozorčí rady tvoří zaměstnanci podniku, které volí a odvolávají zaměstnanci podniku na základě výsledků voleb. Způsob a podmínky voleb a odvolání stanovuje volební řád, který je vydáván se souhlasem odborových organizací působících v ŘLP ČR, s.p. - 1) České odborové sdružení řídících letového provozu CZATCA   -  2) Podnikové odborové sdružení zaměstnanců v dopravě PV OSD. Dvě třetiny členů jmenuje a odvolává zakladatel - tedy ministerstvo dopravy.

Jakou odměnu pobírá předseda DR a členové DR?

Předseda ani ostatní členové dozorčí rady podniku za svoji činnost nepobírají žádnou odměnu.

Jak dlouho dopředu se kupují letenky na služební cesty? Hned, když je znám termín akce?

Termín akce zná jako první vedoucí delegace, který také  zpracuje  vysílací spis na  tuto cestu. Tento spis následně schvaluje jeho přímý nadřízený. Rezervace letenek se pak provádí ihned po obdržení schváleného spisu. Využívají se zejména ČSA, kde můžeme na základě dlouhodobého programu spolupráce získat určité slevy. V případě, že destinace není ČSA obsluhována, nám specializovaná cestovní agentura vyhledává na naši žádost nejlevnější a optimální spojení.

Zdroj: www.rlp.cz

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář