Nepozorná manilupace s ovladačem vysouvání podvozku

27.01.2005

Nepozorná manilupace s ovladačem vysouvání podvozku
Nepozorná manilupace s ovladačem vysouvání podvozku (Zdroj: Aeroweb.cz)
Pilot zahájil monitorovací lety dopravní situace na základě podaného letového plánu z letiště Praha Kbely ( LKKB ) v 5:15 UTC. První let byl vykonán na trati LKKB – LKTC (Točná) a další let s přistáním na letišti vzletu LKTC. Třetí let byl proveden po trati LKTC – LKKB s příletem do MCTR LKKB v 06:30 UTC. V prostoru Vychovatelny v 06:34 UTC dostal pilot od ŘLP LKKB povolení k přiblížení a přistání na RWY 06. Po provedených úkonech před přistáním pokračoval na přistání. Od ŘLP obdržel informaci o směru a rychlosti větru. Po dosednutí, při postupné ztrátě vztlaku se začal letoun prosedat. Pilot zjistil, že se postupně zavírá podvozek a snažil se tuto situaci řešit přepnutím ovladače podvozku do polohy „vysunuto“. Tlak v hydraulické instalaci však nezabránil postupnému zasouvání podvozku s následným zachycením vrtulemi o RWY. Podvozek se zcela zasunul, letoun dosedl na břicho a po 300m se na dráze zastavil s vybočením 15° vlevo od směru přistání.

Rozbor

Pilot prováděl přelet z letiště LKTC na letiště LKKB. Během provedených letů nebyly zjištěny závady a nesrovnalosti parametrů na palubě letounu. Mechanické signalizátory vysunutí podvozku pracovaly před nehodou a po ní bez závad. Letoun byl v provozuschopném stavu s platnými doklady o údržbě. Před dosednutím letounu na RWY 06 letiště LKKB se začal postupně zasouvat podvozek a letoun dosedl na RWY na břicho s následným poškozením. Stav počasí a provozuschopnost letiště pro let a přistání plně vyhovovaly

Závěry

Pilot měl pro let odpovídající kvalifikaci a platné potvrzení leteckého lékaře o zdravotní způsobilosti. Počasí a stav RWY neměly na vznik nehody vliv . Orgány řízení neměly na vznik nehody vliv. Letoun byl v době nehody způsobilý letu. Pilot vlastní nepozorností způsobil odemknutí zámků vysunuté polohy podvozku s následným zasunutím podvozku po přistání na RWY.

Příčina letecké nehody

Hlavní příčinou letecké nehody byla nepozornost pilota při manipulaci s ovladačem podvozku.

Datum : 31.03.2003 UTC : 0636
Místo : LKKB
Typ letounu : L-200D

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody letounů


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář