Jak se připravit na zkoušku k získání průkazu všeobecného radiotelefonisty?

23.06.2006

Pokud Vám nestačí létání v ČR a chystáte se do zahraničí nebo chcete získat licenci nejméně obchodního pilota, pak Vám nezbývá nic jiného, než získat průkaz všeobecného radiotelefonisty letecké pohybové služby.

Jak se připravit na zkoušku k získání průkazu všeobecného radiotelefonisty?
Jak se připravit na zkoušku k získání průkazu všeobecného radiotelefonisty? (Zdroj: Aeroweb.cz)

Celý název průkazu / kvalifikace je Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohybové služby. Tento název si zapamatujte a na přihlášce, kterou najdete na webu Českého telekomunikačního úřadu (*.doc, 61.0 kB) , označte křížkem písmeno a) .

Jak jsme již psali  v tomto článku  „Jak se připravit na zkoušku k získání omezeného průkazu radiotelefonisty", platí velmi podobné podmínky i pro získání průkazu všeobecného radiotelefonisty,  jen s tím rozdílem, že musíte dosáhnout v každém ze tří oborů, tedy z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky, vždy nejméně 90% správných odpovědí. Rovněž pro účely této zkoušky byly vydány otázky, včetně správných odpovědí, které si můžete stáhnout zde: osnovy_zkousek.pdf (549.25 kB) , a začnete rovnou na stránce č.1 a skončíte na str. č.8. ( v testech nejsou žádné záludnosti a máte možnost vybrat si ze tří odpovědí z nichž pouze jedna je vždy správná ).

Pokud se Vám podaří ze všech tří oborů dosáhnout kýžených  90% správných odpovědí, budete ihned připuštěni k  ústní zkoušce.

Z čeho se skládá ústní zkouška ?

  1) anglická část

  • Základní znalost anglického jazyka a schopnost porozumět jednoduché komunikaci z náslechu. Zkoušející na Vás hovoří velmi krátce anglicky (většinou letecké téma), následně od Vás žádá co nejpřesnější překlad(bez zapisování) a zároveň věcně správnou odpověď v angličtině. Příklad: OK BMA po vzletu z dráhy 36 točte doleva, max.2000 stop ATL na QNH 1019….
  • Znalost letecké frazeologie a abecedy, včetně Q-kódů a co tyto kódy znamenají ( základní nejvíce používané fráze, to samé u Q-kódů viz.písemný test)
  • Přečíst kousek jednoduchého článku s leteckou tématikou a přeložit.
  • Jak správně komunikovat např. při letu na okruhu nebo vstupu do CTR (opět je kousek ukázky)

  Délka zkoušky cca 10 - 15 min. a vše je pochopitelně v angličtině.

  Rozhodně nejtěžší část zkoušky a pokud jste u 3 lekce a stěží rozumíte frázi: „What is your name?", je lépe to o nějakou chvilku odložit. Těžko by jste se také asi omlouvali kapitánovi Boeningu 747, že jste špatně rozuměli příkazům v rádiu a proto jste mu zabořili „čumák" na jeho toaletu.

  2) elektrotechnika a radiotechnika ( stejné jako v testu, žádné záludnosti )

  3) radiokomunikační předpisy a provoz ( stejné jako v testu )


Absolvovat školení, ano či ne ?

Rozhodně bych na školení šel. Stojí to sice o cca 500,- Kč více, ale něco se opravdu dozvíte a to především z dlouholeté praxe – pilota radiotelefonisty. Takové informace nikde nenajdete. Pokud Vám přednášející ještě pěkně pomalu vysvětlí a dokonce namaluje co, kdy a kde se má správně hlásit, aby i ostatní měli představu o tom, kde se nalézáte a co chcete dělat, pak to má dle mého názoru pro Váš letecký život, ale i všech ostatních, rozhodně větší cenu, než že budete vědět, že „půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem - má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku. Angličtinu Vás, zde však rovněž nenaučí. Přehled škol, které poskytují tato školení naleznete v s sekci Kurz radiooperátora letadlové stanice

Pokud se naučíte perfektně písemné testy a máte znalosti především v anglické části ústního testu, neměl by to ani tak být problém.

Důležité upozornění na závěr

I v tomto případě má průkaz platnost pouze 5 let a ani o den déle , proto si jej nezapomeňte včas prodloužit. V opačném případě se na Vás na ČTÚ již těší.

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář